Самопризнание, Видуй

Ще научим молитвата Видуй, в която изповядваме греховете си, използвайки множествено число – заедно с Ам Исраел.

Ресурс Възрасти: 9-11, 12-14

Извор

Ашамну – нарушихме; Багадну – предадохме; Газалну – отнехме; Дибарну дофи – говорихме клевети и сплетни; Е’евину – мразехме; В’хиршану – сгрешихме; Задну – постъпвахме самонадеяно; Хамасну – насилвахме; Тифалну шекер – мамихме; Я’ацну ра – давахме лоши съвети; Кизавну – говорихме фалшиво; Лацну – подигравахме се; Марадну – противопоставяхме се; Ниатсну – хулих ме; Сарарну – бунтувахме се; Авину – извършихме беззаконие; Пашану – престъпихме; Царарну – подтискахме; Цаарейну ав ве ем – натъжихме баща и майка; Кишину ореф – сковахме се; Рашану – постъпвали сме нечестиво; Шахатну – корумпирахме се; Тиавну – извършихме мерзости; Тиа‘ну – заблудихме се; Тиатейну – отклонихме другите. 

(От Махзор за Йом Кипур, Ашкеназки общности)

אָשַׁמְנוּ. בָּגַדְנוּ. גָּזַלְנוּ. דִּבַּרְנוּ דֹּפִי. הֶעֱוִינוּ. וְהִרְשַׁעְנוּ. זַדְנוּ. חָמַסְנוּ. טָפַלְנוּ שֶׁקֶר. יָעַצְנוּ רָע. כִּזַּבְנוּ. לַצְנוּ. מָרַדְנוּ. נִאַצְנוּ. סָרַרְנוּ. עָוִינוּ. פָּשַׁעְנוּ. צָרַרְנוּ. קִשִּׁינוּ ערֶף. רָשַׁעְנוּ. שִׁחַתְנוּ. תִּעַבְנוּ. תָּעִינוּ. תִּעְתָּעְנוּ:

(מתוך מחזור ליום כיפור, נוסח אשכנז)

Ашамну – нарушихме; Багадну – предадохме; Газалну – отнехме; Дибарну дофи – говорихме клевети и сплетни; Е’евину – мразехме; В’хиршану – сгрешихме; Задну – постъпвахме самонадеяно; Хамасну – насилвахме; Тифалну шекер – мамихме; Я’ацну ецот раот – давахме лоши съвети; Кизавну – говорихме фалшиво; Лацну – подигравахме се; Марадну мерину двареха – противопоставяхме се на твоите думи; Ниатсну – хулих ме; Ниафну – обърнахме се срещу теб; Сарарну – бунтувахме се; Авину – извършихме беззаконие; Пашану – престъпихме; Пагамну – накърнихме; Царарну – подтискахме; Цаарейну ав ве ем – натъжихме баща и майка; Кишину ореф – сковахме се; Рашану – постъпвали сме нечестиво; Шихатну – корумпирахме се; Тиавну – извършихме мерзости; Тиа‘ну – заблудихме се; Тиатейну – отклонихме другите. 

(От Махзор за Йом Кипур, Сефарадски и източни общности)

אָשַׁמְנוּ. בָּגַדְנוּ. גָּזַלְנוּ. דִּבַּרְנוּ דֹּפִי וְלָשׁון הָרָע. הֶעֱוִינוּ. וְהִרְשַׁעְנוּ. זַדְנוּ. חָמַסְנוּ. טָפַלְנוּ שֶׁקֶר וּמִרְמָה. יָעַצְנוּ עֵצות רָעות. כִּזַּבְנוּ. לַצְנוּ. מָרַדְנוּ מָרִינוּ דְבָרֶיךָ. נִאַצְנוּ נִאַפְנוּ. סָרַרְנוּ. עָוִינוּ. פָּשַׁעְנוּ. פָּגַמְנוּ. צָרַרְנוּ. צִעַרְנוּ אָב וָאֵם. קִשִּׁינוּ עֹרֶף. רָשַׁעְנוּ. שִׁחַתְנוּ. תִּעַבְנוּ. תָּעִינוּ. תִּעְתָּעְנוּ:

(מתוך מחזור ליום כיפור, נוסח עדות המזרח)

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как еврейският жизнен цикъл ми помага да се усъвършенствам?
 • Как еврейските традиции отразяват еврейските ценности?
 • Как идеята, че евреите навсякъде по света празнуват едни и същи празници и се молят с едни и същи молитви, ме свързва с еврейската общност?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Каква е ролята на външното изразяване и речта в процеса на хашбон нефеш (душевна равносметка) и тешува (покаяние)? 
 • Каква отговорност нося аз за действията на другите?
 • Какви трудностите с които се срещаме в процеса на хашбон нефеш и тешува? 

