Добротата (Хесед) в Книгата на Рут

Добротата (хесед) в Книгата на Рут (Мегилат Рут), е изразена по няколко различни начина. В този раздел ще дискутираме значението на добротата, как ние можем да бъден мили и добри и мястото на добротата в нашето общество.

Ресурс Възрасти: 9-11, 12-14

Извор

И моавката, Рут, каза на Наоми: „Да отида на нивата да събирам класове подир онзи, чието благоволение придобия.“
И тя ù рече: Иди, дъще моя.
И тя отиде, и като стигна, събираше класове в нивата подир жетварите; и случи ù се да попадне на нивата, която беше дал на Боаз, човекът от рода на Елимелеха. […]
Тогава Боаз рече на Рут: Чуеш ли, дъще моя? не ходи да събираш класове на друга нива, и да си не отидеш от тук, но стой тук при момичетата ми Нека очите ти бъдат в нивата, гдето ще жънат, и ходи подир тях; ето, аз заръчах на момчетата да се не досягат до тебе. […]
И тя му рече: „Как придобих аз твоето благоволение, та да ме пригледаш, като съм чужденка? ”

וַתֹּאמֶר רוּת הַמּוֹאֲבִיָּה אֶל נָעֳמִי, אֵלְכָה נָּא הַשָּׂדֶה וַאֲלַקֳּטָה בַשִּׁבֳּלִים אַחַר אֲשֶׁר אֶמְצָא-חֵן בְּעֵינָיו. וַתֹּאמֶר לָהּ, לְכִי בִתִּי.

וַתֵּלֶךְ וַתָּבוֹא וַתְּלַקֵּט בַּשָּׂדֶה, אַחֲרֵי הַקֹּצְרִים. וַיִּקֶר מִקְרֶהָ חֶלְקַת הַשָּׂדֶה לְבֹעַז, אֲשֶׁר מִמִּשְׁפַּחַת אֱלִימֶלֶךְ. […]

וַיֹּאמֶר בֹּעַז אֶל רוּת הֲלוֹא שָׁמַעַתְּ בִּתִּי, אַל תֵּלְכִי לִלְקֹט בְּשָׂדֶה אַחֵר, וְגַם לֹא תַעֲבוּרִי מִזֶּה. וְכֹה תִדְבָּקִין עִם נַעֲרֹתָי. עֵינַיִךְ בַּשָּׂדֶה אֲשֶׁר יִקְצֹרוּן, וְהָלַכְתְּ אַחֲרֵיהֶן. הֲלוֹא צִוִּיתִי אֶת הַנְּעָרִים לְבִלְתִּי נָגְעֵךְ. […]

וַתֹּאמֶר אֵלָיו, מַדּוּעַ מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ לְהַכִּירֵנִי, וְאָנֹכִי נָכְרִיָּה.

 

Прочети повече

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как еврейските традиции отразяват еврейските ценности?
 • Какво можем да научим от различните поколения?
 • Как вярванията, етиката или ценностите влияят върху поведението на различните хора?
 • Кои са еврейските ценности (например свобода, отговорност, справедливост, общност, уважение към многообразието и т.н.), които трябва да са на почит в идеалното общество?
 • Как литературата може да служи като средство за социална промяна?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • ак действията на един човек влияят на процеси, протичащи в обкръжението му?
 • Каква означава това да даряваш за човека, който го прави? 
 • Какво е разликата в смисъла на понятието доброта в сравнение с този на истина или справедливост ? 
 • Каква е връзката между проявите на доброта и създаването на справедливо общество?

Материали за учителя

Мегилат Рут (Книгата на Рут) е една от петте мегилот включени в Кетовим (Писания), които са част от Танах.  Мегила разказва историята на важно семейство, живеещо в земята на Юда по време на периода на съдиите, които заминават за Моав заради настъпил глад. Главата...

Прочети повече

Мегилат Рут (Книгата на Рут) е една от петте мегилот включени в Кетовим (Писания), които са част от Танах. 

Мегила разказва историята на важно семейство, живеещо в земята на Юда по време на периода на съдиите, които заминават за Моав заради настъпил глад. Главата на семейството и двамата му сина умират, а майката Наоми остана с двете си снахи моавитки.

Една от снахите, Рут, проявяваща голяма доброта към свекърва си, решава да се върне с нея в земята на Юда и да приеме еврейската религия.  

Поради бедността си Рут отива на полето, за да събира зърно, попадайки на нивата на Боаз, богат фермер, който е роднина на Наоми. Боаз забелязва Рут и инструктира работниците си умишлено да оставят зърно за Рут и да внимават да не я смущават.

Рут се връща при Наоми със урожая, която е изненадана от количеството зърно, което Рут е събрала. Наоми разпознава милостта на Боаз към Рут и вижда веригата от събития като Б-жий акт. След това Боаз се жени за Рут и от техните потомци се ражда цар Давид.

Мегилат Рут често се разглежда като история, която ни учи как да правим добрини. Например, Мидраш Рут Раба казва: „Тази мегила не съдържа нито чистота, нито нечистота, нито забрана, нито разрешение, така че за какво е написана? За да научи колко голяма е наградата за проява на доброта” (парша 2, стих 14).

Добрите дела, споменати в мегилата, са: добротата на Рут към Наоми придружаваща я в пътуването ù обратно в земята на Юда и желанието ù да се присъедини към народа на Наоми, без никакво обещание за награда за действията си; Рут събира зърно за Наоми; Добротата на Боаз към Рут на полето и поемането на отговорност за финансовото положение на Рут и Наоми; Рут се омъжва за Боаз, за да запази името си като дъщеря на Наоми и нейната доброта към Боаз, като избра него, а не по-млад мъж извън семейството; Наоми разбира веригата от събития като акт на доброта от Б-г.

