Даряването на Тората

Преживяването на планината Синай е формиращо събитие в еврейската традиция и култура. В този ресурс ще разгледаме описанието на това събитие и какво може то да ни научи за Тората.

Ресурс Възрасти: 6-8

Извор

А сутринта на третия ден имаше гръмове и светкавици, и гъст облак на планината, и много силен тръбен глас; и всичките люде, които бяха в стана, потрепераха. Тогава Моисей изведе людете из стана, за да посрещнат Б-га; и застанаха под планината. А Синайската планина беше цяла в дим, защото Г-спод слезе в огън на нея; и димът и се дигаше, като дим от пещ, и цялата планина се тресеше силно. И когато тръбният глас се усилваше Моисей говори, и Б-г му отговори с глас. 

(Изход / Шемот 19:16-19)

וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיֹת הַבֹּקֶר,

וַיְהִי קֹלֹת וּבְרָקִים וְעָנָן כָּבֵד עַל הָהָר, וְקֹל שֹׁפָר חָזָק מְאֹד.

וַיֶּחֱרַד כָּל הָעָם אֲשֶׁר בַּמַּחֲנֶה.

וַיּוֹצֵא מֹשֶׁה אֶת הָעָם לִקְרַאת הָאֱ-לֹהִים, מִן הַמַּחֲנֶה, וַיִּתְיַצְּבוּ בְּתַחְתִּית הָהָר.

וְהַר סִינַי עָשַׁן כֻּלּוֹ מִפְּנֵי אֲשֶׁר יָרַד עָלָיו ה’ בָּאֵשׁ.

וַיַּעַל עֲשָׁנוֹ כְּעֶשֶׁן הַכִּבְשָׁן, וַיֶּחֱרַד כָּל הָהָר מְאֹד.

וַיְהִי קוֹל הַשֹּׁפָר הוֹלֵךְ וְחָזֵק מְאֹד. מֹשֶׁה יְדַבֵּר וְהָאֱ-לֹהִים יַעֲנֶנּוּ בְקוֹל.

Планината Синай, художник Барбара Фишер

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Защо е важно хората и културите да създават истории за своя опит?
 • Как историите в Тора стават и мои истории?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • По какъв начин колективната памет помага да се оформи национална идентичност.?
 • Как историята на даряването на Тората се свързва с личният ни живот?
 • Какво научаваме от историите на предходните поколения?

Материали за учителя

След като напуснаха Египет, децата на Израел получават Тората на планината Синай, така както е описано в книгата Шемот / Изход (Глава 19). Според традицията това събитие се е случило през месец Сиван. То се отбелязва на празника Шавуот, който е известен още като...

Прочети повече

След като напуснаха Египет, децата на Израел получават Тората на планината Синай, така както е описано в книгата Шемот / Изход (Глава 19). Според традицията това събитие се е случило през месец Сиван. То се отбелязва на празника Шавуот, който е известен още като Хаг Матан Тора – Празникът на даряването на Тората. Тогава децата на Израел чуват десетте заповеди, обявени от Б-г. По-късно заповедите са записани на каменни плочи, които Б-г дава на Мойсей, а Мойсей ги предава на хората. Разбира се това е изключително важно събитие в еврейската история. В Книгата Дварим / Второзаконие (Глава 29) Мойсей подновява завета, сключен на планината Синай между децата на Израел и Б-г, и им напомня, че той не е сключен само с тях, а с всички бъдещи поколения на еврейския народ. Мидраш Танхума (Ницавим, 29, С) обяснява, че бъдещите поколения всъщност са присъствали лично на планината Синай. Така се подчертава личната връзка между всеки евреин и събитията на планината Синай и ни насърчава да попитаме как това е свързано с нашия собствен живот.

Ценностите на Тората като цяло и десетте заповеди в частност продължават да оказват влияние и са значими дори и за тези хора, които традиционно не спазват еврейските закони. Тората, заедно с историите и законите, които включва, могат да бъдат културно и духовно значими. Историята на преживяването на планината Синай свързва евреите от цял свят сега и през поколенията; това е основополагащо събитие в еврейската история.

