Скритото и Видимото: Централните мотиви в празника Пурим

Този ресурс се занимава с мотивите за нещата, които са скрити и тези, които са видими в Мегилат Естер (Свитъкът на Естер) и как тези мотиви се изразяват на Пурим чрез костюмите и маските.

Ресурс Възрасти: 9-11, 12-14

Извор

Естер не говореше за рода и родината си, защото Мордехай и беше заповядал да не казва.

Мегилат Естер, 2:10

לֹא הִגִּידָה אֶסְתֵּר אֶת עַמָּהּ וְאֶת מוֹלַדְתָּהּ כִּי מָרְדֳּכַי צִוָּה עָלֶיהָ אֲשֶׁר לֹא תַגִּיד.

Къде е Естер в Тората? „И ще скрия себе си и ще скрия лицето си.” (Дварим / Второзаконие 31:18)

(Вавилонски Талмуд, Трактат Хулин, даф 139  амуд 1)

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как еврейският жизнен цикъл ми помага да се усъвършенствам?
 • Как се използват символите при тържества и празници?
 • Как ценностите и традицията влияят на начина по който практикувам моето еврейство?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • В какви ситуации ние си слагаме маска (буквално и преносно)?
 • Какви са предимствата и недостатъците на скриването / покриването / прикриването?
 • Why is it traditional to wear costumes and masks on Purim?

Материали за учителя

Един от централните мотиви в Мегилат Естер е този на ēстер (скрит или прикрит). Съществува мнение, че тази концепция прозира в самото име Естер, което наподобява думата ēстер, докато концепцията за галуй (открит или видим) може да се намери в думата на иврит мегила...

Прочети повече

Един от централните мотиви в Мегилат Естер е този на ēстер (скрит или прикрит). Съществува мнение, че тази концепция прозира в самото име Естер, което наподобява думата ēстер, докато концепцията за галуй (открит или видим) може да се намери в думата на иврит мегила

Много от събитията в мегилата се случват „зад кулисите“ на разказа. Много от информация остава скрита от героите, като се започне с плана, тайно замислен от двамата евнуси на краля да го убият, продължавайки с Естер, криеща своята еврейска самоличност, и завършвайки със злонамерения план на Аман – първоначално пазен в тайна, а в крайна сметка разкрит на царят. Скритият план на Естер е водещата сюжетна нишка.

Хазал (Мъдреците) забелязали този мотив, както и друга още по-голяма мистерия – за разлика от останалите книги в Танах, името на Б-г изобщо не се споменава в Мегилат Естер. Хазал тълкува библейския стих „И в онзи ден аз непременно ще скрия лицето си“ (Дварим / Второзаконие 31:18) като намек за скритото присъствие на Б-г в Мегилат Естер – Ᾱшем влияе върху веригата от събития, но не се вижда външно. Някои обясняват, че Б-жието присъствие се изразява в многото съвпадения, наблюдавани в наратива на мегилата, и че тези съвпадения всъщност са чудото на Пурим.

В текста на иврит думата „скрит“ се появява два пъти. Баал Шем Тов въз онова на това заключава, че мегилата съдържа двойно „укриване“. Б-г не само е скрил лицето Си, но героите и читателите не са наясно с това. Този израз загатва за обстоятелства, при които нещо в нас е скрито от нас самите, а ние дори не осъзнаваме за съществуването му или че е скрито. И така, на Пурим сме поканени да разгледаме скритите аспекти в живота ни – неща, които избираме да скрием, неща, които другите крият от нас, и неща, които не са умишлено скрити, но просто не са видими отвън.

Един от основните обичаи на празника е носенето на маски и карнавални костюми. Този обичай се свързва с темата за скритото/видимото. От една страна, костюмите и маските ни позволяват да скрием обичайния си външен вид, но също така ни позволяват да покажем различни свои страни, които може да ни е по-трудно да извадим в ежедневието си.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване

Покажете на учениците няколко илюстрации от типа “Открий скритото в картината”. Можете да превърнете това в състезание и да помолите учениците да участват по двойки.

 • Попитайте учениците как са се почувствали, когато са открили скритите елементи в илюстрацията. Защо е толкова изненадващо, внезапно да открием неща, които първоначално не сме виждали? Какво ни помага да видим и идентифицираме скритите елементи в илюстрацията? Как реагираме в реалния си живот, когато ни се разкриват неща, които не сме знаели или са били скрити от нас?
 • Обяснете на учениците, че някои събития или ситуации в живота са точно като тези илюстрации – не всичко ни се разкрива на пръв поглед и понякога трябва да се задълбочим и да погледнем по-отблизо, за да видим какво е скрито. Същото важи и за Мегилат Естер; има аспекти, които са скрити, някои от които се разкриват пред нас, читателите, но не и на другите герои, а някои също изискват от нас да погледнем по-отблизо и по-надълбоко.
 1. Името Естер в Мегилат Естер, много наподобява думата на иврит ēстер (скрит). Кои са сритите неща в мегилата? Думата мегила много напомня на думата на иврит галуй (видим/разкрит). Кои от нещата в мегилата се разкриват по изненадващ начин?
 2. Част от историите и събитията в мегилата са известни само на отделни герои. Как скритата информация влияе на сюжета? Как всичко се разкрива? (За нагледен пример на скритите неща в мегилата, можете да използвате флип картите
 3. Естер скрива своята еврейска идентичност в двореца. Защо го прави? Дали тя е имала друг избор? Налагало ли ви се е някога да скривате важни елементи от своята идентичност? Дайте пример от своя живот (например: прикривали ли сте еврейската си идентичност или принадлежността ви към определена общност или конкретно семейство и др.). Защо Ви се наложи да прикривате идентичността си в конкретната ситуация? Как се чувствахте с това, че Ви се наложи да прикриете нещо от идентичността си? 
 4. Традицията да носим костюми и маски на Пурим има за цел да скрие някои неща и да освети други. Какво според Вас прикриват и какво осветяват костюмите и маските?
 5. Когато се маскирате избирате костюм, който съответства на Вашата душевност или такъв, който се отличава напълно от нея?
 6. Случвало ли ви се маскарадният костюм или маска, които сте облекли да променят поведението ви? Ако е така, как маскировката е повлияла на държанието ви? Обяснете как маскирането може да доведе до такъв вид промяна.
 7. В ежедневието си ние не носим костюми или маски, но правим други неща, за да скрием от заобикалящата ни среда или от себе си определени аспекти от нас самите. Какво правят хората, за да скрият части от своята идентичност? Защо правят това?
 8. Защо според вас, хората обичат да експериментират с различни идентичности, променят външния си вид или поведение според тези другите хора?

