Тръбене със Шофар

Произходът и значението на мицвата за чуването на шофар на Рош Ашана.

Ресурс Възрасти: 9-11, 12-14

Извор

Тръбенето със Шофар на Рош Ашана е Заповед от Тората:

“И на седмия месец [от годината], на първия ден от месеца, свещен ще бъде деня: не трябва да вършите никаква работа;

Ден е да ви тръбят [с Шофра].”

(Числа / Бамидбар 29:1)

По-късно нашите мъдреци създават благословия, която се казва преди тръбенето с шофара:

“Благословен да си ти, Го-ди, Б-же наш, Цар на вселената, Който ни освети със Своите заповеди и ни заповяда да чуем звука на шофара.”

וּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ, מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם, כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ.

יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם.

(במדבר כט, א)

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְותָיו וְצִוָּנוּ לִשְׁמועַ קול שׁופָר.

Тръбене със Шофар на Стената на плача / Фотография: Охайон Ави.

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Какво прави времето свято?
 • Как се използват символи при тържества и празници?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Защо тръбим на шофар?
 • Какви са причините в еврейската традиция и в другите култури да тръбим на шофар?
 • Как тръбенето на шофар влияе на хората, които го чуват?

Материали за учителя

Библейският текст посочва като дата за Рош Ашана – първият ден от седмия месец. В Тората за първи месец от годината се счита за Нисан, месецът, когато Бней Исраел напуска Египет. Съответно, по времето на праотците ни празникът всъщност не е бил „нова година“,...

Прочети повече

Библейският текст посочва като дата за Рош Ашана – първият ден от седмия месец. В Тората за първи месец от годината се счита за Нисан, месецът, когато Бней Исраел напуска Египет. Съответно, по времето на праотците ни празникът всъщност не е бил „нова година“, а е бил наричан „ден на тръбенето“ (със шофар). Няма о обяснение за появата на практиката да се тръби със шофар, но аналогични случаи показват, че това е тържествен начин за обявяване на празника. В книга Псалми четем: „Тръбете с рога при нова луна, пълна луна за нашия празник“ (Псалми 81: 4).

По времето на Мъдреците, през първите векове от новата ера., Еврейският календар претърпява различни промени. Месец Тишрей започва да се счита за началото на годината: „На Първи Тишрей е новата година […]“ (Мишна, Масахет Рош Ашана 1:1). Празникът придобива нов смисъл като Нова година и тръбенето на шофара започва да се свързва с нова идея за празника – душевна равносметка и покаяние: елементи, които преди това не споменавани.

Мъдреците дефинират три различни начина за тръбене на шофара, известни като текия, шеварим и теруа и определят, че на всеки от дните на празника трябва да се чуят по 100 изтръбявания (когато първият ден на Рош Ашана се пада Шабат, със шофарът е не се тръби). Те също така добавятят специална благословия, която трябва да се произнесе, преди да се чуе шофара. Те поясняват, че шофарът трябва да бъде направен от рога на овен, като напомняне за жертвоприношението на Ицхак, когато вместо сина си Авраам жертва овен.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване
Как да го направя?

Покажете на учениците откъси от три филма:

Задайте въпрос: каква според вас е целта да се тръби с рог или тромпет? Защо хората са избрали този инструмент за тази цел (а не ударни или струнни инструменти например).

В много култури, заради острия, силен звук на рога тръбенето с него се използва, като предупредителен сигнал, боен вик, церемониално изявление и т.н. Това се вижда и в еврейската култура. Когато Бней Исраел се скитат в пустинята, шофарът или сребърните тръби се използват за обявяване на началото на празнични дни, започването на нов поход или спиране и началото на битка. Шофарът също играе специална роля по време Рош Ашана.

Покажете на учениците примерно тръбене със шофар . Помолете ги да се концентрират върху звука и да предложат обяснение какво е неговото специално значение.

 1. Какво прави времето свято?
 2. Как се използват символите при тържества и празници?
 • Обсъдете заедно с учениците различните случаи в Тората, когато се е тръбяло с шофар, каква е неговата роля.
  Можете да разделите учениците на групи и да помолите всяка група да обсъди различен случай:
  Даването на Тората (Изход / Шмот 19:16)
  Юбилейната година (Левит / Ваикра 25: 8-10)
  Падането на стените на Йерихон (Исус Навин / Йешуа 6: 2-5)
 • След като групите споделят своите мнения, попитайте ги: Каква е връзката между древната роля на шофара и неговата функция днес по време на Рош Ашана? Помислете за ситуации, в които може да е подходящо да се тръби с шофара във вашата общност (например някои еврейски общности тръбят, за да обявят началото на Шабат).
 • Изучете главата Шофарът като будилник, която се обсъжда начина, по който звуците на шофара ни събуждат и насърчават за душевна равносметка.
 • Учете за Ташлих, друг символ свързан с Рош Ашана.
 • Подробно обяснение на английски език относно това как се тръби със Шофар.
 • Видео филм на английски език относно това как се тръби със Шофар.
 • Видео филм на иврит относно това как се тръби със Шофар.
 • Видео филм на английски език, показващ как се изработва шофар