На планината Синай

Получаването на Тората на планината Синай е формиращо събитие в еврейската традиция и култура. Този ресурс обсъжда това събитие и разглежда по какъв начин колективната памет за него е била значима за евреите през поколенията и чак до нашето време.

Ресурс Възрасти: 9-11, 12-14

Извор

А сутринта на третия ден имаше гръмове и светкавици, и гъст облак на планината, и много силен тръбен глас; и всичките люде, които бяха в стана, потрепераха. Тогава Моисей изведе людете из стана, за да посрещнат Б-га; и застанаха под планината. А Синайската планина беше цяла в дим, защото Г-спод слезе в огън на нея; и димът и се дигаше, като дим от пещ, и цялата планина се тресеше силно. И когато тръбният глас се усилваше Моисей говори, и Б-г му отговори с глас. 

(Изход / Шемот 19:16-19)

וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיֹת הַבֹּקֶר,

וַיְהִי קֹלֹת וּבְרָקִים וְעָנָן כָּבֵד עַל הָהָר, וְקֹל שֹׁפָר חָזָק מְאֹד.

וַיֶּחֱרַד כָּל הָעָם אֲשֶׁר בַּמַּחֲנֶה.

וַיּוֹצֵא מֹשֶׁה אֶת הָעָם לִקְרַאת הָאֱ-לֹהִים מִן הַמַּחֲנֶה, וַיִּתְיַצְּבוּ בְּתַחְתִּית הָהָר.

וְהַר סִינַי עָשַׁן כֻּלּוֹ מִפְּנֵי אֲשֶׁר יָרַד עָלָיו ה’ בָּאֵשׁ.

וַיַּעַל עֲשָׁנוֹ כְּעֶשֶׁן הַכִּבְשָׁן, וַיֶּחֱרַד כָּל הָהָר מְאֹד.

וַיְהִי קוֹל הַשֹּׁפָר הוֹלֵךְ וְחָזֵק מְאֹד. מֹשֶׁה יְדַבֵּר וְהָאֱ-לֹהִים יַעֲנֶנּוּ בְקוֹל.

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как еврейските традиции отразяват еврейските ценности?
 • Защо е важно хората и културите да създават истории за своя опит?
 • Какво можем да научим от различните поколения?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Как историята, описваща формирането на определена група, отразява ценностите и идентичността на тази група?
 • По какъв начин колективната памет на еврейският народ влия на това какъв евреин ще съм аз? 
 • Как колективната памет се развива през поколенията?
 • Как колективната памет допринася за формирането на националната идентичност?
 • Как историята, описваща формирането на определена група може да се променя и развива през годините?

Материали за учителя

След като напуснаха Египет, децата на Израел получават Тората на планината Синай, така както е описано в книгата Шемот / Изход (Глава 19). Според традицията това събитие се е случило през месец Сиван. То се отбелязва на празника Шавуот, който е известен още като...

Прочети повече

След като напуснаха Египет, децата на Израел получават Тората на планината Синай, така както е описано в книгата Шемот / Изход (Глава 19). Според традицията това събитие се е случило през месец Сиван. То се отбелязва на празника Шавуот, който е известен още като Хаг Матан Тора – Празникът на даряването на Тората. Тогава децата на Израел чуват десетте заповеди, обявени от Б-г. По-късно заповедите са записани на каменни плочи, които Б-г дава на Мойсей, а Мойсей ги предава на хората. Разбира се това е изключително важно събитие в еврейската история. В Книгата Дварим / Второзаконие (Глава 29) Мойсей подновява завета, сключен на планината Синай между децата на Израел и Б-г, и им напомня, че той не е сключен само с тях, а с всички бъдещи поколения на еврейския народ. Мидраш Танхума (Ницавим, 29, С) обяснява, че бъдещите поколения всъщност са присъствали лично на планината Синай. Така се подчертава личната връзка между всеки евреин и събитията на планината Синай и ни насърчава да попитаме как това е свързано с нашия собствен живот.

Историята на Изхода от Египет и Получаването на Тората са формиращи истории, които описват появата на еврейския народ и представят набора от уникални ценности и вярвания на този народ. Формиращият мит е народна история, която разказва значимо събитие за определена култура. Митът се проявява във възприятията и поведенческите кодове, които характеризират тази група.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване
 • Ако учениците вече са изучил сторията за получаването на Тората, помолете ги да напишат историята сами, така както са я запомнили. Нека след това да сравнят своята версия с приятелите си и с текста в Тората. Съберете класа заедно и обсъдете начина, по който помним формиращите истории. Какви детайли привличат вниманието ни? Каква е същността на историята за получаването на Тората, която може да бъде идентифицирана във версиите, които повечето от нас запомнят? Има ли подробности, които не си спомняте и които вероятно не са били толкова добре запазени в колективната памет на повечето от нас?
 • Можете да покажете на учениците картината на Барбара Фишер “Планината Синай,” и да ги попитате какви детайли можем да научим за събитието от картината. Каква история разказва самата картина? След това сравнете това с историята в Тората.
 1. Какво прави историята за даряването на Тората толкова важна в еврейската традиция?
 2. Как детайлите от това събитие, така както са описани в Тората (мълния, огнен стълб и т.н.), ни дават информация за важността му? Дайте няколко примера.
 3. Какви истории разказваме за значими събития в собствения ни живот? Помислете за важно събитие, което ви се е случило. Какви средства бихте могли да използвате, за да обясните на някой друг защо е толкова важно?
 4. Особеното в Даряването на Тората е, че това е значимо събитие, което се е случило на нашия народ. Това е било отдавна, но все още говорим за него. Защо нещо, което се е случило толкова отдавна, все още е важно за нас днес? Как е запомнено повече от 3000 години? За какви други важни исторически събития (от близкото или далечното минало) все още говорим сега и се надяваме хората да говорят и в следващите поколения?

