Шабат – остров в бурно море

С помощта на текста написан от Авраам – Йешуа Ешел, ще се докоснем до същността на Шабат, разглеждайки го, като момент в който си взимаме почивка от напрежението и стреса през седмицата, почиваме си, вглеждаме се в себе си и общуваме с околните.

Ресурс Възрасти: 12-14

Извор

„В бурния океан от задължения и работа има един остров на тишина, където човек може да акостира в пристанище му и да възвърне духовността си. Островът е седмият ден, събота, ден на откъсване от ежедневието, делата и инструменти си, ден на привързване към духовното“.

(Авраам – Йешуа Ешел, Шабат) 

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как моите действия могат да направят времето свещено?
 • Какво поддържа/позволява/вдъхновява развитието ми?
 • Защо/как еврейските традиции могат да бъдат важни за мен, дори ако не се определям като „религиозен“?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Как отдиха по време на Шабат ни помага да се развиваме емоционално и духовно?
 • Какво превръща Шабат в „пристанище“ сравнявайки го с ежедневието ни?
 • Как Шабат би могъл да ни вдъхнови, за да изпитаме подобни емоции и в ежедневието си?

Материали за учителя

  В библейски времена ежедневната работа често е била физическа и изтощителна, докато спазването на Шабат позволява на хората да си починат от ежедневния си труд. В наши дни за много хора всекидневната работа вече не е физически натоварена. Въпреки това, все още често...

Прочети повече

 

В библейски времена ежедневната работа често е била физическа и изтощителна, докато спазването на Шабат позволява на хората да си починат от ежедневния си труд. В наши дни за много хора всекидневната работа вече не е физически натоварена. Въпреки това, все още често се оказваме в бурно море, състезавайки се с времето през седмицата, за да изпълним многото задачи, които стоят пред нас.

Друго предизвикателство, което се увеличава в последно време, е това да се разсейваме. Дори когато си почиваме, често ни е трудно да оставим смартфоните си и да изградим истинска връзка със себе си. Текстът на Авраам – Йешуа Ешел представя Шабат като „остров“ във времето, когато можем да изживеем тишина и да си отпочинем от шума и стреса на седмицата. В това отношение Шабат много наподобява на медитация. Шабат ни показва значението на това да създаваме подобни острови в живота си – по време на Шабат, или дните на седмица. Така заглушаваме разсейванията си и се свързваме със вътрешното си аз.

 

Авраам – Йешуа Ешел (1907-1972) е един от най-важните еврейски мислители в САЩ през втората половина на XX век. Бил е преподавател в Еврейската духовна семинария (JTS), изследовател на еврейската мисъл и философ

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване

Как облекчавате стреса?

Помолете учениците да напишат думата СТРЕС в средата на страница, те могат да напишат буквите по начин, който изразява нейното значение. Около думата трябва да напишат дейности, които правят, за да се отпуснат. Помолете всеки ученик да сподели написаното от него с друг ученик, след което поканете всеки,

който желае да сподели написаното от него с класа.

 1. Каква метафора използва Ешел за Шабат? Дали тази метафора се отъждествява с написаното в текста?
 2. Какво във вашето ежедневие наподобява на бушуващ океан?
 3. Какви формулировка бихте използвали, за да опишете преживяваната в живота си? Можете да започнете, като използвате следната формула: „Моят живот е като …“, Моите преживявания по време на Шабат са като…“.
 4. Какво превръща Шабат в „пристанище“? Кои елементи от Шабат помагат за създаването на различно преживяване в сравнение с ежедневието ви?
 5. Как времената прекарано в тишина и съзерцание, като медитация, могат да ви помогнат? Мислите ли, че Шабат може да ви повлияе по същия начин? При какви условия?
 6. Как отдихът по време на Шабат може да ни бъде вдъхновение за останалата част от седмицата? Какво може да ви помогнат да изпитате такива моменти на спокойствие и връзка със себе си в ежедневието?

Ние сме толкова заети през цялата седмица, преминавайки от едно нещо на друго. Какво за вас е натоварена седмица? Предайте представата си чрез рисунка. Нека в нея намерят място всички елементи от натоварената ви седмица. Сега нарисувайте Шабат, по начин, който показва, че това е време за отдих, да се отпуснете и да освободите стреса от седмицата.

 • Разгледайте рисунките на Уилям Търнър, които изобразяват физически и емоционални вълнения. Помолете учениците да обяснят как ежедневните вълнения, произтичащи от седмичните задачи и интензивната работа, могат да доведат до вътрешен смут, и да обмислят варианти за успокояване на този вътрешен смут. 

Помолете учениците да намерят художествена творба, която изобразява тяхното ежедневие и такава, която илюстрира Шабат.

 • Изучете откъса от книгата Битие (Берашит) описващ Б-г, който си почива на седмия ден от създаването на света. Обсъдете приликите и разликите между почивката на Б-г и тази на човека.
 • Запознайте се с правенето на Кидуш на Шабат, както и с понятието святост на Шабат – Какво означава святост? В какво се изразява? Какво светостта добавя в нашият живот?
 • Прочетете откъса от текста на социалния психолог Ерих Фром, който изобразява Шабат като хармонична връзка между хората и природата:

 

“Да започнем със най – същественото – разбирането за работа, което стои в основата на библейската и по – късната талмудическата концепция – тя не е просто физическо усилие, а може да бъде определена по следния начин:

„Работата“ е всяка човешка дейност, било тя конструктивна или разрушителна, кореспондираща с физическия свят. „Почивка“ е състояние на мир между човека и природата. Човекът трябва да остави природата недокосната, да не я променя по никакъв начин, нито чрез изграждане, нито чрез унищожаване на нещо; дори и най -малката промяна, направена от човека в естествения процес, е нарушение на „почивката“. Съботата е денят на помирението между човека и природата; работата е всякакъв вид нарушаване на равновесието човек -природа“.

Ерик Фром, „Смисълът на Шабат“ в Антология за Шабат“, Дов Перес Елкин (ред.), стр. 186.

 

 • Попитайте учениците как начинът, по който живеем в ежедневието си, сякаш сме в състезание, влияе върху отношението ни към природата. Помолете учениците да опишат писмено визията си за хармония, ден, който е напълно, като Шабат, в който хората и природата поддържат хармонични отношения.