Вървя по улицата

Стихотворението на Поршия Нелсън ни насърчава да мислим за нещата, които правим автоматично и които трябва да променим и подобрим, за да предотвратим повтарящи се грешки.

Ресурс Възрасти: 9-11, 12-14

Извор

Вървя по улицата (Автобиография в пет кратки глави)

Извор на английски езикI

Анимация на стихотворението на английски език  

Забележка: Поради законови рестрикции, разпространението на превод на разказа ни е невъзможно. От гледна точка на закона е позволено да го преведете за употреба в клас и ние ви

 

 

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как мога да се превърна в най-добрата версия на себе си през тази година? В клас, у дома или на детската площадка?
 • Какво поддържа/позволява/вдъхновява развитието ми?
 • Как еврейският жизнен цикъл ми помага да се усъвършенствам?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Как хората могат да преодолеят предизвикателствата в техния живот?
 • Защо повтаряме едни и същи грешки в нашия живот?
 • Каква е ролята на самоанализа и личната отговорност по време на промяната ни?

Материали за учителя

Поршия (Бети Мей) Нелсън е американска певица, актриса и поетеса (1920-2001). Стихотворението „Автобиография в пет кратки глави“ е публикувано в книгата ѝ „Има дупка в моя тротоар“. Както подсказва заглавието на стихотворението, вероятно то е вдъхновено от личният и опит в собствения ѝ живот,...

Прочети повече

Поршия (Бети Мей) Нелсън е американска певица, актриса и поетеса (1920-2001). Стихотворението „Автобиография в пет кратки глави“ е публикувано в книгата ѝ „Има дупка в моя тротоар“. Както подсказва заглавието на стихотворението, вероятно то е вдъхновено от личният и опит в собствения ѝ живот, включително битката ѝ с рака. Стихотворението се превръща в особено популярно в книгите и групите за личностно развитие.

Стихотворението е посветено на лирически герой, който непрекъснато повтаря една и съща грешка (пада в една и съща дълбока дупка) и процеса през който той преминава, за да промени навиците си. Стихотворението разглежда още трудностите от заобикалящата ни среда, с които се сблъскваме и начина по който можем да ги преодолеем. Заедно с учениците разглеждаме процесите през които преминава героят в различните куплети на творбата.

При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване
 1. Опишете процеса, през който преминава героят в стихотворението: какво можем да научим от този процес?
 2. Опитайте се да погледнете процеса през който преминава героят през призмата на душевното търсене. Как търсенето на душата помага в процеса на коригирането на навиците ни ?
 3. В какви ситуации през живота си сте се сблъсквали с „дупки“ по пътя, но сте успявали да ги преодолеете сами, без да чакате промяната в обкръжението ви? (Предложения: трудности в училище социална конфронтация, семейни спорове, емоционални и лични трудности след конкретен инцидент и др.)
 • Помолете учениците да помислят за препятствие или „дупка“, в която понякога попадат в живота си и биха искали да се научат да избягват. Какви негативни навици имат? Какви неща трудно преодоляват? Какви грешки продължават да правят в поведението си към другите или към себе си?
  След това, нека всеки ученик начертае пет квадратчета на празен лист хартия, като във всеки квадрат нарисува един от куплетите в стихотворението. Чертежът може да бъде подробен или много прост и схематичен. Във всеки квадрат учениците трябва да напишат процеса, през който трябва да преминат, за да преодолеят поне малко навика или грешката, за които са се сетили.
 • Помолете учениците да предложат изводи, които биха могли да се направят от стихотворението (ако това им се стори трудно, можете да предложите следното: възможно е да се поучим от нашите грешки; промяната не се случва за една нощ; не е лесно да променим навиците си …)
 • Създайте плакат с девиз, базиран на една от тези теми. Можете да използвате програмата Canva ‚ за да проектирате плаката.
 • Изучете откъса Шофарът, като будилник, в който се описва, как звука на шофара подбужда към душевна равносметка.
 • Разгледайте скулптурата на Роден Мислителят, изразяващо дълбоко замислен човек. Какво в начина, по който той седи, ни показва, че се е отдал на дълбока душевна равносметка? 
 • Прочетете разказът „Превъплъщенията на Джими Валънтайн “ от О. Хенри, в който се разказва за човек, искащ да направи промяна в живота си.