Материали за учителя

Видуй или гласно признание на греховете е част от ежедневната сутрешна молитва, но повечето евреи са запознати с нея като част от службата на Йом Кипур. Молитвата е съставена като акростих, където греховете се изброяват в азбучен ред според еврейската азбука. Изненадваща черта на...

Прочети повече

Видуй или гласно признание на греховете е част от ежедневната сутрешна молитва, но повечето евреи са запознати с нея като част от службата на Йом Кипур. Молитвата е съставена като акростих, където греховете се изброяват в азбучен ред според еврейската азбука. Изненадваща черта на молитвата е, че тя е формулирана в първо лице множествено число (съгрешихме), подчертавайки идеята, че „всички евреи са отговорни един за друг“. Всеки индивид носи отговорност не само за собствените си действия, но и за тези на хората около себе си. Формата за множествено число ни напомня, че действията на индивида често са резултат от влиянието на обществото или общността, в която живее. Докато четат молитвата, много хора бият гърдите или сърцето си като символичен израз на разкаяние. Фиксираният формат на молитва по такъв личен въпрос призовава за дискусия относно предимствата и недостатъците на строго формулираната молитва срещу лично изпълнената с намерение.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване
 • Чуйте молитвата Видуй от сайта Песни и молитви – на сайта са представени версии и мелодии от различни общности.

След, като сте се уверили, че учениците са разбрали правилно извора, можете да поставите на дискусия следните въпроси:

 1. Централна част от процеса на хашбон нефеш и покаянието на Йом Кипур е гласното признание на нашите грехове от последната година, по подобие на греховете, споменати в молитвата Видуй. Защо ни е трудно да признаем греховете си?
 2. Опитайте се да обясните защо в нашата традиция се смята, че гласното изразяване на греховете ни пред Б-г е съществена част от процеса на промяна. Как четенето на тази молитва може да помогне на някого в процеса на хашбон нефеш?
 3. Изненадващо е, че молитва за такива лични въпроси (нашите грехове) е конструирана в множествено число (съгрешихме). Предложете обяснение за това. Какво мислите за факта, че молитвата е конструирана в множествено число?
 4. Какво е преимуществото на молитвата, която следва фиксирана формулировка и се чете от всички? Какви недостатъци носи това? Как можем да добавим личен щрих към фиксираната молитва?
 5. Защо според вас, съставителят на тази молитва, е избрал да я напише в азбучен ред? Какви послания се е опитал да предаде? (Ако учениците се молят редовно, можете да ги попитате дали могат да си спомнят за други молитви, които също са написани по азбучен ред – като Ашрей или Ел Барух гадол де‘аа). Много хора се удрят в гърдите си, докато четат молитвата Видуй. Защо мислите, че този обичай се е появил? Помислете за друг пример на еврейски обичай, където символичен акт изразява идея.

За по-големите ученици:

 1.     Първата дума в молитвата е ашамну – нарушихме или виновни сме. Това е ключова дума за цялата молитва. Важно ли е чувството за вина? Как може вината да ни създаде проблем?
 • Всяка дума в молитвата Видуй се отнася до действие, което е плод на различни фактори. Изберете една от думите и съставете кратък диалог между двама души, описвайки действието, за което е необходимо да изразят угризения (учениците могат просто да нарисуват балони с речта без герои).
 • Съставете съвременна молитва Видуй в акростих. Можете да разделите класа на групи и да разпределите по няколко букви за всяка група. Всяка група трябва да измисли думи, започващи с разпределените букви.
 • Запознайте се с произведението Видуй: Мюзикалът, създадено от израелския художник Дов Абрамсън. Абрамсън изобретява музикален инструмент с 22 клавиша, гравирани с ключовите думи от молитвата Видуй. Той коментира, че неговото творение влиза в диалог с оптимистичната мелодия, използвана при пеене на молитвата, което се противопоставя на сериозния и труден характер на думите. Абрамсън предлага обяснение на този парадокс под формата на история:
  Имало едно време един дърводелец, който пеел молитвата Видуй с радостна мелодия. Когато хората го попитали защо, той им отговорил: „Когато човек счупи ценен съд е обичайно той да пее радостно, докато го поправя, тъй като няма нищо по – прекрасната радостта от ремонта.“
  Абрамсън добавя, че инструментът свири по начин, който напомня удрянето на юмрук по сърцето – жестът, който придружава казването на молитвата Видуй – и създават мелодия, която отразява прекрасната радост от ремонта.