Седер Симаним (Ред на символите)

Āгадата е разделена на точно определени, отделни части. Целта е да се помогне на хората, които провеждат Седера, да запомнят реда му. В тази връзка са създадени и „симаним“ – знаци или мнемоники, които представят всяка стъпка.

Ресурс Възрасти: 6-8, 9-11

Извор

Кадеш, У-рхац, Карпас, Яхац, Магид, Рахца, Моци Маца, Марор, Корех, Шулхан Орех, Цафун, Барех, Āлел, Нирца.

קַדֵּשׁ; וּרְחַץ; כַּרְפַּס; יַחַץ; מגִּיד; רַחְצָה; מוֹצִיא מַצָּה; מָרוֹר; כּוֹרֵךְ; שֻׁלְחָן עוֹרֵךְ; צָפוּן; בָּרֵךְ; הַלֵּל; נִרְצָה.

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как семейните традиции играят важна роля в живота ни?
 • Как еврейските традиции отразяват еврейските ценности?
 • Как идеята, че евреите навсякъде по света празнуват едни и същи празници и се молят с едни и същи молитви, ме свързва с еврейската общност?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Защо Седерът е важен?
 • Как структурираната церемония обогатява празника и му добавя смисъл?
 • Как системната организация на Седер ни помага да помним?
 • Как мога да направя Сидера по-смислен за мен и семейството ми?

Материали за учителя

В празничният Седер се съдържат различни части, включително ритуали, ястия и храни, четене на пасажи от Āгада, и така нататък. През епохата на Ришоним (11ти век) са създадени „Симаним“, за да напомнят на хората реда на вечерта и различните действия, които трябва да се...

Прочети повече

В празничният Седер се съдържат различни части, включително ритуали, ястия и храни, четене на пасажи от Āгада, и така нататък. През епохата на Ришоним (11ти век) са създадени „Симаним“, за да напомнят на хората реда на вечерта и различните действия, които трябва да се извършат. „Симаним“ буквално означава „знаци“, но думата тук се отнася за мнемоники или „подсказки за паметта“ – една – две думи, които обобщават всеки раздел. Симаним се изброяват още в началото на Седер. С течение на времето, към механичното изброяване е добавена и мелодия, която да помогне за запомнянето им. Някои хора пеят списъка на Симаним в началото на Седера, или когато преминават от един раздел в друг (пеят се всички симаним до този, който току-що са достигнали). Римуването на текста допълнително спомага за по – лесното запомняне. До изобретяването на печатната книга, много от присъстващите на Седера не са имали лична Āгада, и именно за това Симаним са били много полезни за спазването на реда в церемонията. В наши дни е приет стандартизиран списък с 15 Симаним: 

Кадеш – Освети: Прави се кидуш над вино –  на първата от четирите чаши

У-рцах – Измийте: Измиване на ръце (без да се казва благословия)

Карпас – Предястие: Яде се зелен зеленчук, натопен в солена вода.

Яхац – Почивка: Разделя се средното парче маца на две части, а по-късно едното се скрива. То се нарича „Афикоман“.

Магид – Кажете: Това е основната част от Āгада – разказва се историята на Изхода от Египет.

Рахца – Измийте: Измийте отново ръцете си, този път казвайки придружаващата благословия.

Моци Маца – Благословия над Маца: Благословията преди да се яде маца е обичайната благословия за хляб (Мацата е вид хляб).

Марор – Горчиви зеленчук: Ядат се горчив зеленчук или билка.

Корех – Обвий: Маца и марор се ядат заедно.

Шулхан Орех – Подреди масата: празничната вечеря.

Цафун – Скрит: Намиране на Афикоман.

Барех – Благослови: Казване на благословията след ядене и Āлел.

Нирца – Край на Седера, песни / поеми.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване
 • Раздайте тесте детски карти със снимки на различните елементи на Седера (можете да дадете на всяка двойка деца само половината от картите). Единият от двамата подрежда елементите в произволен ред, а другият трябва да запомни тази подредба. Ученикът, който подрежда картите, записва реда в който са подредени, а след това отново ги разбърква. Ученикът, който трябва да запомни реда на Симаним, трябва да се опита да ги подреди отново в правилния ред. Когато учениците се съберат, помолете ги да споделят методите, които са използвали, за да запомнят реда на симаним.
  След като се запознаете с темата за Симаним (чрез дискусията и дейностите по-долу), проверете дали учениците могат да си спомнят реда в церемонията за Седер Песах. Дали мелодията, римите и значението зад всеки символ им помогнаха да си спомнят?
 • Чуйте версия на песен за симаним (вижте раздела „За допълнително изучаване“ за други мелодии).
 1. Значението на думата „Седер“ е „Ред“. Церемонията по време на Седера организирана и подрежда различните стъпки и действия, които ще се проведат през тази нощ.
  Обичаш ли реда? Да или Не? Защо?
  За по-големи ученици: Какви са предимствата и недостатъците на това да има определен ред на провеждане на Седера? 
 2. Как символите на Седера допринасят за провеждането му? Опитайте се да дадете повече от един отговор.
 3. Използвате ли хитрини за запомняне или мнемоники? При какви обстоятелства?
 4. Какви допълнителни средства могат да ни помогнат да запомним реда на Седера?
 • Учениците могат да композират своя мелодия за симаним или „да заемат“ такава от друга песен. Също така, могат да добавят движения с ръце, представящи всеки един от симаним.
 • Използвайте симаним картите, за да преговорите наученото. Учениците трябва да подредят картите в правилния ред възможно най-бързо.
 • Помислете за някои допълнителни Симаним, които могат да бъдат добавени към списъка въз основа на спомените си за неща, които се случват по време на нощта на Седера във вашето семейство. Например, симан за времето, когато малкият ти брат си ляга; такъв за момента в който вече е позволено да се търси афикомана и т.н.).
 • Нека учениците подготвят знаци или карти за различните симаним, които могат да използват в нощта на Седера. Друга възможност е те да направят подложки за хранене със симаним, които да се използва по време на Седера и така да си спомнят реда на различните елементи. По-големите ученици могат да напишат името на всеки символ на съответното място и да обяснят какво означава всеки от тях. В средата на подложката учениците могат да добавят свои собствени рисунки и допълнителни симаним на базата на това, което обикновено се случва в домовете им по време на Седера.
 • Когато провеждате урок за Седера, илюстрирайте пеенето на Симаним, по време на четенето на Āгада. Изпявайте песента отново всеки път, когато стигнете до нов раздел.