С АРОМАТ НА ШАБАТ

Ще прочетем една история разказвана от равините, за да обсъдим различните елементи, които създават специалната атмосфера на Шабат.

Ресурс Възрасти: 6-8, 9-11

Извор

Раби Йеуда Ᾱнаси и Император Антонин

Раби Йеуда Ᾱнаси поканил на вечерята за Шабат своя приятел, император Антонин.

Раби Йеуда приготвил храната преди Шабат, и тъй като според еврейските закони не може да се пали огън на Шабат, той сервирал храната студена. Това не притеснило императора и той си изял храната с удоволствие.  

Минало се не минало много врем и Раби Йеуда Ᾱнаси отново поканил Император Антонин на вечеря. Този път, денят бил делничен и Раби Йеуда Ᾱнаси сервирал на императора топла храна. В края на вечерята Антонин казал: „Храната, която ядохме предният път беше много по-вкусна от тази днес, въпреки че тогава беше студена“.

Раби Йеуда му отговорил: „Прав си. Това е така, защото в храната, която ядохте днес, липсва една подправка.“

Антонин се ядосал: „В кухнята на императора липсва нещо? Защо не ме помоли да ти донеса подправката?“

 Раби Йеуда му отговорил: „Нямаше как да ми донесеш тази подправка. Името на тази подправка е Шабат.

Това разгневило Антонин още повече: „Шабат? Никога не съм чувал за тази подправка.“

Раби Йеуда Ᾱнаси спокойно обяснил: „Предишната ни вечеря беше на Шабат, а специалната му атмосфера придава различен вкус на храната; но дн

ес е само един обикновен делничен ден и затова храната има обикновен вкус, а не специален.“

 (Берешит Раба 11:4)

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Защо празниците, ритуалите и обичаите са важни за мен, моето семейство и моята общност?
 • Как еврейските традиции и обичаи обогатяват начина по който възприемам живота си и света около мен?
 • Защо/как еврейските традиции могат да бъдат важни за мен, дори ако не се определям като „религиозен“?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 •  Как да направим атмосферата специална по време на Шабат?

Материали за учителя

Според еврейска традиция, е мицва да се наслаждавате по време на Шабат – Онег Шабат. Наред с другите неща, еврейският закон диктува, че човек трябва да се храни на три трапези (три пъти) по време на Шабат. Историята (агада) представена ни тук олицетворява идеята, че специалната атмосфера...

Прочети повече

Според еврейска традиция, е мицва да се наслаждавате по време на Шабат – Онег Шабат. Наред с другите неща, еврейският закон диктува, че човек трябва да се храни на три трапези (три пъти) по време на Шабат. Историята (агада) представена ни тук олицетворява идеята, че специалната атмосфера на Шабат влияе на степента на наслада и дори я увеличава. Неща, които правим през седмицата, са по-приятни за Шабат, заради специалната, празнична храна, песните, молитвите, дрехите, като и цялостното усещане за спокойствие, уникално за Шабат.

Допълнителна информация може да бъде намерена в частта Онег Шабат (за 6 ти -9 ти клас).

Раби Йеуда Ᾱнаси, известен също като „Раби“ или „Рабейну“, е живял през II – III век в Израел и е бил председател (наси) на Синедриона. Най-важната му дело е редактирането на  Мишната, и оформянето и така както я познаваме днес. Равинът е бил изключително богат и според различни Талмудически истории, бил голям приятел с римския император Антонин, който управлявал земята на Израел по това време.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване
 • Донесете различни подправки в клас и попитайте учениците дали знаят за какво се използват. След това обяснете на учениците, че скоро ще чуят една история за изключително специална подправка.
 • Извадете една кутия за подправки, обозначена с въпросителен знак, и я покажете на учениците. Кажете им, че историята, която ще чуят след малко е за подправката „X“. Това обезателно ще възбуди любопитството на учениците и е подходящ начин да започнете да разказвате историята. Към края й можете да ги попитате дали знаят каква е подправката.
 1. Какво е различното в храната в двата случая? Защо?
 2.  Какво добавя такъв добър и специален вкус към студените ястия, сервирани на императора по време на Шабат?
 3. Попадали ли сте и ситуация, в която една и съща храна е по-вкусна поради обстоятелствата? Какво я прави различна? (Например: с кого се храните, къде и кога сте се хранили, в какво настроение сте били и т.н.)
 4. Как „подправката Шабат“ се различава от другите подправки? 
 5. Какви сетива са заети? Кои подправка овкусява семейният ви Шабат?
 • Изиграйте историята заедно с учениците (можете да добавите герои: т.е. –  императора, Раби Йеуда Ᾱнаси, децата и съпругата му, неговите ученици и т.н.)
 • Продължете разговора между Раби Йеуда Ᾱнаси и императора: Как ще му обясни какво е „с аромат на Шабат“? Илюстрирайте обяснението си с примери, включително такива, които са актуални днес.
 • Кутия „с аромат на Шабат“: Предложете на учениците да направят кутия за подправки. Те могат да използват пластмасови или стъклени буркани и да ги украсят с текст или картинки, които ще „добавят аромат“ към семейният им Шабат. (Идеи: Кой ще присъства на вечерята, къде ще се проведе тя, как ще бъде подредена масата и т.н.)
 • Произведението на Мардохей Каплан „Дарът на Шабат“ в което се обсъжда какво още получаваме по време на Шабат и как това влияе върху останалата част от седмицата.
 •  За по-големи ученици: „Усещане за Шабат“ (предназначено за 6ти-9ти клас) представя хасидска история, в центъра на която е дискусията за това какво създава атмосферата на Шабат
 • Научете повече за Кидуш, – казва се преди всяко хранене на Шабат.