Изкуството на Барбара Фишър: Сравнително абстрактна илюстрация на звуците, гръмотевиците, светкавиците и облака над планината Синай. От планината се извисяват цветни пламъци. Белите петна представляват облака. Децата на Израел са показани скупчени в подножието на планината. Изпитват учудване и, вероятно, страх. В центъра, на светъл фон, виждаме Мойсей със скрижалите в ръце, насочвайки ни към фокусната точка на събитието. 

В този ресурс ще се съсредоточим върху различни аспекти на преживяването на планината Синай и тяхното значение за отношението ни към Тората.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване

Заедно с учениците разгледайте внимателно картината на Барбара Фишер. Помолете ги да опишат впечатленията си от нея – какво виждат, какви чувства изпитват, докато я гледат и какво им прави впечатление. След това им обяснете, че картината илюстрира случилото се на планината Синай.

Върнете се отново към картината, след като се запознаете с текста и историята на събитието – как то е представено, доколко сцената е величествена, как е илюстрирано, как са представени обстоятелствата? Направете анализа през призмата на използваните цветове и форми, например: разгледайте цветовете на планината и ги сравнете с тези около нея, разположението на децата на Израел по отношение на планината, пламъците, които обгръщат планината, но изглеждат като че ли изригват от дълбините ѝ, фонът, който привлича вниманието към Моисей, цвета на скрижалите и т.н. 

 1. Опишете различните неща, които се случват едновременно с даряването на Тората. Какво ги обединява, какво е общото между тях?
 2. Как според вас са се чувствали хората присъствали там??
 3. Защо според вас даряването на Тората е съпътствано с гръмотевици и светкавици, огън и дим?
 4. Защо според вас Тората е дадена именно на върха на планина?
 5. Защо разказваме историята на даряването на Тората?
 6. What does it teach us? Защо е важно да знаем за случилото се на планината Синай, независимо, че това е станало преди много време?
 7. Получавайки Тората, всички са събрани заедно. Как това допринася за подсилване на усещането? Какво можем да научим от това? 
 • Помолете учениците да си изберат един образ сред тези присъствали на планината Синай (момче или момиче, мъж или жена, а дори агне или скала) и да разкажат историята от неговата перспектива. Може да го изиграете чрез интервю. Вие можете да направите препратки към Мидраш Танхума (виж секцията „За допълнително изучаване“) от който научаваме, че всички сме присъствали на планината Синай. Дискутирайте заедно, как това се отразява на възприятието ни за случилото се.
 • Прочетете историята за спора между планините относно това къде трябва да бъде дадена Тората. Обсъдете значението на смирението, такова, каквото ни го представят в историята, и как смирението е свързано с Тора. Можете да помолите учениците да напишат свои собствени истории за даряването на Тората на планината Синай.
  Защо Тората ни е дарена на планината Синай?
  Когато Светият Благословен искал да даде Тората на Израел, всички планини излязоха пред Него.

  Планината Тавор дойде пред Светия Благословен и каза: Би било подходящо Тората да ми бъде дадена, тъй като съм по-висока от всички други планини и следователно бих била почетно място за Тората да бъде дарена!

  Планината Кармел дойде пред Светия Благословен и каза: Би било подходящо Тората да ми бъде дадена, защото когато Червено море се раздели, аз попаднах в средата и децата на Израел вървяха по мен, докато минаваха през морето . Затова бих била почетно място за даряването на Тората!

  Светият Благословен им каза: И двете сте неподходящи за даряването на Тората поради вашата арогантност. Ще дам Тората на планината Синай, защото това е най-скромната планина.

  (Адаптирана версия от Мидраш Теилим (Бубер), псалм 68, стих 9)

 • Прочете Мидраш Танхума, който разказва за това как всички еврейски души са присъствали на планината Синай, дори тези на хора, които все още не са били родени.

  Раби Абаху преподава в името на Раби Шмуел бар Нахами

  Защо е написано така, “…онези, които са тук с нас и онези, които не са тук с нас” (Дварим / Второзаконие 29:14)?

  За да се подчертае, че душите [на всички деца на Израел, във всички поколения] са били там, независимо от това, че телата им все още не са били родени.

  (Мидраш Тахума, Парашат Ницавим, глава 29, стих 3)

След, като се запознаете с мидраша, подгответе табло със снимките на всички ученици в класа. До всяка снимка нарисувайте речево балонче. Помолете всеки ученик да напише в балончето си какво са чувствали и мислили, когато са били на планината Синай.