Различните лица на Ханука

В този урок ще направим сравнение между двата наратива на историята за Ханука: историческото описание от Книгата на Макабеите и талмудическия разказ, описващ чудото на каничката с масло. Ще изследваме въпроса как всеки от разказите допринася за разбирането ни на историята като цяло, както и за собствената ни лична връзка с празника.

Ресурс Възрасти: 9-11, 12-14

Извор

И Макавеите да построят светилището и вътрешността на Храма, и да осветят дворовете.

И да направят нови свещени съдове и да донесат менората [за палене на свещи], олтара за тамян и трапезата за светилището.

И да запалят благовония на олтара и да поставят свещи в менората и да ги запалят в светилището. […]

И те ще се събудят рано сутринта на двадесет и петия ден от деветия месец, месец Кислев […]

И да посветят олтара за осем дни. И да се извисят с радост и да принесат цели жертви и да принесат благодарствени молитви.

Книга на Макабеите I, глава 4, стихове 48-56

Какво е Ханука? […]

Когато гърците влязоха в Светия храм, те оскверниха всички масла в светилището. И царската династия на Хашмонеите ги победи и триумфира.

Претърсиха и намериха само една кана с масло, поставена под печата на Първосвещеника.

И в нея нямаше [достатъчно], за да запали [менората за повече от] един ден, и се случи чудо и те запалиха [менората] от това масло в продължение на осем дни.

На следващата година те установиха тези [осем дни] като дни на празник, изпълнени с възхвала и благодарност към Б-га.

Вавилонски Талмуд, Масехет Шабат, даф каф алеф, амуд бет

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Защо е важно хората и културите да създават истории за своя опит?
 • Как една нация се променя с течение на времето?
 • Какво можем да научим от различните поколения?

 

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • По какви различни начини можем да разкажем историята за Ханука? 
 • Как можем да съгласуваме историята за каничката с масло с ранните исторически описания, от Книгата на Макабеите? 
 • Как различните лица на празника ни позволяват да се свържем с него по различен начин (на национално, социално и лично ниво)?

Материали за учителя

На Ханука се празнува победата на Макабеите (Хашмонеите, предвождани от Юда Макаби) над гърците и чудото на каничката с масло. Според Книгата на Макабеите и други източници, през 167 г. пр. н. е., Цар Антиох IV (владетел на царството на Селевкидите с център на...

Прочети повече

На Ханука се празнува победата на Макабеите (Хашмонеите, предвождани от Юда Макаби) над гърците и чудото на каничката с масло. Според Книгата на Макабеите и други източници, през 167 г. пр. н. е., Цар Антиох IV (владетел на царството на Селевкидите с център на гръцкия остров) издава декрети срещу изповядването на юдаизма в земята на Израел (която по това време е под негов контрол), превзема Храма и поставя в него статуя на гръцкия бог Зевс. 

След издаването на декретите започва бунт сред евреите, който в крайна сметка води до създаването на независимо еврейско царство в земята на Израел. Макабеите дори превземат Храма от гърците, почистват го от езическите олтари и го подготвят за служба на Б-га. Те запалват менората (свещник), тази, която е била там преди, но е била ограбена от гърците, и за период от осем дни празнуват освещаването на Храма и връщането му на еврейския народ, за да могат да се покланят на Б-г. Тогава Макабеите установяват празник в памет на чудотворната победа на малцинството над мнозинството, който да се празнува всяка година в продължение на осем дни – празникът Ханука.

Книгата Макабим I разказва историята на войната и описва героизма на Юда Макаби и неговите войници, включително тяхната успешна военна тактика срещу голямата, оборудвана и обучена армия на Селевкидите, но за която територията е била непозната. Според тази книга фокусът на тържествата е освещаването на пречистения Храм –  традицията за празненства, които продължават осем дни и поводът за тях се заражда по – късно.

