Шабат – Дворец във времето

Авраам Йешуа Ешел сравнява Шабат с „дворец във времето“ – прекрасно о специално място, на което идваме веднъж седмично.

Ресурс Възрасти: 12-14

Извор

Смисълът на Шабат е да се почете времето, вместо пространството. Шест дни в седмицата живеем в оковите на заобикалящата ни среда, докато на Шабат се потопим в святостта на времето. Това е ден, на който сме призовани да споделим вечността на времето, да обърнем поглед от резултата на сътворението към мистерията на сътворението 

[…] Седмият ден е дворец във времето, който ние строим. Стените са му изградени от душа, наслада и сдържаност. 

(Авраам Йешуа Ешел, Шабат: Значението му за модерния човек p. 13, 15)

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Какво прави времето свято?
 • Как моите действия могат да направят времето свещено?
 • Как това, че съм евреин, се отразява на това, което правя в ежедневния / седмичния си живот?
 • Как еврейските традиции и обичаи обогатяват начина по който възприемам живота си и света около мен?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Как в Юдаизма се изразява понятието свещено време?
 • По какво се отличава свещеното време от свещеното място / пространство? 
 • Как Шабат допринася за духовната обвързаност на човек?

Материали за учителя

Много са религиите, които споделят концепцията за свещено място. В Юдаизма също съществува идеята за свещено място, която се асоциира с Храма и Йерусалим. Но, най – големият принос, залегнал в Тората и в еврейските традиции, е изискването хората да освещават освен мястото, но...

Прочети повече

Много са религиите, които споделят концепцията за свещено място. В Юдаизма също съществува идеята за свещено място, която се асоциира с Храма и Йерусалим. Но, най – големият принос, залегнал в Тората и в еврейските традиции, е изискването хората да освещават освен мястото, но и времето.

И наистина, в Юдаизма святостта на времето е много по – важна от всеки храм. Шабат е едно от най – важните проявления на святостта на времето в еврейската традиция 

Философът Авраам Йешуа Ешел избира да обясни святостта на Шабат, сравнявайки го с дворец. Това сравнение включва някои от ключовите характеристики на ежедневието, така както ги разбира Юдаизма. Например, дворецът е аристократичен и великолепен. В него живеят най – благородните хора. Дворецът се отличава от заобикалящите го сгради. Абсолютно същото се отнася и до Шабат. В талмуда е сравнен с невеста и кралица. Според традицията, в чест на Шабат ние трябва да наслаждаваме и да сме по – красиви от обикновено (запознайте се с извора Онег Шабат).

Както хората наблюдавайки двореца отдалеч искат да го достигнат, така и ние очаквайки настъпването на Шабат правим планове за това как да го прекараме.  Когато хората встъпват в дадено място, за да се срещнат с крал или кралица, те се подготвят предварително за срещата. Същото важи и за Шабат. Еврейската традиция ни препоръчва няколко начина по които да пристъпим в двореца на Шабат. Ние всяка седмица посрещаме кралицата Шабат, но когато влезем в двореца на Шабат и ние самите ставаме по малко крале и кралици.

Стилът на Ешел е поетичен. Ето и няколко обяснения на неговите идеи. 

“оковите на предметите в пространството” – контролът на част от ангажиментите ни върху самите нас – дом, работа, задължения. 

“да обърнем поглед от резултата на сътворението към мистерията на сътворението” – да живеем в хармония със сътворението, да не го контролираме, да живееш, а не да изпълняваш.

“изработен от душа и наслада” – „стените“ на двореца на Шабат са изградени от наслада, а това може да включва молитви, учене, вкусни трапези и общуваме с тези, които обичаме.

Авраам Йешуа Ешел (1907 г. Варшава – 1972 г. Ню Йорк) е еврейски философ и мислител. Той е роден в уважавано хасидско семейство. Бил е преподавател по еврейска етика и Кабала в еврейската духовна семинария на консервативното движение (JTS).Ешел става известен не само с интелектуалните си занимания, а и с борбата си за човешки и граждански права – равноправието на афроамериканците в САЩ и сближаването между евреи и християни. Неговите размисли се концентрират около въпроси свързани с взаимоотношенията между човек и Б-г и понятието за святост в Юдаизма.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване
 • Обяснете на учениците, че погледнато отвън, спирането на работата може да се интерпретира, като мързел или загуба на време (например в древен Рим не е съществувал почивен ден, а евреите са смятани за мързеливи, защото не са работили на Шабат). Попитай те ги: Как свободният от работа или други задължения ден може да има сам по себе си положително въздействие? Дайте примери от вашия личен живот.
  Какво ще отговорите на предположението, щом имаш почивен ден, значи си мързелив?
 • Помолете учениците да помислят върху следните три сентенции:
  “Поеми дъх, за да го обмислиш”
  “Би ли искал да отделим малко време и да го обсъдим”
  “Би ли ми отделил минута от времето си”
  Каква функция изпълнява времето в тези изречения? Как “времето” ни помага? Дайте примери от вашия личен живот.
 1. Защо Ешел избира метафората „дворец“, за да опише Шабат? Защо той не избира нещо друго, плаж или поле например? Опитайте да намерите приликите между Шабат и дворец. 
 2. Идентифицирате ли се по някакъв начин с метафората? Дайте пример как вие разбирате Шабат, като “дворец във времето.”
 3. Ешел казва, че през седмицата ние “живеем в оковите на заобикалящата ни среда.” По какъв начин Шабат може да ни освободи от вещите или ангажиментните, които доминират над живота ни през седмицата? Дайте примери. 
 4. Ешел смята, че дворецът на Шабат е построен от два компонента – нещата, които правим и тези които, не правим. Защо това е така?
 5.  Помислете върху това, как сега отбелязваме Шабат.  Какво бихте могли да направите, за да добавите усещането за „дворец във времето“ – специално време, което се отличава от останалата част от седмицата?

 “И е направено от душа”

Как да изградим дворец със стени от душа? Помолете учениците да дадат предложения как да построим дворец за Шабат. Какви материали и предмети ще използват? Тъй като става въпрос за дворец във времето, а не в пространството, ние не можем да използваме нищо материално. Може дворецът да бъде изграден от идеи или ценности, които се свързват със Шабат, песни / мелодии, които се асоциират със Шабат, емоции и символи. Ако имат желание, учениците могат да нарисуват своя дворец за Шабат

 • Еврейската поезия – религиозна или секуларна – представя много образи на Шабат още от средновековието. Един от най – известните пиутим (религиозна поема) Леха Доди, написана през XVI в. от Раби Шломо Алкабец. В нея Шабат се сравнява с невеста.
 • Една друга представа за Шабат, Ешел ни дава в книгата си, където го сравнява с остров в бурно море. Тази метафора подчертава емоционалната и физическата почивки, които ни предлага Шабат.