Jewish Education By Design

Търсено по категории
Свободно търсене

Jewish Education By Design ви позволява да търсите образователни ресурси по различни начини. Ако сте запознати с подхода „Разбиране по дизайн“ към учебната програма, препоръчваме ви да използвате нашата банка от основни въпроси като отправна точка, но можете да търсите и по категория или тема.

Еврейски празници

Натиснете за пълният списък

Еврейски цикъл на живота

Натиснете за пълният списък

Еврейски ритуали

Натиснете за пълният списък

Еврейска мисъл и философия

Натиснете за пълният списък

Основни въпроси

Натиснете за пълният списък