Елинизъм

Ханука е история за сблъсъка на елинистическата с еврейската култура. Представя традиционния мироглед за запазване на еврейската идентичност пред лицето на чуждите културни влияния. В този ресурс ще разгледаме напрежението между еврейската култура и местната и глобалната култури.

Ресурс Възрасти: 12-14

Извор

Той (Язон, брат на първосвещеника) също премахна нашите еврейски обичаи и въведе нови обичаи, които са в противоречие с нашия Закон. С голям ентусиазъм той построи стадион близо до хълма на Храм и принуди най-добрите ни младежи да възприемат гръцкия обичай да участват в спортни събития […] Манията по гръцкия начин на живот и чуждите обичаи стигна до такава точка, че дори свещениците загубиха всякакъв интерес към свещените си задължения. Те загубиха интерес към храмовите служби и пренебрегнаха жертвоприношенията […] Не ги интересуваше нищо, което техните предци са ценили; те оценяваха само гръцките отличия.

Макабим II, глава 4:11–15

Раби Хуна заяви от името на Бар Кафра – Израел е изкупен от Египет поради четири неща: защото не са променили имената си, не са променили езика си, не са сплетничили и нито едно от тях не е намерено да е бил неморален. „Те не промениха името си“, след като слязоха надолу като Рувен и Шимон, те излязоха [от Египет] като Рувен и Шимон. Те не нарекоха Рувен „Руфъс“ или Йеуда „Леон“, или Йосеф „Лестес“ или Бенямин „Александър“.

Ваикра (Левит) Раба, глава 32:5

Три неща бяха разрешени на семейството на Йеуда Āнаси: Позволено им беше да се погледнат в огледало, да си направят специална прическа в римски стил и да учат синовете си на гръцки език, тъй като бяха зависими от владетелите.

Йерусалимски Талмуд, Трактат Авода Зара глава 2: 2 

Раби Абаху каза от името на Раби Йоханан: На човек е позволено да учи дъщеря си на гръцки, тъй като това е украса за нея.

Йерусалимски Талмуд, Трактат Шабат глава 6: 1

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • По какъв начин аз съм обвързан с еврейския народ?
 • Как моето „еврейство“ се проявява в живота ми?
 • Как еврейските традиции отразяват еврейските ценности?
 • Какви фактори оформят нашите ценности и убеждения? Как те влияят на хората около мен?
 • Как човек формира идентичност, която е автентична и истинска за самия него?
 • Какво се случва, когато обществената ценностна сиситема влиза в конфликт с тази на индивида?
 • Как изучаването на миналото може да повлияе на настоящето ни?

 

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Важно ли е да запазим културната си идентичност? Защо?
 • Съществува ли проблем с възприемането на чужди културни традиции (например обичаи и празници)? 
 • Какво ме прави мен, като евреин, различен от приятелите 

Материали за учителя

В древни времена в Гърция се развива богата култура, включваща великолепна архитектура, грандиозни скулптури, стадиони, театри и философия. След завладяването на Гърция от Македонската империя, тази култура се разпространява извън границите ѝ във всички земи, завоювани от Александър Велики. По този начин елинистическата култура...

Прочети повече

В древни времена в Гърция се развива богата култура, включваща великолепна архитектура, грандиозни скулптури, стадиони, театри и философия. След завладяването на Гърция от Македонската империя, тази култура се разпространява извън границите ѝ във всички земи, завоювани от Александър Велики. По този начин елинистическата култура се развива като комбинация от гръцка култура и местните, източни култури. Елинизмът има силно влияние върху Европа, дори след като континентът става християнски, а и върху развитието на западната цивилизация.

През 332 г. пр. н. е. Александър Велики завладява земята на Израел, донасяйки със себе си елинистическата култура. Тя започва да оказва влияние върху населението, особено върху богатите евреи, които живеят в градовете. Евреите, живеещи в земята на Израел, реагират различно на това явление. Има такива, които продължават да се придържат изключително към традициите на юдаизма и избягват да приемат каквито и да било елинистки практики. Има и такива, които се подават на елинистическите влияния и възприемат техните обичаи и мироглед, адаптирайки ги към еврейските религиозни обичаи вместо да се придържат към традиционно спазване. Тези евреи са наричани митявним (מתיוונים, елинизирани) и към тях е имало негативно отношение от страна религиозното ръководство от онова време.

Една от основните причини духовните водачи да иска да се дистанцира от елинизма е фактът, че неговите основни принципи са в противоречие с еврейските ценности, например постановки, посветени на езически богове и разголените участници в театрите и в гимназиите.

Противопоставянето на религиозното ръководство срещу възприемането на чуждата култура продължава в продължение на много векове и може да е в основата на установяването на празника Ханука като възпоменание за победата на еврейската религия над елинистическата култура и е символ на силна позиция срещу чужди влияния и запазване на културната уникалност.

Примерите от Йерусалимския Талмуд (от 3-ти век) и мидрашите (Ваикра Раба, 5ти или 6ти век) илюстрира противопоставянето на чуждите влияния, което продължава векове. Пасажите от Йерусалимския Талмуд описват обичаи, които са били разрешени само на „избрани“ хора през периодите на Мишна и Талмуд. По политически причини на членовете на семейството на Йеуда Ᾱнаси (Юда Принцът – велик религиозен водач) е било позволено да се оглеждат в огледало (нещо, което обикновено не се е смятало за подходящо за мъжете). Освен това им е било разрешено да се подстригват в римски стил и да научат езика на властите. Великият мъдрец от Йерусалимския Талмуд, Раби Йоханан, разрешава на жените да изучават гръцки език, защото това ще ги направи по-привлекателни за бъдещите съпрузи. Пасажът от Ваикра Раба свързва противопоставянето на елинистическите идеи с периода на египетското робство, случило се повече от 1500 години по-рано.

