Шабат е почивка за всички

В книга Шемот – Изход заповедта да се спазва Шабат е дадена в социален и морален контекст. Почивката в Шабат се прилага еднакво за всеки човек, независимо от положението му или социално-икономическият му статус. В този урок ще обсъди моралния аспект на Шабат като вдъхновение за едно по-справедливо общество.

Ресурс Възрасти: 9-11, 12-14

Извор

Помни съботния ден, за да го освещаваш.

Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела;

 А на седмия ден, <който> е събота на Āшем твоя Б-г, 

Да не вършиш никаква работа, 

Ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти;

(Изход 20:8-10)

זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ.

שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבֹד וְעָשִׂיתָ כָּל מְלַאכְתֶּךָ.

וְיוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבָּת לַה’ אֱ-לֹהֶיךָ 

לֹא תַעֲשֶׂה כָל מְלָאכָה 

אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ עַבְדְּךָ וַאֲמָתְךָ וּבְהֶמְתֶּךָ וְגֵרְךָ אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ.

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как еврейските традиции отразяват еврейските ценности?
 • Как литературата може да служи като средство за социална промяна?
 • Кои са еврейските ценности (например свобода, отговорност, справедливост, общност, уважение към многообразието и т.н.), които трябва да са на почит в идеалното общество?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Какви ценности можем да извлечем от заповедта за спазване на Шабта?
 • По какъв начин Шабат влияе на моралните и социални възприятия за работа и социални групи сред еврейския народ и в исторически план въобще?

Материали за учителя

В древността не е имало регулярен ден за почивка всяка седмица за всички. Членовете на висшите класи са можели да си почиват, когато пожелаят, но повечето хора не са имали право на това. Тези, които са работили повече, са оставали без почивка и дни...

Прочети повече

В древността не е имало регулярен ден за почивка всяка седмица за всички. Членовете на висшите класи са можели да си почиват, когато пожелаят, но повечето хора не са имали право на това. Тези, които са работили повече, са оставали без почивка и дни за отдих. Идеята за Шабат, представена в Тората, е била новаторска и революционна. Всеки човек, независимо от статута си, и дори животните, са имали равно право на регулярен ден за почивка всяка седмица. Текстът на Десетте Б-жи заповеди в книга Шемот установява този принцип и добавя важен слой от ценности към идеята за почивка на Шабат. Тези стихове също са част от Кидуша, който рецитираме в събота на обяд.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване

Покажете на учениците клип, изобразяващ работници с нисък социално-икономически статус (чистачи на улици, касиери, миячи и др.). Помолете учениците да представят разговор между един от работниците и неговият ръководител, в който работникът иска почивен ден всяка седмица, а ръководителят му отказва воден от опасения, че от това бизнеса му ще пострада. 

 1. Според Тората кой заслужава да почива в Шабат? Бяхте ли изненадани от някоя от категориите, включени в стиховете по-горе? Защо?
 2. За повечето от нас равенството е очевидна ценност, дори ако не винаги се прилага универсално. Но в древни времена равенството не е било общоприета ценност: имало е роби, които са безправни, а жените и децата също били с ограничени права. Класовите различия са били отразени в различни права и задължения. Какво иновативно послание представя Тората по отношение на тези различия?
 3. Защо според вас е важно да се даде на всички еднакво право на ден за почивка?
 4. Стиховете по-горе споменават съществуването на мъже и жени роби като част от социално-икономическата система. Днес робството се счита за неморално, но все още има много хора, на които е отказано равенство. Предложете нов начин на формулиране на тези стихове, за да ги направите подходящи за съвременните хора. Кого бихте посочили в списъка на тези, които имат право на почивка в Шабат?

За по – големите ученици – въпрос предизвикателство:

 1. В миналото не всеки е имал право на ден за почивка. Идеята за Шабат довежда до разпространението на този морален подход по целия свят. Какво можем да научим от това за способността на един свещен текст да влияе на обществото? Какви други еврейски ценности според вас трябва да бъдат представени на неевреите?

Представете си, че участвате в демонстрация в защита на правата на работниците в страна, където законът не предвижда редовен седмичен почивен ден. Помислете за закачлив слоган, който бихте могли да напишете върху табела, която да държите на демонстрацията. Слоганът трябва да включва думите „почивка“ или „равенство“. (Можете да покажете на учениците примери за плакати от демонстрации).

 • За по – големи ученици: Прочетете текста на Ааарон Мегед:
  „Най – големият принос, който юдаизмът е направил за човешкия прогрес, са Десетте Б-жи заповеди, а от тях „Помни съботния ден“ е първият в света акт на социалното законодателство, който предизвика огромна революция! Дори осемчасовият работен ден, възприет 3500 години по-късно, не е по-ценен! Ден за почивка всяка седмица, дори за слуги или жени, за непознати и за животни! Дори ако еврейският народ е бил създаден само за това –  пак щеше да си струва за света!
(Ааарон Мегед, Нерелиозни хора за Шабат, Даф Тарбут Йеудит 97, месец Сиван 5739)

Помолете учениците да проучат една от следните теми в интернет и да подготвят кратък подкаст по избраната от тях тема: Социалните закони – какви са те и каква е тяхната цел; Ежеседмичен ден за почивка в различните култури по света; въздействието на Шабат върху различни народи; и т.н.

 • Прочетете откъсът от  Берашит в който се дискутира каак Б-г си почива на седмия ден от Сътворението. Този раздел е включен в Кидуш за петък вечер, докато пасажът от Изход се появява в Кидуш за събота сутрин. Сравнете двата пасажа и различните аспекти на Шабат, които всеки от тях представя. 
 • Прочетете коментарите на Раби Мордехай Каплан които разглеждат Шабат като време за нов поглед към седмицата. Въз основа на неговите коментари обяснете защо е особено важно да се гарантира, че всички работници, без разлика, се наслаждават на ден за почивка.