Неслучайно повечето от проявите на доброта се случват на полето и в контекста на събирането на реколтата. Тората свързва селскостопанския цикъл и даването на милосърдие на бедните в три заповеди, основани на доброта към по-слабите членове на обществото: несъбиране на падналата по време на жътва реколта (лекет), оставяне на забравена продукция (щахеха) и оставяне на продукция в ъглите на полето (пеа). Тези три заповеди повеляват фермерите да оставят част от реколтата в нивите си за бедните; те са част от голям брой морални заповеди в Тората, които са насочени към създаване на справедливо общество, основано, наред с други принципи, върху добротата.

Мегилат Рут се чете на Шавуот, защото това е сезона на жътвата, а Шавуот е празник отбелязващ събирането на първата реколта. Едновременно с това на Шавуот се отбелязва даряването на Тората, а Тората подчертава важността да бъдем добри. В допълнение Рут се смята за Гер (приела юдаизма), която е избрала да се присъедини към народа на Израел, подобно на ангажимента на народа на Израел да спазва Тората в планината Синай.

Допълнително обяснение за връзката между Мегилат Рут и празника е, че традиционно се смята, че Шавуот е датата на раждане и смърт на цар Давид – който, както се споменава в мегилата, е потомък на Рут.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване

Изгледайте това видео което илюстрира това, че добрите дела могат да се предават от един човек на друг. 

Обсъдете добрите дела, показани във филмчето – какво научаваме от видеото за мощното въздействие на малките ежедневни прояви на доброта? Можем ли и ние да извършваме подобни дела? Какво ни кара да ги правим и какво ни пречи? Каква е добавената стойност на добрите дела, показани в това видео, освен самите действия (например момчето не просто се опитва да помогне на възрастната жена; той също я въвлича в разговор.)?

Има ли значение начина по който предлагаме помощта си или единствено желанието да помогнем има значение?

Разширете дискусията със следния въпрос: Какво представлява доброто дело и защо го правим?

Помолете учениците да разкажат за малките добри дела, които са направили за другите и които другите са направили за тях.

 1. Кои са двете добри дела, споменати в откъса от Мегилат Рут? Обяснете защо всяко едно от тях е акт на доброта и изобщо – какво представлява акт на доброта. Какъв акт на доброта се описва като извършен от Б-г и как този акт е различен от човешките прояви на доброта?
 2. Как се чувства всеки един от героите след извършването на доброто дело? (Даващият и получаващият.)
 3. Смятате ли, че има правилен или по-малко правилен начин да бъдете любезни към друг човек? С какви неща трябва да сме наясно, когато извършваме добро дело, за да не смутим или нараним получателя? (Например: Трябва ли да предложим помощ си или да помогнем само на тези, които са помолили за помощ? Има ли правила за помощ? Как можем да демонстрираме взаимност в доброта? и т.н.)
 4. Как добрините които правим един на друг влияят на обществото, като цяло? Направете връзка с добрините описани в Мегилат Рут или тези показани във видеото
 5. Кои добри дела нямат физически характер / изражение?
 6. Какви добрини сте правили за другите?
 7. Понякога хората се притесняват да поискат или да получат помощ. Защо? Какво бихте казали на човек, който се нуждае от помощ, но се срамува да попита, за да му помогнете да получи помощта, от която се нуждае? Знаете ли как да поискате помощ, когато имате нужда от нея?
 8. Според вас каква е връзката на Мегилат Рут с празника Шавуот и защо се чете точно на него? 
 • Проведете панелна дискусия с героите от Мегилат Рут, които извършват добри дела. Разделете учениците на групи: Всяка група трябва да представлява един от героите и заедно да подготвят този герой за панела – прочетете съответните стихове и обсъдете проявите на доброта, извършени от техния герой. В панела можете да задавате въпроси на героите за техните прояви на доброта и тяхната гледна точка по отношение на добротата и т.н.. 
 • Помолете учениците да потърсят съобщения за добри дела, в новините или в интернет, за да видят присъствието на такива прояви в обществото. Обсъдете как медийното представяне на добрите дела влияе на усещането ни дали живеем в справедливо общество. Попитайте учениците: Вероятно сте забелязали, че медиите имат тенденция да показват преобладаващо негативни събития (аварии, престъпления, корупция и т.н.), както големи, така и малки, и да отхвърлят проявите на доброта. Защо мислите, че това е така?
 • Помислете за подходяща „инициатива за доброта“, която можете да направите заедно като клас. Първо, се консултирайте за важните поводи; след това стеснете списъка до действия, които самите ученици могат и е реалистично да направят и ще са полезни и значими. Обсъдете важността да се гарантира, че доброто дело е подходящо за способността на извършващият го да дава (в този контекст можете да споменете заповедта пеа – (оставяне на зърното в ъглите на полето за бедните) – Мъдреците поставят граници за изпълнението на тази мицва; например, човек не може да даде цялото си поле на бедните).
 • Изгледайте филма “Предай нататък”, базиран на книга, написана от Катрин Райън Хайд. Филмът ни представя идеята да се помага на другите; всеки човек помага на трима души, които от своя страна „предават нататък“ и помагат на още трима души. Идеята, представена във филма, е вдъхновила мнозина да възприемат подхода, предложен в него. Можете да разиграете ситуации „предай нататък” в класната стая, като раздадете карти, които се предават „напред” от учениците на човека, за когото е направено добро дело.