Втората книга на Макабеите е апокрифно произведение, което обобщава събития, случили се в годините 175–161 пр.н.е. Тази книга представя поредицата от случки, довели до установяването на празника Ханука. Глава 4 (част от нея цитирана тук) разказва за Язон, брат на първосвещеника Хонев, който се приближил до царя и предложил да го направи първосвещеник в замяна на това Йерусалим да стане гръцки град. Царят се съгласил, а Язон успял в усилията си. Дори свещениците, служещи в храма, възприели елинистката култура.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване
 • Помолете учениците да разкажат как отбелязват различните празници със семействата си. Кои от тях са еврейски празници? Кои са свързани с местната култура и традиции? Какво ни учи това за мястото на еврейската култура и мястото на местната култура в техния живот? Попитайте ги защо повдигаме този въпрос сега и намекнете, че Ханука идва. Разкажете им за това как темата за влиянието на общата култура върху еврейската култура и евреите е важна в историята за Ханука. През този период елинистическата култура оказва влияние върху еврейския народ и много евреи приемат гръцките обичаи и практики. Например, променят имената си с гръцки. В същото време други евреи се противопоставят на тези практики.
 • Ако е подходящо за класа (много ученици имат еврейски имена), можете да разширите идеята за имената. Ако някои от учениците имат еврейски имена (първо, средно или последно), обсъдете какво могат да ни научат техните имена за влиянието на общата култура върху еврейската идентичност. Как се отнасят към техните еврейски / нееврейски имена? Използват ли еврейското си име и ако да, кога?
 1. Какви са гръцките обичаи, споменати в текста? По какво се различават от тези на нашите предци – традиционните еврейски обичаи?
 2. 2 Защо според вас следването на гръцките обичаи означава изоставяне на обичаите на нашите предци? Непременно ли трябва да е така?
 3. Елинизираните евреи избират гръцката култура пред еврейската. Какво мислите за този избор? Какви може да са причините за него?
 4. Защо смятате, че религиозните водачи се противопоставят на приемането на елинистическите практики? Как елинизмът и адаптирането на чужда култура вредят или застрашават еврейската религия?
 5. Текстът, в който се описва периода на управление на Раби Йеуда Āнаси (когато Израел е част от римска провинция, около 300 г. след елинистическият период), свидетелства за противопоставяне на елинистическата култура. Защо тези конкретни неща са разрешени и какво ни учи това за културната и религиозна гъвкавост?
 6. Терминът елинизъм се отнася до вид култура, която е привнесена в древен Израел, след овладяването му от страна на гърците. В този исторически период това е преобладаващата култура на Запад. Какво можем да наречем най-популярната култура в наши дни? До колко тя влияе на живота ви?
 7. Смесвате ли еврейските обичаи с тези на други култури? Дайте пример и обяснете дали според вас различните обичаи се комбинират добре заедно и защо. Може ли възприемането на обичаи от чужди култури да повлияе на съществуване на еврейските такива? Обяснете.
 8. Смятате ли, че възприемането на обичаи от чужда култура може да засегне чувството за принадлежност към еврейския народ? А да направи тази връзка по-силна? Възможно ли някой, който живее в чужда култура, да запази и двете си идентичности: като евреин и като местен?
 9. Има ли сте случаи, в които усещате напрежение между еврейската си идентичност и културните и социални влияния? Как постъпвате в такива ситуации? Каква е цената на всеки от тези избори?
 10. 10. Често се случва Ханука да е с дати близки до тези на Коледа. Това важно ли е за вас? Представлява ли трудност или предизвикателство? Ако е така, в какво се изразяват те и кой според вас е най-добрият начин за да ги преодолеете?
 • Организирайте дебат, в който половината от класа подкрепят елините, а другата половина подкрепят техните противници. Можете да обсъждате конкретни ситуации, като свещеникът, пристигащ в храма облечен в гръцки дрехи и т.н. Помолете учениците да представят аргументи за и против елинизацията.
 • Помолете учениците да направят колаж от изрезки от списания и свои собствени рисунки, които да представят различните части от тяхната културна идентичност (например – езици, облекло, храни, обичаи, празници и т.н.). След това обсъдете техните колажи и сравнете относителната тежест на еврейските и нееврейските компоненти във всеки колаж. Какво се случва, когато поставим елементи от различни култури един до друг? Как те се свързват един с друг?
 • Използвайте тази презентация, за да запознаете учениците с глобализацията. В презентацията са включени снимки от целият свят. Помолете ги да познаят къде е направена всяка снимка (континент или държава). След това, щракнете върху иконата око, за да видите къде всъщност е направена снимката. Правилно ли познаха? Глобализацията ли е причината да е толкова трудно да се разпознае мястото?
 • Помолете учениците да посочат примери за глобализация от техния живот (например: облекло, език, предмети, приложения и т.н.). Обсъдете как глобализацията влияе върху светогледите и вярванията и как приемането на физически неща, като предмети или храни, също може да повлияе на нашият мироглед. Помолете учениците да споделят как се чувстват относно ефектите на глобалната култура по света и върху тях самите.
  Попитайте ги: Социалните медии играят ли роля в глобализацията? Помолете учениците да включат примери в отговорите си.
 • Прочетете откъса от Пиркей Авот (глава 5:17) разглеждащ спора в името на небесата (махлокет ле’шем шамаим). Можете да се обърнете към ресурсите за Просвещаващият спор между Хилел и Шамай. Обсъдете дали спорът между елините и техните противници е бил „спор в името на небесата“.