Може ли крадец да се промени?

От разказа на О. Хенри учим, че преминавайки през процес на хашбон нефеш (душевна равносметка), разкаяние и тешува (покаяние), дори престъпникът може да стане добър човек

Ресурс Възрасти: 12-14

Извор

Превъплъщенията на Джими Валънтайн 

от: О. Хенри

Настоящият превод е само за нуждите на учебния процес. Официален превод на текста е изготвен и публикуван от Тодор Вълчев. Можете да го откриете на сайта: https://chitanka.info/text/13800-prevyplyshtenijata-na-dzhimi-valyntajn

Текст: Превъплъщенията на Джими Валънтайн

Чуйте историята

(О. Хенри, “Превъплъщенията на Джими Валънтайн,” Космополитън 1903).

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как мога да се превърна в най-добрата версия на себе си през тази година? В клас, у дома или на детската площадка?
 • Как решенията и действията на човек могат да повлияят на живота му?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • До каква степен е възможно човек наистина да промени живота си?
 • Какви фактори могат да окуражат някого в това да се промени? Какви фактори могат да осуетят промяната?
 • Трябва ли да изпитваме угризения за действията си?
 • Какво кара хората да се променят?
 • Трябва ли човек да бъде наказан за своите действия дори след като се е разкаял?

Материали за учителя

О. Хенри е псевдонимът на американския писател Уилям Сидни Портър (1862-1910)  за допълнителна информация. „Превъплъщенията на Джими Валънтайн“разказва историята на банков обирджия, който след поредица от преживявания решава да промени себе си и живота си. Преломният момент в историята настъпва, когато той е заедно...

Прочети повече

О. Хенри е псевдонимът на американския писател Уилям Сидни Портър (1862-1910) 

за допълнителна информация.

„Превъплъщенията на Джими Валънтайн“разказва историята на банков обирджия, който след поредица от преживявания решава да промени себе си и живота си. Преломният момент в историята настъпва, когато той е заедно с годеницата си, която не знае нищо за миналото му. Той използва старите си шперцове, които е смятал да раздаде и да не използва отново, за да спаси племенницата й, която попада в капан в сейф,. Полицейският детектив, който го е проследил и е планирал да го залови, вижда какво се случва и решава намясто да не арестува Джими.

Краят на историята олицетворява виждането, че чрез своята загриженост, Джими показа, че напълно се е разкаял и съответно няма дълг за плащане към обществото. В дискусията в клас учениците могат да се съгласят или не с това твърдение

При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване

След, като сте се уверили, че учениците са разбрали правилно извора:

 1. Кои са факторите, които могат да подтикнат някого към промяна и кои могат да я осуетят?
 2. Какво довежда до промяната у Джими Валънтайн? 
 3. Детективът Бен Прайс избра да не унищожава новия живот на Джими Валънтайн, след като го вижда как спасява момичето. Защо мислите, че постъпва по този начин? Съгласни ли сте с Бен? Мислите ли, че се държи правилно? Обяснете позицията си. 
 4. Трябва ли да се наказва човек за минали постъпки, за които вече се е разкаял?
 5. Дали някой, който се е променил, все още си остава същият човек?
 • Прекъснете историята веднага след като Джими напуска банката и вижда детектива, без да разкривате края ѝ на учениците. Помолете ги да измислят финал на историята, разказвайки какво се е случило, когато Джими се е срещнал с Бен, и да обяснят техния избор. Сега прочетете действителния край. Проведете дискусия: Помолете учениците да се поставят на мястото на Джими или на детектива, а след това отново на свое. Помолете ги да си представят, че се намират в ситуация, в която съжаляват за нещо, което са направили, но други хора продължават да ги обвиняват; или да си представят, че виждат как някой се разкайва, но въпреки това остава ядосан от това, което е направили. Как биха се държали? С други думи – помолете се да се поставят на мястото на Джими и след това отново на своето.
 • Изиграйте пиеса в клас, представяща конфронтацията след историята между Джими и Анабел. Той обяснява защо е имал инструменти за обир. Какво казва той? Как реагира тя? Поканете учениците да си сменят ролите си и да представят различни сценарии.
 • Направете сравнение между разказът и някои от стиховете в молитвата за Йом Кипур:
  „Дойдете сега та да разискаме, казва Б-г; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като (бяла) вълна“. (Исая 1:18).
  Обяснение: Въпреки, че греховете ви са тежки и яркочервени, истинското разкаяние, може да ги превърне в добри и чисти .
  “Защото в тоя ден ще се направи умилостивение за вас, за да се очистите от всичките си грехове, та да сте чисти пред Б-г.” (Левит 16:30).
  Обяснение: На Йом Кипур, Б-г прощава греховете на тези които чистосърдечно са се разкаяли.
  “Покаянието, молитвата и милостинята отменят суровата присъда” (от молитвата Унатна Токеф).
  Обяснение: тези действия помагат да се изкупи суровото Божие наказание.
  Тези стихове са включени в службата, за да се подчертае силата на покаянието и разкаянието. Дори и най-тежките грехове могат да бъдат заличени, ако човек наистина съжалява. Обсъдете сходството между тези стихове и начина, по който Бен Прайс се държи спрямо Джими.
 • Изучете откъса Шофарът, като будилник, в който се описва, как звука на шофара подбужда към душевна равносметка.
 • Разгледайте скулптурата на Роден Мислителят, изразяващо дълбоко замислен човек. Какво в начина, по който той седи, ни показва, че се е отдал на дълбока душевна равносметка? 
 • Прочетете стихотворението „Вървя по улицата“ от Поршия Нелсън, в което се обсъжда автоматичният характер на нашите действия и се предлага начин за промяна в живота ни.