 За по – големи ученици:

 1. Смятате ли, че е важно да се изясни до каква степен историята на Даряването на Тората представлява действително историческо събитие? Какво влияние би могла да има историята, дори ако всъщност не се е случила?
 2. Какво мислите, че щеше да се случи, ако историята беше различна? Например, ако присъстваше само Мойсей, а не целият народ? Или какво, ако вместо да получим книга със закони, бяхме получили някои общи правила за това как да живеем добър живот? Какво влияние би могло да има това върху юдаизма, върху еврейската идентичност и еврейския живот през поколенията?
 3. Историята за даряването на Тората е съществена част от колективната памет на еврейския народ. Евреите по света винаги са били запознати с тази история като формиращо събитие в еврейското минало. Какви други колективни спомени споделяте с евреите по света? Какви колективни спомени споделяте с човечеството като цяло? Защо споделените спомени са важни? 
 • За да обсъдите развитието и промените в историята на Даряването на Тората, представете следните етапи в тълкуването на историята в в ретроспекцията на времето. Предложени текстове:
  1. Истприята в книгата Шемот (Изход) (глава 19, от стих 16).
  2. Историята, така както е разказана от Моисей в книгата Дварим (Второзаконие) (глава 29).
  3. Мидрашите и легендите за случилото се на планината Синай. Например: 

   Р. Абаху каза от името на Р. Йоханан: Когато Светият Благословен даде Тората, нито една птица не чуруликаше, нито едно пиле не полетя, нито един вол не помръдна, никой от Офанимите (най-близкия от ангелите до Б-г, според обясненията на Маймонид) и не помръдна с крило, Серафимите (група от ангели, чиято функция е да прославят Б-г) не казаха „Свят“, морето не бучеше, съществата не говореха. По-скоро целият свят беше притихнал в бездиханна тишина и гласът се разнесе: „Аз съм Адонай, вашият Бог.
   (Мидраш Шемот (Изход) Раба, 29:9)Дискусия: По какво този Мидраш се различава от историята описана в книгата Шемот (Изход)? Коя версия намирате за по-повлияваща: тази със звукът на тръбите и гръмотевиците – или другата олицетворяваща звукът на тишината?

  1. Визуални изображения в изобразителното изкуство или киното, като например Десетте Б-жи заповеди (от 1:09 минута), които предлагат собствена интерпретация на историята.

С по – големите ученици, бихте могли да обсъдите: какво мислите за начина, по който хората в различни периоди са взели основата на историята от Танаха и са я тълкували по по-дуг начин и дори понякога са я представяли по много различено от оригинала? Какво насърчава или добавя това? По какви начини това може да е проблематично?

Надграждайки традиционното тълкувание, учениците могат да създадат своя собствена интерпретация на историята на Даряването на Тората. Те могат да използват различни жанрове като разказ, комикси, стихотворение, заснемане на кратък видеоклип и т.н. Можете да показвате творбите им по различни начини – в клас, на цялото училище или на програма Шавуот за учениците и техните родители.

 • Поставете въпроса за възможността един от детайлите на историята да е бил различен: Помолете учениците да напишат историята за даряването на Тората, но да променят един от детайлите (планината не е Синай; Мойсей и Аарон са се изкачили заедно в планината и т.н.) Помолете ги да помислят как тази промяна в нератива е могла да повлияе на еврейските ценности и идентичност.
 • Научете Десетте Б-жи Заповеди.
 • Преподайте следният откъс:
  На Шабат, първото нещо, което направих сутринта, е да се кача в планината, гледащи към Кфар Гилади. Прекрасно място. И в прекрасната утринна свежест можех да разбера защо Мойсей е получи Тората на планината. Само в планината човек може да получи заповед отгоре, тогава когато вижда колко малък е човека, но и усети сигурността да бъде близо до Б-г. Хоризонтът се разширява над планината във всеки смисъл и можем да разберем световния ред. В планините можем да вярваме и трябва да вярваме. В планината се повдига въпросът: На кого да го изпратя? Изпрати го на мен! Да служа на доброто и красивото – ще успея ли?

  (Дневник на Хана Сенеш, 25 Юли, 1940)

  Защо, според Хана Сенес, Тората  ни е дадена на планина? Съгласен ли си с нея? Обяснете. Предложете друга причина защо е било уместно Тората да ни бъде дадена на планина.