Мегилат Рут (Книгата на Рут) – Да бъдеш евреин

Мегилат Рут (Книгата на Рут) разказва историята на избора на Рут да стане част от еврейския народ. В този урок ще обсъдим значението на юдаизма за нас и изборите, които правим в тази връзка.

Ресурс Възрасти: 12-14

Извор

И Рут каза [на Наоми]: 

Не ме карай да те оставя и да ти обърна гръб.

Защото, където и да отидеш, аз ще те последвам, 

и където и да останеш, аз ще остана с теб. 

Твоят народ е и мой народ и твоят Б-г е и мой Б-г

Мегилат Рут, глава 1, стих 16

וַתֹּאמֶר רוּת [אל נעמי]:

אַל תִּפְגְּעִי בִי לְעָזְבֵךְ לָשׁוּב מֵאַחֲרָיִךְ. 

כִּי אֶל אֲשֶׁר תֵּלְכִי אֵלֵךְ,

וּבַאֲשֶׁר תָּלִינִי אָלִין

עַמֵּךְ עַמִּי, וֵאלֹהַיִךְ אֱלֹהָי.

Нашите предци са били евреи, защото техните родители са били евреи, както и родителите на техните родители, и така назад през вековете до древни времена. Така е оцелял юдаизмът и еврейският народ. В не малка степен това е да си евреин – да наследиш вяра от онези, които са дошли преди нас, да я живееш и да я предадеш на тези, които ще дойдат след нас. Да си евреин означава да си брънка във веригата на поколенията.

[…] Без да съм вземал каквото и да е съзнателно решение ми беше напомнено, че като роден сред еврейския народ, съм заплетен в мрежа от взаимоотношения, които ме свързваха с други хора, други места, други времена. Бях част от един народ. И като част от този народ, аз му принадлежах.

[…] Да бъда евреин означава да знам, че това не може да бъде пълната история за това кой съм. Мелодията е нещо повече от поредица от несвързани ноти. Картината е нещо различно от произволен набор от щрихи. Частта има смисъл от гледна точка на своето място в цялото, така че ако историята има смисъл, тогава животите, които я съставят, трябва по някакъв начин да бъдат свързани един с друг като герои в разказ, фигури в разгръщаща се драма. 

[…] Аз съм евреин, защото, знаейки историята на моя народ, чувам техния призив да напиша следващата глава. Аз не произлизам от нищото; Имам минало и ако някое минало управлява някого, това минало управлява мен. Аз съм евреин, защото само ако остана евреин, историята на сто поколения ще живее в мен. Продължавам пътя им, защото, стигайки дотук, няма да позволя те да се провалят. Аз не мога да бъда липсващата буква в свитъка.

(Раби Джонатан Сакс, Радикално тогава, радикално и сега, стр. 5-6, 28, 41, 45-46)

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • По какъв начин аз съм обвързан с еврейския народ?
 • Как моето „еврейство“ се проявява в живота ми?
 • Как аз съм важна част от моята общност?
 • Защо празниците, ритуалите и обичаите са важни за мен, моето семейство и моята общност?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Какво означава да избереш да бъдеш част от еврейския народ? 
 • Как мога да намеря своето място в нашата еврейска общност?

Материали за учителя

Мегилат Рут е една от петте мегилот (свитъци), които са част от Писания (Кетувим) в Танаха. Тя се чете в синагогата на празника Шавуот  Мегилата разказва историята на моавитянката Рут, която избра да се присъедини към еврейския народ. Рут се омъжва за един от...

Прочети повече

Мегилат Рут е една от петте мегилот (свитъци), които са част от Писания (Кетувим) в Танаха. Тя се чете в синагогата на празника Шавуот 

Мегилата разказва историята на моавитянката Рут, която избра да се присъедини към еврейския народ. Рут се омъжва за един от двамата синове на Наоми и Елимелех, семейство от коляното на Юда, което пристига в полетата на Моав, след като бяга от глада в земята на Юда.

Бащата и двамата му сина умират, а майката Наоми остава с двете си снахи моавитянки. Когато Наоми решава да се върне в Юдеа, тя се сбогува със снахите си, но Рут не е готова да я пусне да си отиде. Вместо това тя решава да тръгне с нея и да приеме еврейската религия.

Думите на Рут към Наоми се разбират като декларация за нейната вяра и избор на еврейската религия: „Твоят народ е мой народ и твоят Б-г е мой Б-г“. По-късно Рут ще се омъжи за Боаз, роднина на Наоми, и от нейните потомци ще се роди цар Давид.

Решението на Рут да последва Наоми и да се присъедини към еврейския народ се счита за акт на смелост, тъй като Наоми няма какво да предложи на Рут – нито друг син за женитба, нито пари. Мъдреците свързват избора на Рут с избора, който народът на Израел прави в планината Синай, да поеме върху себе си заповедта и завета между себе си и Б-г. Празникът Шавуот е празник, който отбелязва даването на Тората и следователно е свързан, наред с други неща, с чувството за принадлежност към еврейският народ.

Да си част от еврейския народ е сложна тема, тъй като може да се дефинира от няколко критерия. Има разлика между способите, по който еврейският закон определя дали дадено лице се счита за евреин и способа, по който конкретна общност може да определи личното преживяване на дадено лице като принадлежащо към еврейския народ. Различни културни, етнически, āлахически (еврейски закони), национални и духовни критерии са част от тази дискусия. Когато изучавате този предмет в клас, е важно да се допускат различни гледни точки по отношение на начините, по които хората стават част от еврейския народ.

