Леха Доди

Традиционно посрещаме шабат пеейки песни и псалми (пиютим). Една от тях е Леха Доди. В този урок се обсъжда песента и чувството на очакване и вълнение от наближаването на Шабат.

Ресурс Възрасти: 9-11, 12-14

Извор

Съкратена версия на ЛехаДоди – мелодия: Мордехай Зейра

Ела любима моя, нека посрещнем невестата

Нека посрещнем настъпващия Шабат.

 

Ела любима моя, нека посрещнем невестата

Нека посрещнем настъпващия Шабат.

 

Шабат Шалом, Шабат Шалом

Спокоен и благословен Шабат!

 

Шабат Шалом, Шабат Шалом

Спокоен и благословен Шабат!

לְכָה דוֹדִי לִקְרַאת כַּלָּה, לִקְרַאת כַּלָּה

פְּנֵי שַׁבָּת נְקַבְּלָה, נְקַבְּלָה

שַׁבָּת שָׁלוֹם, שַׁבָּת שָׁלוֹם

שַׁבָּת שָׁלוֹם וּמְבֹרָךְ

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как празниците внасят красота и ред в нашата еврейска година?
 • Какво прави времето свято?
 • Как юдаизмът оформя или определя нашето разбиране за щастие?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Какво е мястото на Леха Доди в петъчната молитва?
 • Какво предизвиква очакването и вълнението от наближаването на Шабат?
 • Как обичаите формират нашите възприятия и усещания за времето?

Материали за учителя

Пиютът (религиозна поема) Леха Доди е създаден в Цфат (Сефед) през XVI век от кабалиста Раби Шломо Халеви Алкабец. В песента се използва образа на любимия или младоженеца и булката, за да опише връзката между еврейския народ и Шабат. Призовава се „младоженеца“ – еврейския...

Прочети повече

Пиютът (религиозна поема) Леха Доди е създаден в Цфат (Сефед) през XVI век от кабалиста Раби Шломо Халеви Алкабец. В песента се използва образа на любимия или младоженеца и булката, за да опише връзката между еврейския народ и Шабат. Призовава се „младоженеца“ – еврейския народ – да излязат и да посрещнат „невестата“ – Шабат. Стиховете на оригиналния пиют обсъждат Кабалат Шабат и очакването за изкупление. Пиютът е възприет от кабалистите на Цфат, които го пеят в петък вечерта, когато излизат на полето, облечени в бяло, като част от въведените от тях церемонии за Кабалат Шабат въз основа на древен обичай, споменат в Талмуда. Обичаят сред кабалистите на Цфат е да посрещнат Шабат чрез пеене на псалми. Пиютът Леха Доди е станал широко разпространен сред еврейските общности навсякъде. Леха Доди е добавен към Сидура и се пее като част от службата, посрещаща Шабат в петък вечер. За Леха Доди са композирани десетки различни мелодии.

Представената тук версия е съкратена форма на оригиналния пиют от девет стиха. Мелодията за тази версия е композирана от Мордехай Зейра, един от пионерите на съвременната еврейска песен. Версията запазва рефрена „Леха Доди” и добавя думите Шабат Шалом, които не се появяват в оригинала. 

Раби Шломо бен Раби Моше Халеви Алкабетц (1505-1584) е коментатор на Тора, кабалист и поет от Цфат. Той е най-известен с пиют си Леха Доди. Интересите му са главно във връзка с Кабала.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване

Кажете на учениците, че трябва да планират церемония по посрещане за някой, когото те изберат (може да е въображаем гост, като кралица или булка, или реален човек – нов ученик или служител в училището).

 • Кои са важните за церемонията неща? 
 • Ако гостът, когото се готвят да посрещнат, пристигне, без те да правят някакви специални приготовления, дали те ще продължат да са толкова развълнувани от срещата с него? С какво допринасят предварителното обмисляне и планиране за едно прекрасно изживяване?
 • Сравнете идеята за посрещане на гост с концепцията за Кабалат Шабат –  посрещане на Шабат, която включва различни действия и обичаи.
 1. Какви чувства събужда у вас текста?
 2. Леха Доди се пее в частта от петъчната вечерна служба, наречена Кабалат Шабат. Шабат ще започне, дори и да не направим нищо, така че защо мислите, че го приветстваме с церемония? И защо по-специално посрещаме Шабат с песен?
 3. Очаквате ли с нетърпение Шабат през останалата част от седмицата? Ако е така, какво ви кара да мислите за Шабат? Ако не, чувствате ли се все още развълнувани, когато настъпи Шабат? Защо?
 4. Как изразявате щастието си от събитие, което очаквате с нетърпение? Какво можем да научим от начина, по който приветстваме Шабат и показваме щастието си в други случаи?

За по – големи ученици:

 1. В Леха Доди връзката между булката и младоженеца служи като метафора за връзката между еврейския народ и Шабат. Защо според вас авторът е избрал точно тази алегория, за да опише начина, по който копнеем за Шабат и сме щастливи, когато той настъпи? Помислете за други контексти, в които съществува същата основна връзка.
 • Прочетете Леха Доди в два кръга: с и без музика, за да усетите разликата, която прави музиката. Разделете класа на малки групи. В първия кръг учениците се редуват да четат откъси от Леха Доди. В следващия кръг слушайте музикална версия на Леха Доди. Как музиката влияе върху преживяването при посрещането на Шабат?
 • Чуйте няколко различни версии на Леха Доди. Коя ви докосва най – много?
 • Чуйте версията на композирана от Мордехай Зейра. Попитайте учениците: с какви емоции свързват с тази мелодия? Какво добавя мелодията към думите? Разделете учениците на малки групи или двойки и ги помолете да подготвят движения или танц към песента. Техните движения трябва да са свързани както с думите, така и с мелодията.
 • Можете да им пуснете песента навън сред природата, по подобие на хасидите преди, и да видите какво въздействие оказва пеенето в оригиналната обстановка.

 

За по – големите ученици:

 • Помолете учениците да потърсят в мрежата различни версии на пълния, оригинален Леха Доди, да изберат една, която им харесва особено, и да я пуснат на класа. Поканете ги да обяснят какво им е харесало в тази версия.
  Всеки ученик, който представи мелодия, ще обясни каква атмосфера създава тя (тържествена, радостна, замислена и т.н.).
  Като алтернатива можете да им пуснете клип в който са включени няколко различни мелодии на Леха Доди и да обсъдите разликите в тях (спрете на 4:55 минута, когато в клипа започва друга песен от Кабалат Шабат).
 • Подгответе клип или презентация със снимки, които смятате, че са свързани със съдържанието на Леха Доди.
 • За по – големите ученици: Чуйте пълната весия на Леха Доди с традиционна мелодия, изпълнявана в синагогите. Раздайте на учениците пълната, преведена на български език версия. Обяснете им, че пиюта адресира към темата за изкуплението: Обръща се към еврейския народ, който скърби за унищожаването на Храма и живота им в изгнание, и ги насърчава да станат и да се подготвят за неизбежното изкупление. Помолете учениците да изберат един ред или стих, който намират за особено смислен или интересен, и да го обяснят със собствени думи. Можете да привлечете вниманието им към промяната на темпото в средата на пиюта от тъга към радост – промяна, която се отразява в някои от мелодиите, както може да се види в клипа.
 • Прочетете поемата Кралицата Шабат от Биалик, в която се благославя Шабат от настъпването до края му. Обсъдете приликите между това стихотворение и Леха Доди.