Символи – Менората, като еврейски символ

Менората (свещника) от храма е и еврейски символ. Ханукия, която символизира менората и чудото на Ханука, сама по себе си се е превърнала в еврейски символ. Ще научим всичко за менора и темата за символите: ще разберем какво е символ, ще се запознаем с някои еврейски символи и ще изучим тяхното значение.

Ресурс Възрасти: 6-8, 9-11

Извор

Мозайка от древната синагога в Йерихон, 7ми век (копие).

Фотография: Др. Авишай Тайчер

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как се използват символите при тържества и празници?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Как символите оформят и влияят върху културата?
 • Какво е значението на менората като еврейски символ?

Материали за учителя

Символът е представяне, което изразява определена идея или концепция, обикновено по визуален начин, като картина. Въпреки това, човек, събитие и дори звук също могат да служат като символ. Символът има значение и стойност, които надхвърлят действителното му съдържание. Понякога може да се види връзка...

Прочети повече

Символът е представяне, което изразява определена идея или концепция, обикновено по визуален начин, като картина. Въпреки това, човек, събитие и дори звук също могат да служат като символ. Символът има значение и стойност, които надхвърлят действителното му съдържание. Понякога може да се види връзка между символа и идеята, която представлява, като знака „стоп“, показващ ръка, която спира движението. Символите представляват религии, организации, нации, културни идеи и социални конвенции и поддържат близък афинитет със социалното съзнание на групите. Символите могат да насърчават социалното сближаване и комуникацията, да изразяват идеята по сбит начин, да възбуждат емоции и т.н. Символът придобива значение, колкото повече се използва с течение на времето и контекстите, в които е изразен.

В еврейската традиция има много символи. Някои представят юдаизма като цяло, докато други представляват специфични теми или идеи в еврейския свят. Примерите за еврейски символи включват звездата на Давид, менора, скрижалите (Лухот Āбрит), лъв, палмата, „хамса“ и други. Менората, която се използвала в храма за запалване на свещи сутрин и вечер, олицетворява храма и е служила като еврейски символ от векове, още от периода на Първия храм. Изображения на менора могат да бъдат намерени върху произведения на изкуството, ритуални предмети, синагоги и гробове, както и върху емблемите на еврейските общности. Днес менората е и символ на Държавата Израел, след като е избрана да фигурира на държавния герб. Формата на менората, която се появява на държавния герб, е менора от арката на Тит, която е част от релеф, изобразяващ изнасянето на съкровищата от Храма. Така менората в държавния герб също символизира завръщането от изгнание и еврейското възраждане.

Въпреки приликата между менора и ханукия, те са различни. Храмовата менора е изработена от едно парче злато и има седем клона. Ханукията, която символизира чудото на Ханука има девет клона – осем за осемте дни на празника и девети клон за шамаша (с него запалват останалите свещи). Ханукията е ритуален предмет, използван в дома, докато менората е била само една единствена. Ханукия може да се изработва от всякакъв материал, подходящ да издържи запалени свещи. Понякога ханукията имитира външния вид на менора, но това не е изискване. Ханукията символизира както чудото с каничката с масло, което осветява менората в храма в продължение на осем дни, така и победата на Макабеите и установяването на празника Ханука в тяхна чест.

Снимката в ресурса показват копие на мозаечния под в древната синагога Шалом ал Исраел в Йерихон, която датира от седми век. В мозайката могат да се видят различни еврейски символи – менора в центъра, шофар вдясно, лулав отляво и надпис Шалом ал Исраел – Мир на Израел.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване
 • Покажете на класа изображенията да девет известни символа. Разделете класа по двойки. Прочетете определението на всеки символ, без да споменавате името му. Всяка двойка записва номера на символа върху лист хартия, вдига го и казва „стоп!“ Първата от двойките, която вдигне лист хартия, печели точка. Предлагаме всяка двойка да подготви предварително 5 листа хартия, на които ще могат да напишат отговорите, като използват двете страни.
  Когато дефинирате всеки символ, обърнете внимание на идеята, която стои зад символа.Предложения:

  Олимпийските кръгове – символизират петте ценности, които стоят зад победата във всеки спорт.

  Логото на Епъл – формата на логото е свързана с името на компанията и с факта, че думата “bite” (отхапвам) на английски звучи като байт, термин от света на компютрите.

  Емблемата/Символът на Държавата Израел, гербът е базиран на древни еврейски символи.

  Логото на Найк – представя движението в спорта.

  Логото на Амазон – представлява идеята, че те доставят всичко от А до Я.

  Логото на ФедЕкс – стрелката между две от буквите намеква за движението и скоростта, които компанията се стреми да въплъти.

  Знакът „Стоп“ – изобразява движението, което хората правят с тялото си.

  Европейски съюз – като броя на часовете на часовника и месеците в годината, 12 представлява прецизност и пълнота.

  Логото на Windows – визуализация на името на компанията.

  Обобщавайки, попитайте: Какво е символ? Каква роля играят символите в човешката култура и комуникация? Как символите предизвикват емоции? Как символите помагат за свързването на хората в група?

  Учениците могат да се позовават на символите на определени дейности, докато дават своите отговори.

 1. Разгледайте изображението на мозайката. Какви символи можете да идентифицирате в нея?
 2. Когато казваме, че менората е символ на Храма, какво имаме предвид?
 3. Менората е един от многото еврейски символи. Защо според вас юдаизмът се нуждае от символи? Какво дават те на еврейския народ?
 4. Какви други еврейски символи има и как тълкувате значението им?
 5. Познавате ли групи или организации, които използват образа на менора в емблемата си? Дайте примери.
 6. Менората е част от гербът на Държавата Израел. Защо според вас менората е избрана за държавен символ?
 7. Какви други еврейски символи познавате? Какво представляват те? Къде се появяват? Какво означават символите за вас? (Можете да дадете примери: Маген Давид, Скрижалите, Кипа, Шема Исраел и др.)
 8.  Каква е връзката между менора и ханукия? Какви са приликите и разликите между двете?
 • Покажете на учениците презентацията със изображения на различни менори, включително снимки на емблеми, които използват за свой символ менората.
 • Помолете учениците да проектират емблема за еврейския народ; може да се основава на съществуващи еврейски символи, но наред с тях да използват и други елементи.
 • За по-големи ученици: разгледайте герба на Държавата Израел и идентифицирайте различните компоненти. Обяснете връзката между менората от арката на Тит и менората в държавния герб. Можете да използвате тази информация.
 • За да научите повече за символите в еврейските празници използвайте този шаблон.
 • Научете за символиката в светлината и мрака по отношение на Ханука, като използвате урока Светлина и Мрак.
 • Научете за Свещите на Шабат и символиката им за настъпващия Шабат.
 • Изследователски проект: Направете снимка на ханукията в дома си или потърсете снимки онлайн. От какви материали са направени? Каква е тяхната форма? Как са декорирани – включват ли еврейски символи? Приличат ли на менората в храма? Какво прави всяка ханукия специална и какво е общото между тях?