 

 • Изберете пример от мегилата за скриване или прикриване. Пренапишете историята със заглавието: „Какво би станало, ако…“ (Например, ако Естер беше разкрила еврейската си самоличност в самото начало; ако Аман беше казал на цар Ахашверош за Мордехай; ако самият цар Ахашверош беше разбрал за заговора за убийството му; ако цар Ахашверош беше казал на Аман кого иска да почете; и т.н.)
 • Естер скрива от царя централен аспект от живота си – истината за еврейска ѝ идентичност. Помислете за ситуация, в която трябва да скриете важен аспект от вашата идентичност (например, че сте евреин; къде живеете; нещо за семейството и т.н.) Нарисувайте двете си идентичности на лист хартия. От едната страна поставете „видимия “ си характер и някои идентифициращи го характеристики (с помощта на думи или изображения). От другата страна нарисувайте „скритата“ си идентичност заедно с неговите основни ѝ черти. Напишете до втората рисунка какво е чувството да скриете тези неща и защо трябва да ги скриете. Ако искате, можете да покажете на класа и двете страни.
 • Помолете учениците да помислят за три аспекта или качества на характера им, които са скрити или които смятат, че са по-малко видими за другите. Накарайте ги да помислят за визуално представяне на тези качества – животни, предмет или вещ, известна личност и т.н. Донесете на учениците материали за изработката на маски и ги помолете да направят три маски, които представят техните скрити качества. Тогава, когато носят маските си, другите ще могат да видят аспекти от тях, които иначе са скрити.
 • Помолете учениците да интервюират човек, когото познават и който има история за прикриване на идентичността си. (Например, човек, който е трябвало да се скрие по определена причина; който е трябвало да скрие от обкръжението си това кой е той; който е помогнал да се разкрие тема, неизвестна на обществеността; човек, който е имал тайна и т.н.)
 • Разкажете на учениците за матрьошките. Покажете на класа тази кукла или нейна снимка. Обсъдете как под всеки слой има друг скрит слой, и че когато се разкрие, има още един, скрит под него. Изберете събитие в мегилата, за да демонстрирате идеята за матрьошката. Обсъдете кои аспекти от историята се случват на „външния“ слой и какви на „вътрешния“ слой, както и дали има още „вътрешни“ слоеве, които не са разкрити в историята. Сравнете концепцията за слоевете на матрьошката с това как се опознаваме или представяме пред другите. Проведете дискусия за това какво означава да се разкриваш постепенно: по-добре ли е да премахнете всички слоеве бързо и наведнъж, или да го направите постепенно? Защо? Необходимо ли е да разкриваме нашите скрити страни? И ако да, на кого? На кого избираме да покажем най-вътрешната кукла и на кого дори не показваме втората? Какви са нашите условия за премахване на слой? Има ли ситуации, в които е по-добре да оставите всички слоеве на място и защо? Можете да базирате тази дейност на шаблона.
 • Можете да разширите познанието на Мегилат Естер. 
 • Скритото/видимото в изкуството:
  Изкуството, по своята същност, често използва техники на прикриване и илюзия, за да изрази идеите на художника или да засили силата на посланията им. Всяко художествено произведение включва избор какво да показва и какво не, като понякога въпросът какво не се появява в творбата е не по-малко важен от въпроса какво се появява. Разгледайте някои художествени произведения, които използват прикриване, илюзия или маскировка. Обсъдете как се използва тази техника във всяка творба.

Препоръчителни творби:

 1. Човешкият син; Човек с бомбеРене Магрит.Магрит често използва прикриването, като способ в работата си. Какво представляват скритите предмети? Какво имат за цел да прикрият и защо? Понякога картините прикриват реалността, а понякога сме объркани какво е прикрито и какво е използвано за прикритие, както е с картината Празният подпис.   
 2. Марио Мариоти използва ръцете си за изображения трансформирайки ежедневно използвана част от тялото ни в нещо съвсем различно.
 3. Салвадор Дали рисува мистериозни картини, които на пръв поглед изглеждат като едно нещо, но всъщност използва различни детайли, за да създаде нещо съвсем друго. Например в картината Три лебеда, отражението на лебедите във водата всъщност е три слона. В картината Лицето на Мей Уест, виждаме, нещо което прилича на стая с фотьойли, картини и камина – но когато погледнем от определен ъгъл, можем да видим, че те всъщност те образуват лице.