Шалом Āлехем

Ще научим една песен, която се пее традиционно в петък вечер. Песента е благославя ангелите, които според еврейската традиция ни съпровождат по време на Шабат.  

Ресурс Възрасти: 6-8, 9-11

Извор

Мир за вас, пристигащи ангели, пратеници на Б-г

Царят на Царете, Благословен да е Той

שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת‏‏ מַלְאֲכֵי עֶלְיוֹן 

מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

Елате с мир, пратеници на мира, пратеници на Б-г

Царят на Царете, Благословен да е Той

בּוֹאֲכֶם לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי הַשָּׁלוֹם מַלְאֲכֵי עֶלְיוֹן 

מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא 

Благословете ме с мир, пратеници на мира, пратеници на Б-г

Царят на Царете, Благословен да е Той

בָּרְכוּנִי לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי הַשָּׁלוֹם מַלְאָכֵי עֶלְיוֹן 

מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא 

Тръгнете си с мир, пратеници на мира, пратеници на Б-г

Царят на Царете, Благословен да е Той

צֵאתְכֶם לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי הַשָּׁלוֹם מַלְאָכֵי עֶלְיוֹן 

מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как моите действия могат да направят времето свещено?
 • Защо/как еврейските традиции могат да бъдат важни за мен, дори ако не се определям като „религиозен“?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Как ритуалите и молитвите на Шабат влияят на усещането за Шабат и отразяват неговата уникална природа?
 • Какви ценности можем да научим от ритуалите и молитвите на Шабат?
 • Как изричното изразяване на идеи, ценности и надежди може да ни повлияе?

Материали за учителя

Пиютът (молитвен псалм) “Шалом Ā” се пее в петък вечер, точно преди да се направи Кидушh, и след завръщането вечерната петъчна молитва в синагогата. Ние не знаем, кой създава песента, но със сигурност е дълбоко вкоренена в мистичната еврейска традиция. Има известни разногласия относно...

Прочети повече

Пиютът (молитвен псалм) “Шалом Ā” се пее в петък вечер, точно преди да се направи Кидушh, и след завръщането вечерната петъчна молитва в синагогата. Ние не знаем, кой създава песента, но със сигурност е дълбоко вкоренена в мистичната еврейска традиция. Има известни разногласия относно това кога и къде е съставен този пиют. Някои го свързват с мистиците, живели в Цфат през XVI век, докато други го приписват на еврейски мистици, живели в Северна Африка през XVII век. 

С този пиют приветстваме ангелите, известни като ангели на мира или служещи ангели, които влизат в домовете ни в петък вечер. Създаделят на този пиют използва два източника за съставянето на текста: 1) споменатият в много древни молитвеници обичай да се обръщаме към хората около нас в края на службите и да ги благославяме с думите שלום עליכם (шалом алейхем, мир на теб) и 2) талмудическата история, че в петък вечер двама ангели придружават поклонниците вкъщи от синагогата (вижте раздела За допълнително изучаване).

Този пиют е разпространен във всички еврейските общности по целия свят и се изпълнява с много различни мелодии. В някои общности от Близкия изток е добавен допълнителен стих преди последният:

„בְּשִׁבְתְּכֶם לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי הַשָּׁלוֹם…“.

“Останете при нас с мир, пратеници на мира…”

В този пиют се използва образа на ангели, които придружават семейство в Шабат обгръщай ги  с мир, за да се подчертае специалната атмосфера на Шабат – на традиционен език, святостта на Шабат.

Талмудическата история, на която се основава този пиют, извежда друга идея: човек трябва да направи нещо, за да създаде специална атмосфера на Шабат, която носи усещане за мир и сплотеност в дома; тази атмосфера няма да се появи сама. Ангелите са свидетели на нашите усилия и дават своя печат на одобрение на тези усилия, но отговорността е на нашите рамене.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване
 1. Коя е централната дума в пиюта, която се повтаря във всеки стих? Защо според вас авторът на този пиют е избрал точно тази дума?
 2. Песента разказва за това как ангели посещават домовете ни в Шабат. Какво носят тези ангели със себе си? Защо мислите, че пристигат специално в Шабат? Защо това е важно?
 3. За по-големи ученици: Много семейства пеят този пиют заедно в началото на петъчната вечеря. Как отправянето на покана към „ангелите на мира“ може да засегне цялото семейство?
 4. Как можете да внесете мир в дома си по време на Шабат? (Помислете за много конкретни примери.)
 5. Какви други ангели бихте искали да поканите да посетят дома ви на Шабат?
 6. Песента загатва как трябва да се отнасяме към гостите. Какво може да ни научи тази песен за гостоприемството?
 • За по – малките ученици: В класната стая направете необходимото за да посрещнете ангелите, които пристигат в петък вечер. Планирайте заедно с учениците: Какво е важно да видят? (Ред и чистота, подредена маса и т.н.) Подредете класната стая и поставете маса с подходяща декорация. Можете предварително да помолите учениците да дон есат различни предмети като покривка, свещници, цветя, салфетки или нещо друго, което смятат, че ще добави към специалната атмосфера на Шабат.
  След като масата е подредена, чуйте песента (който я знае, може да пее) и мълчаливо изиграйте етюд в който влизате в дома си заедно с ангелите, застанете около масата и пейте заедно, а след това се сбогувайте с ангелите.
  В заключение обсъдете с учениците как почистването, подреждането на масата и пеенето заедно всъщност могат да доведат „ангелите на мира“ в дома.
 • За по – големите ученици: Какво означава да благословиш семейство с мир? Напишете кратко писмо (до ангелите на мира или до когото може да се отнася), в което опишете аспектите на мира, които бихте искали да останат със семейството и през следващата седмица.
  Разделени по двойки, учениците могат да разменят писмата си.
  Попитайте целия клас: Какво е предимството да повтаряте определени благословии и молби за мир всяка седмица чрез определена песен, за разлика от писането на ново писмо всяка седмица — като тези, които току-що написахте?
 • С по-големи ученици можете да изучите историята, на която се основава пиютът:
  Два служещи ангела придружават човек, който се прибира от синагогата в петък вечер – добър ангел и лош ангел. Когато пристигнат до дома и видят запалена свещ, подредена маса и оправено легло, добрият ангел казва: „Нека бъде Неговата воля да има още една шабат като този“. И лошият ангел е принуден да каже: „Амен“. Но ако това не е така, лошият ангел казва: „Нека бъде Неговата воля да има още една Шабат като този. И добрият ангел е принуден да каже: „Амен“. (Вавилонски Талмуд, Трактакт Шабат, стр. 119б)След като прочетете историята им задайте следните въпроси:
 1. Как трябва да посрещаме гостите си според тази история?
 2. Какво можем да научим от историята за предварителната подготовка?
 3. За по – големите ученици: Тази история намеква за идеята, че нашите действия не съществуват сами по себе си. Едно положително действие често води до друго положително действие, и обратното също е вярно. Съгласни ли сте с тази идея? Дайте примери от собствения си живот.
 • Препоръчваме да свържете това обучение с изучаването на други ритуали, свързани с посрещането на Шабат: запалване на свещите и Кидуш.
 • Можете на научите още един пиют, който се пее в петък вечер, “Леха Доди”, и е част от вечерната петъчна молитва.