Раби Джонатан Сакс (1948-2020) – Британски ортодоксален равин, писател и еврейски мислител. Един от лидерите на еврейската общност в Англия и важна за времето си фигура в еврейския свят.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване

Помолете учениците да изброят компонентите на тяхната идентичност (могат да използват този шаблон). Учениците могат да вземат под внимание пола, цвета на очите, националната или етническата принадлежност, семейството, общността, вярата и всичко друго, което смятат за част от своята идентичност. Обсъдете заедно или по групи – кои от тези характеристики се определят по избор и кои не? Ами еврейската принадлежност? Това даденост ли е, или резултат на личен на избор?

След, като сте прочели откъса от Мегилат Рут:

 1. Защо според вас, Рут се присъедини към Наоми? Изборът да принадлежи към еврейският народ е основната или второстепенната причина за нейното решение? Обосновете мнението си с примери от текста 
 2. В известен смисъл Рут се смята за „обърната“, избрала да стане част от еврейският народ. Какво според вас, мотивира човек да се присъедини към друг народ? Смятате ли, че човек може да промени националната си принадлежност само чрез избор, или трябва да се подложи на конкретен процес или да получи външно потвърждение?

След, като сте прочели откъса от Раби Сакс: 

 1. Според Раби Сакс, кои са основните елементи определящи принадлежността към еврейския народ?
 2. Смятате ли, че според Раби Джонатан Сакс, Рут е свързана с юдаизма по същият начин, както той самия?
 3. Раби Сакс описва юдаизма от гледната точка на човек, който е роден в еврейския народ. Рут не е родена еврейка, а по-скоро е избрала да принадлежи към хората в зряла възраст. Как може тя да изпитва чувство за принадлежност към еврейския народ?

Общо: 

 1. Дали да бъдеш евреин зависи само от чувствата или трябва да е придружено от предпоставки или специфични обичаи и вярвания? Ако да, кои?
 2. Определяте ли себеси като евреин? Защо? Какви компоненти съставляват вашата идентичност като евреин?
 3. Юдаизмът дали е нещо, към което човек може да избере да принадлежи или да не принадлежи? Обяснете.
 4. Как това да бъдеш евреин се отразява на твоя живот?
 5. На какво място бихте поставили своята еврейска идентичност спрямо другите идентичности, които притежавате? Повече или по-малко централна ли е? Защо?
 • Напишете на дъската началото на изречението: „За мен да си евреин е…“ Помолете учениците да го продължат на лист хартия. Можете да им предложите идеи за завършване на изречението (например: да съм роден от родители евреи / спазване на законите на Тората / чувство на част от еврейския народ / желание да принадлежиш към еврейския народ / да имаш еврейски член на семейството (съпруг, чичо и т.н.) / спазване на еврейските традиции / познаване на Тората.)
  След като попълните страницата, проведете обща дискусия в клас. Помолете учениците да обмислят няколко въпроса, включително: Какво означава да си евреин? Свързано ли е с извършването на определени действия или ритуали?
 • Помолете учениците да интервюират хора около себе си, които са избрали своята еврейска идентичност (например: новоприели юдаизма, някой, който се е присъединил към еврейска общност, оженил се за евреин, обучава децата си в еврейските традиции и т.н.) и нека да научат от тези хора за причини за избор им.
 • Научете за допълнителните аспекти засегнати в Мегилат Рут – аспектът на добротата 
 • Добра идея е да изучите цялата Мегила. Можете да използвате допълнителна информация от Енциклопедия Британика
 • За да разширите допълнително темата „Кой е евреин“, можете да преведете и обсъдите следното стихотворение (или няколко строфи от него): Евреин е този, който иска да бъде евреин, Ава Ковнер..
יְהוּדִי הוּא מִי שֶׁרוֹצֶה לִהְיוֹת יְהוּדִי
וּמִי שֶׁהוּא יְהוּדִי בְּעַל כָּרְחוֹ
יְהוּדִי הוּא מִי שֶׁמַּאֲמִין בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה
וִיהוּדִי הוּא שֶׁמַּחֲזִיק בֶּאֱמוּנָה שְׁסוּעָה
יְהוּדִי הוּא מִי שֶׁמַּנִּיחַ טַלִּית וּתְפִלִּין
וִיהוּדִי הוּא מִי שֶׁזָּרַק טַלִּית וּתְפִלִּין
יְהוּדִי הוּא מִי שֶׁקָּשֶׁה לוֹ לִהְיוֹת יְהוּדִי
וּמִי שֶׁמִּתְקַשֶּׁה לִהְיוֹת דָּבָר אַחֵר
יְהוּדִי הוּא מִי שֶׁנּוֹלַד לְאֵם יְהוּדִיָּה […]
יְהוּדִי הוּא מִי שֶׁהוֹרִישׁ לָאֱנוֹשׁוּת אֶת הַגֶּעפִילְטֶע פִישׁ בִּמְקוֹרָם
וְאֶת סֵפֶר הַתַּנַ“ך בְּתַרְגּוּם
יְהוּדִי הוּא מִי שֶׁכּוֹתֵב מִיָּמִין לִשְׂמֹאל […]
יְהוּדִי הוּא מִי שֶׁאֵינוֹ נִבְדַּל מִשְּׁאָר בְּנֵי אֻמּוֹת הָעוֹלָם
מִלְּבַד מָה שֶׁהוּא בָּדוּל מֵהֶם […]
אבא קובנר, כל שירי אבא קובנר, כרך ו: מן העיזבון, מוסד ביאליק 2011

Можете да помолите учениците да изберат едно твърдение, с което са съгласни, и едно твърдение, с което не са съгласни. Проведете дискусия.