Шофарът като будилник

Следвайки думите на Маймонид, научаваме как шофарът ни събужда за да
направим хашбон нефеш (душевна равносметка) и тешува (покаяние).

Ресурс Възрасти: 9-11, 12-14

Извор

Звукът [на шофара] е символичен, сякаш ни казва ;Вие, който спите, събудете се
от съня си, а Вие, които сте задрямали, преодолейте бездействието си,
прегледайте поведението си, обърнете се в покаяние“ [……..]

Маймонид, Мишне Тора, Законите на разкаянието, 3:4

רֶמֶז יֵשׁ בּוֹ [בשופר], כְּלוֹמַר: עוּרוּ יְשֵׁנִים מִשְּׁנַתְכֶם וְנִרְדָּמִים הָקִיצוּ מִתַּרְדֵּמַתְכֶם 

וְחַפְּשׂוּ בְּמַעֲשֵׂיכֶם וְחִזְרוּ בִּתְשׁוּבָה […] 

רמב“ם, משנה תורה, הלכות תשובה פרק ג, הלכה ד

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как мога да се превърна в най-добрата версия на себе си през тази година? В клас, у дома или на детската площадка?
 • Какво поддържа/позволява/вдъхновява развитието ми?
 • Как еврейският жизнен цикъл ми помага да се усъвършенствам?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Защо е важно да се самоанализираме – като индивиди и като общество?
 • До каква степен хората са готови и отворени да се самоанализират?
 • Как хората могат да бъдат събудени от рутината им и да бъдат предизвикани да изследват себе си?

Материали за учителя

Една от основните теми свързани с Йом Кипур е тази с равносметката – на иврит „хашбон нефеш“ – процес през, който преминава всеки евреин на този ден. Хашбон нефеш е процес на самоанализ, размисли за живота ни, обобщение и оценка на действията и постиженията...

Прочети повече

Една от основните теми свързани с Йом Кипур е тази с равносметката – на иврит „хашбон нефеш“ – процес през, който преминава всеки евреин на този ден. Хашбон нефеш е процес на самоанализ, размисли за живота ни, обобщение и оценка на действията и постиженията ни. Ако установим, че сме се държали погрешно спрямо някой друг, трябва да помолим човека, когото сме обидили, за прошка и трябва да се покаем. Този процес на самоанализ трябва да ни накара да вземаме решения за бъдещето и за промените, които искаме да направим.

Процесът на хашбон нефеш започва през месец Елул, месецът, предхождащ Рош Хашана, и продължава през Десетте дни на покаяние до Йом Кипур. В нашия извор Маймонид свързва заповедта да се чуе шофара, която е централната за Рош Хашана, с душевната равносметка. Той предполага, че хората се намират в някакъв духовен сън през цялата година. Шофарът действа като „будилник“, който ни събужда от този сън. Аналогията с будилника е подходяща поради няколко причини. Първо, както часовникът отбелязва течението на времето, така и Рош Хашана отбелязва началото на новата година. На второ място, както будилникът прониква в съзнанието ни, докато спим, така и Маймонид твърди, че шофарът може да ни събуди от духовния ни сън. И както звукът на будилника понякога може да бъде дразнещ или дори плашещ, така и шофарът – процесът на душевната равносметка – може да наруши нашето спокойствие. Този цитат предизвиква дискусия за нещата, които ни държат в това състояние на сън (рутина, страх от мислене и среща с неща, които биха могли да предизвикат познатата ни стабилност и др.)

Маймонид (1138-1204)

Раби Моше Бен Маймон (известен като „Рамбам“ на иврит и като Маймонид на английски) е равин, мислител и лекар и е един от най-важните и влиятелни персонажи в еврейската култура. През по-голямата част от живота си той живее и работи в Египет. Неговият трактат „Мишне Тора“ е една от най-важните книги в еврейската библиотека.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване
Как да го направя?
 • Донесете шофар в клас и го надуйте. Какви чувства предизвикват звуците? Какви мисли и емоции? Алтернативна възможност е да пуснете този клип със звуци на шофар.
 • Донесете будилник в клас и изненадайте учениците със звъненето му. Попитайте учениците: изненадахте ли се? Каква е функцията на будилника? За какви неща настройвате аларми? Имате ли аларми или напомняния, които се повтарят всеки ден, седмица или на други редовни интервали?
 1. Същината на Рош Ашана и Йом Кипур е да насърчават хората да правят положителни промени в живота си. Процесът на равносметка – хешбон нефеш – е жизненоважен, преди хората да направят промени. Защо?
 2. Равносметка понякога може да е предизвикателство. Защо? Предложете различни причини.
 3. Маймонид описва ежедневната рутина като “дрямка”, а равносметката, като събуждане. Какво има предвид той с това? Какво мислите, че в ежедневието ни ни превръща в “задрямали”?
 4. Според Маймонид шофарът е един вид будилник. Как мислите, че звукът на шофара в частност и процесът на душевна равносметка като цяло функционират в ролята на „будилник“, който ни събужда от ежедневния ни сън?
 5. Когато преминаваме през процес на душевна равносметка, е важно да мислим както за положителните неща, които сме направили, така и за по-малко положителните неща. Защо е важно да помним също и добрите си дела?
 6. Можем да се самоанализираме всеки ден. Защо според вас еврейската традиция е отделила специални дни в календара, в които да се съсредоточим върху душевната равносметка?
 • Направете си лична душевна равносметка (не е нужно да споделяте написаното с другите). За целта подгответе таблица с две колони в тетрадката си:Душевна равносметка за миналото   |   душевна равносметка за бъдещетоПо отношение на миналото: Помислете за някакъв ежедневен навик или поведение, които бихте искали да подобрите в себе си, или нещо нередно, което сте направили, и то е наранило или раздразнило някой друг (помислете за следните кръгове: приятели, семейство, училище, външен свят и т.н. .).По отношение на бъдещето: Помислете за нещата, които искате да подобрите през следващата година в споменатите области. Какви нови неща искате да направите? Какво или кой би могъл да ви помогне или насърчи да постигнете желаната промяна?Можете да използвате приложения работен лист.
 • Напишете писмо до себе си: Какво искам да се опитам да променя тази година? Запазете писмото на сигурно място и следващата година го отворете и проверете каква промяна сте успели да постигнете в този аспект.
 • Учениците работят по двойки. Всяка двойка получава по една карта от набора „Стара година, Нова година“ (намират се в отделен файл). Споделете вашите отговори на въпросите. След няколко минути предайте картите си на двойката до вас и т.н..
 • Разгледайте скулптурата „Мислителят“ на френския скулптор Огюст Роден. Скулптурата изобразява човек, потънал в мисли и самоанализ. Обсъдете скулптурата в контекста на душевната равносметка.
 • Прочетете разказът „Превъплъщенията на Джими Валънтайн “ от О. Хенри, в който се разказва за човек, искащ да направи промяна в живота си.
 • Прочетете стихотворението „Вървя по улицата“ от Поршия Нелсън, в което се обсъжда автоматичният характер на нашите действия и се предлага начин за промяна в живота ни.
 • Подробно обяснение на английски език как се свири на шофар.
 • Видео на английски език как се свири на шофар.
 • Видео на иврит как се свири на шофар.