Как да кажем съжалявам?

Стихотворението описва ситуация, в която е трудно да се каже „съжалявам”, и повдига въпроса дали човек трябва да бъде подробен в извинението си.

Ресурс Възрасти: 6-8, 9-11

Извор

Забележка: Поради законови рестрикции, разпространението на превод на стихотворението ни е невъзможно. От гледна точка на закона е позволено да го преведете за употреба в клас и ние ви препоръчваме да направите точно това от иврит. Друга възможност е учениците да го прочетат направо на иврит, стига те да са в състояние да го направят.

שנה טובה לרותי

מאת דליה בר-אל

צִיַּרְתִּי לְרוּתִי כַּרְטִיס בְּרָכָה
וְכָתַבְתִּי:
„שָׁנָה טוֹבָה וּמְאֻשֶּׁרֶת
וְהַרְבֵּה אִחוּלִים“

כָּעֵת הִיא תָּבִין
שֶׁאֲנִי מִצְטַעֶרֶת
עַל הָרִיב –
זֶה כָּתוּב שָׁם בֵּין הַמִּלִּים.

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как еврейските традиции отразяват еврейските ценности?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Какви са начините, по които можем да кажем „съжалявам“?
 • Защо е трудно да кажем „съжалявам“?
 • Каква е ролята на думите в общуването между хората? 
 • Каква е разликата между думи и дела?

Материали за учителя

Стихотворението повдига въпроса: трябва ли да изречем извинението откровено, с много думи, или можем да го направим и косвено? Важно ли е да споменем точно какво е направено погрешно или можем просто да направим жест и да продължим напред? Какво значение имат думите в...

Прочети повече

Стихотворението повдига въпроса: трябва ли да изречем извинението откровено, с много думи, или можем да го направим и косвено? Важно ли е да споменем точно какво е направено погрешно или можем просто да направим жест и да продължим напред? Какво значение имат думите в процеса на поправяне? Разбира се, нито един от тези въпроси няма еднозначен отговор.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване

Какви са начините да кажем съжалявам? Помолете учениците да изброят възможно най-много отговори. Нека ги напишат на дъската.

 1.  Защо мислите, че момичето от стихотворението предпочита да изпрати картичка, вместо да каже лично на приятелката си, че съжалява?
 2. Смятате ли, че това е подходящ начин да се извиним или всъщност трябва да го изречем с думи? Предложете няколко аргумента в полза на всяка позиция. (Може да разсъждавате за ефекта, който думите имат върху човека, който се извинява и този, който чува извинението).
 3. Ако сте направили горното – да предложите различни начини за извинение – решете кои от са по-подходящи и кои по-малко. Обяснете своя избор.
 4. Помислете за момент, в който е трябвало да се извините на някого: направихте ли го с думи или по друг начин? Защо избрахте точно този начин?
 5. Помислете за случай, в който някой ви се е извинил и вие сте почувствали, че съжалението му е искрено и откровено. Какъв беше начина, по който ви се извиниха, и ви накараха да почувствате това?

4 ъгъла: Напишете четири различни начина за извинение на отделни листове хартия, залепете всеки лист в различен ъгъл на стаята (например: „Аз съжалявам“, писане на писмо, позитивен и топъл жест, придвижване напред като ако нищо не се случи). Помолете учениците да изберат ъгъла, с който се идентифицират най-много. Помолете няколко ученика да обяснят своя избор.

 • В еврейският календар има специален ден за измолване на прошка. Можете да изучите текста от Мишна, от който научаваме как да поискаме прошка на Йом Кипур – Прегрешения между хората …
 • Еврейската традиция отдава голямо значение на силата на думите, включително думите, които използваме, за да изкажем съжаление. В молитвата Видуй (Гласно самопризнание), която казваме на Йом Кипур, са изброени дълъг списък от прегрешения, за които молещите се искат прошка .