Ā Лахма Ания – Оскъдният хляб

„Ето оскъдният хляб.“ С тези думи, Āгада започва главната част от нощта на Седера – разказването на историята на изхода. Какво символизира мацата и защо Āгадата започва конкретно с обсъждането ѝ?

Ресурс Възрасти: 12-14

Извор

Ето оскъдния хляб, който нашите предци са яли в Египет.

Всеки, който е гладен, нека дойде и яде.

Всеки, който има нужда от нещо, нека да дойде и да участва в трапезата за Песах.

Тази година тук – догодина в земята на Израел.

Тази година роби – догодина –  свободни хора.

(От Āгада за Песах)

הָא לַחְמָא עַנְיָא דִי אֲכָלוּ אַבְהָתָנָא בְּאַרְעָא דְמִצְרָיִם.

כָּל דִכְפִין – יֵיתֵי וְיֵיכֹל, כָּל דִצְרִיךְ – יֵיתֵי וְיִפְסַח.

הָשַׁתָּא הָכָא, לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּאַרְעָא דְיִשְׂרָאֵל.

הָשַׁתָּא עַבְדֵי, לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּנֵי חוֹרִין.

מתוך ההגדה של פסח

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как семейните традиции са важна част от живота ни?
 • Какво можем да се научим от различните поколения?
 • Как еврейските традиции отразяват еврейските ценности?
 • Каквиса еврейските ценности, които едно цивилизовано общество трябва да цени (например: свобода, отговорност, справедливост, общност, уважение към другите и т.н)?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Как мацата ни свързва с предшестващите ни поколения?
 • Какспомените за събитията от миналото влияят на нашето настоящо поведение?
 • Как традициите свързани със Седера ни учат за важността на това да помагаме на другите?
 • Каква е силата на символите при предаването на емоции, идеи и ценности?

Материали за учителя

Ā Лахма Ания са първите думи от частта в която се разказва историята на Песах, частта, в която се представя хрониката на Изхода. Текстът написан на аремейски език се появява за първи път в Āгада датирана от времето на Геоним (около 9-ти век). Мацата символизира едновременно, както робството...

Прочети повече

Ā Лахма Ания са първите думи от частта в която се разказва историята на Песах, частта, в която се представя хрониката на Изхода.

Текстът написан на аремейски език се появява за първи път в Āгада датирана от времето на Геоним (около 9-ти век). Мацата символизира едновременно, както робството (тъй като е тънък плосък хляб), така и свобода (синовете на Израел тръгват на път, преди хлябът им да успее да се надигне).

Пасажът представя мацата, като символ на робството и бедността и показва, че тези, които имат маца трябва да я споделят с нуждаещите се. Така както ние сме били бедни и поробени, днес имаме задължението – като хора, които са свободни и притежават всичко необходимо – да се погрижим за нуждаещите се и да ги поканим на нашата маса.

Арамейският е най-често говореният език сред евреите през периода, когато е написан Ā Лахма Ания. Решението да се напише текста на език, познат от всички, е показател за неговата важност.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване
 • В частта от Āгада Магид се разказва историята на нашето робство и изхода ни от Египет. Попитайте учениците: Как бихте избрали да започнете тази част? Коя тема/идея/цитат смятате, че е най-подходяща?
  След като учениците вече се запознати с изречението Ā Лахма Ания ги попитайте какво мислят за този избор на начални думи. Какво научаваме от тях?
 1. Защо сме длъжни да си припомняме на празника на свободата, че някога сме били роби?
 2. Защо според вас мацата е наречена „оскъдният хляб“?
 3. Защо споменаваме „оскъдният хляб“ конкретно в началото на абзаца?
 4. Каква е връзката между свободата и бедността? Може ли беден човек да бъде напълно свободен?
 5. Може ли човек, който има всичко необходимо, да се счита за беден? Можете ли да изброите различни видове бедност, които не са непременно икономически? Дайте примери.
 6. На какво ни учи спомена за бедността на предците ни относно нашето поведение в настоящето?
 7. Защо е избрана определена храна – маца, която да символизира бедността? Защо не е достатъчно само да говорим за бедността?
 • Разделете учениците на малки групи. Всяка група трябва да помисли за ситуация, в която човек е ограничен в основна човешка дейност заради бедността си. Учениците трябва да са активни в тази ситуация и да поискат от другите да предложат начини, по които обществото може да помогне за решаването на този проблем – не само чрез даване на пари, а по-скоро дългосрочно решение.
 • Древен обичай за Песах е кимха депасха (буквално: брашно за Песах) – събиране на храна и цедака за тези, които нямат средства да отбележат празника. Организирайте групова кампания за Песах. Нека учениците направят брошурка, която да прикрепят към пакетите, обяснявайки обичая кимха депасха  и посланията, предадени в Ā Лахма Ания.
 • Можете да покажете на учениците филма Ā Лахма Ания, в който с помощта на рисунки в пясъка е илюстрирана връзката между изхода на синовете на Израел от Египет и подкрепата на нуждаещите се.
 • Хазал(Нашите мъдреци) интерпретира думите хамец и маца според звученето им на иврит: Хамец – подобно на думата Ле’āхмиц (да изпусна, да пропусна), и Маца – подобно на думата Мицвā (заповед), както и Ле’мацот (да се извлече максимума от нещо). Хазал посочва Āāлаха (еврейския закон), който диктува, че маца не трябва да бъде превърната в хамец, за да ни научи на нова идея: Не пропускайте да правите мицва – „не пропускай мицва, която сама пада в скута ти“ (Мехилат Шемот 12:7). Как можем да пропуснем възможността  да на направим добро дело?  Допълнителна поука, може да е да не пропускаме възможностите, а да се възползвате максимално от тях.
  Нека учениците обсъдят: Кога пропуснах възможност? Как успя да извлека максимума от нея?
 • Според някои коментатори, хамец е нещо което се издига и разширява – символизира гордост, докато тънката и обикновена маца символизира смирението. Дискутирайте: Кога се държим като хамец и как можем да се държим като маца в същата ситуация? Има ли случаи, когато хамец, гордост, е полезно?