Първото споменаване на чудото с каничката масло и поводът за празнуването на Ханука е във Вавилонският Талмуд. Според описанието в Трактат Шабат, Макабеите намерили само една малка каничка с неосквернен от гърците зехтин и следователно била подходяща за запалване на Менората. Въпреки факта, че количеството масло в каната щяло да стигне само за един ден осветление, се случи чудо и маслото издържа осем дни. В памет на това чудо ние палим свещи в ханукията за период от осем дни по време на празника Ханука.

Книгата Макабим I е древна книга, описваща историята на борбата на Макабеите срещу гърците. Книгата е написана близо до времето на описаните там събития и представлява исторически извор за събитията от този период. За разлика от това, Вавилонският Талмуд ни позволява да надникнем в религиозния наратив, който се развива около празника. Талмудическият разказ, описва чудото на каничката с масло, допълва историческата картина и ни учи на ценности, които са били важни за Хазал (нашите мъдреци) по това време, като вяра, святост и благодарност.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване
 • Започнете с въпрос: Какво празнуваме на Ханука? Помолете всеки ученик да напише един отговор и след това да сравни своя отговор с този на друг ученик. Еднакви отговори ли написаха? Помолете учениците да напишат своите отговори на дъската. Ако не са споменати следните неща, добавете ги сами: Чудото на каничката с масло, победата на Макабеите над гърците, очистването и освещаването на Храма и олтара и отмяната на заповедите на Антиох.
  Обобщете: Има различни гледни точки за историята на Ханука, всяка от които е изразена в празника. Ще научим и ще разгледаме източниците за тези различни гледни точки по отношение на същността на празника. 
 1. Какви са приликите и разликите между двете истории? Каква е връзката между тях (допълват ли се, противоречат ли си и т.н.)?
 2. Според вас какви са причините различните извори да предлагат различни описания на празника? Какво може да ни научи това за начина, по който разказваме истории?
 3. Какво е важно според нашите мъдреци в историята на Ханука, въз основа на текста от Талмуда? Какво може да добави историята за чудото с каничката с масло към историята, разказана в Книгата на Макабеите, по – късно подкрепено от гледната точка на Хазал?
 4. Коя фабула на празника ви допада повече? Защо?
 5. Какво можем да научим от различните разкази на историята на Ханука за начина, по който описваме или преживяваме събития в ежедневието си? Трябва ли да търсим абсолютна истина относно събитията или не? Обяснете мнението си.
 6. Как ви кара да се чувствате фактът, че има повече от един наратив за празника? Добавя ли нещо? Объркващо ли е?

За по – големите ученици: 

 1. Кой от двата текста смятате за исторически по – точен? Защо? Това променя ли отношението ви към празничната история? 
 2. Смятате ли, че трябва да учим за празниците, използвайки само исторически източници, или обратно, опирайки се само традиционни истории? Обясни защо.
 3. От текстовете виждаме, че различни групи и различни поколения наблягат на различни аспекти на празника. На кои части от историята бихте избрали да наблегнете, за да предадете послание на обществото като цяло?
 • Помолете учениците да разгледат двата наратива на историята за Ханука, представени тук, посредством анализ на различните компоненти. За всяка история учениците трябва да обмислят: Кой е главният герой в тази история? Каква е кулминацията на историята? Какво се празнува? Защо празникът се празнува осем дни? Можете да използвате този шаблон, да подготвите презентация или да използвайте дидактически карти.
 • За да илюстрирате факта, че разказите имат основна идея, разделете учениците на групи: Предложете тема за история и накарайте всяка група да напише една и съща история но създадена от различни гледни точки. Можете да предложите история, свързана с Ханука – например изработване на свещи, производство на зехтин, материалите, използвани за направата на ханукиот и др. Потенциални перспективи за различните групи: традиция, опазване на околната среда, междуличностни отношения и т.н.
  Когато приключите свържете с примера, преподаван в клас – една история с различни наративи, която отразява и предава различни акценти и послания.
 • Разширете допълнително историята на празника с гледната точка на Хазал, като използвате ресурса Историята на празника.
 • Запознайте се и с други извори, описващи допълнителни аспекти на празничната история от историческа гледна точка, като текстовете от Книга Макабим I и Книга Макабим II, които се разглеждат съответно в ресурсите за Героизъм и Елинизъм.