Запалване на свещите на Шабат

Запалването на свещите на Шабат е церемония която се прави в началото на Шабат и чрез нея ние всъщност въвеждаме Шабат. 

Ресурс Възрасти: 6-8, 9-11

Извор

Благословия при запалване на свещите на Шабат

Благословен да Си Ти Āшем, Б-же наш, Царю на вселената, Който ни освещаваш със Своите заповеди и Си ни заповядал да запалваме свещта[ите] за Шабат.

בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת.

“Запалване на свещите на Шабат”, Илюстрация: Ринат Гилбоа

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Защо празниците, ритуалите и обичаите са важни за мен, моето семейство и моята общност?
 • Как еврейските традиции и обичаи обогатяват начина по който възприемам живота си и света около мен?
 • Защо/как еврейските традиции могат да бъдат важни за мен, дори ако не се определям като „религиозен“?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Как запалването на свещите влияе на атмосферата по време на Шабат?

Материали за учителя

В еврейската традиция запалването на свещите на Шабат отбелязва момента в който въвеждаме Шабат в дома си. Свещите се палят непосредствено преди залез слънце и веднага след това се чете благословията над свещите..  Обичайно се палят две свещи: едната заради стиха от Тората „помни...

Прочети повече

В еврейската традиция запалването на свещите на Шабат отбелязва момента в който въвеждаме Шабат в дома си. Свещите се палят непосредствено преди залез слънце и веднага след това се чете благословията над свещите.. 

Обичайно се палят две свещи: едната заради стиха от Тората „помни седмият ден, за да го осветиш”, който фигурира в десетте заповеди в Книгата Шемот (Изход); а втората заради стиха „пазете седмия ден, за да го осветите”, който се появява в десетте заповеди в Книгата Дварим (Второзаконие).

От горното можем да подразберем, че човек може да запали повече от две свещи. Някои семейства палят равен брой свещи на членовете на домакинството.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване
Как да го направя?

Запалване на свещите в клас:  

 1. Донесете свещи и свещници за Шабат в клас. Ако е възможно, изключете осветлението, преди да запалите свещите, за да затъмните стаята. Попитайте учениците какви мисли и чувства възникват у тях, докато се намират в тъмнината.
 2. Запалете свещитете, а след това помолете учениците да споделят какви мисли и чувства възникват у тях, когато стаята е осветена.
 3. Разкажете на учениците как в дните на нашите мъдреци (Хазал) електричеството все още не е било изобретено и къщите са били осветявани с маслени свещи. Тъй като има забрана от Тората за палене на огън по време на Шабат, Хазал ни учат, че свещите трябва да се запалят непосредствено преди началото на Шабат. Това е така, за да се избегне неприятната ситуация, в която хората ще бъдат оставени да се хранят на тъмно. В края на краищата, ние трябва да се наслаждаваме на Шабат и седенето на тъмно може да попречи на удоволствието ни.
 1. Акта на запалването на свещите ни пренася от една ситуация в друга (от работните дни на седмицата в Шабат, от ежедневното в свещеното). Познавате ли други церемонии, които да ни пренасят от едно време в друго.
 2. Запалването на свещи е първата церемония, която се извършва, за да внесем Шабат и неговата специална атмосфера в домовете си. Какво според вас е специалното в светлината на свещите? Има ли разлика между светлината, на свещите, и светлината на електрическата крушка?

По отношение на илюстрацията:

 1. Обърнете внимание на светлината в илюстрацията: Каква е светлината, която се отразява в прозореца? Кое време на деня е? Каква е светлината в къщата? Каква атмосфера създава?
 2. Предложете подходящо заглавия за илюстрацията и атмосферата, която изобразява.
 3. Запалването на свещи е моментът, в който приветстваме Шабат. Това е време, когато правим пауза, оставяме седмицата зад гърба си и започваме да се наслаждаваме на Шабат. Може би децата на снимката мислят за нещо от изминалата седмица, за което са благодарни. Ако бяхте едно от тях, за какво бихте мислили?
 4. На тази илюстрация запалените свещи са две. Различните семейства имат различни традиции за броя на свещите, които палят. Някои семейства палят две свещи, други палят толкова свещи, колкото са хората в в дома им. Знаете ли други традиции за паленето на свещи на Шабат?
 • Направете заедно с учениците свещници за Шабат, като използвате различни материали (опитайте се да използвате рециклирани материали, тук можете да намерите идеи за проекта). Помолете учениците да помислят върху дизайн и декорации, които биха били подходящи за атмосферата на Шабат
 • Разкажете на учениците, че има някои хора, които добавят свои лични молитви / молби към благословията за запалването на свещите.  Приканете учениците да гледат към запалените в класната стая свещи и да си помислят какво биха поискали по време на запалването на свещите?. Дайте им насоки чрез въпроси: Какво биха поискали за себе си, за техните семейства, за съучениците си, за приятелите си, за страната и за света? 
 • Попитайте учениците дали имат свещници у дома. Ако да, то как те са се озовали в техният дом, от къде са ги взели? Имат ли те някаква интересна история? Учениците биха могли да направят снимка на свещниците и да опишат тяхната история. 
  Тези, които не разполагат със свещници в своите домове, биха могли да разгледат фотографии на такива в интернет. Могат да разкажат, защо са избрали точно тези свещници. Това занимание може да се превърне в упражнение по творческо писане. Учениците могат да създадат история, която да разкажат от първо лице („от къде идвам“, „къде живея“, „къде е моето място в дома“, „какви чувства изпитвам в Петък“, „как се чувствам в края на Шабат“ и т.н.)
 • При посрещането на Шабат, също така се казват и някои молитви. Можете да преподадете на учениците за религиозната поема “Леха Доди”, както и също така да го чуете (Предназначено е за деца от 3ти клас и нагоре). 
 • Други церемонии с централно място по време на Шабат са: кидуш, благословията на над виното, която се казва в началото на Шабат (петък вечер) и на сутринта (в събота) и āвдалā – церемонията, която отбелязва края на Шабат.