Десетте наказания

Ще научите повече за символичните действия извършвани по време на Седера,  докато изброяваме десетте наказания – отливането на капки вино в отделна чиния. Ще предложим обяснение на значението, което може да се отдаде на този обичай.

Ресурс Възрасти: 12-14

Извор

„Това са десетте наказания, които Пресветият, 

благословен да е Той, наложи на египтяните в Египет

Ето ги: кръв, жаби, въшки, диви зверове, мор, проказа, градушка, скакалци, мрак, поразяване на първородните.

Раби Йеуда ги е означил в абревиатура:

ДеЦаХ (кръв, жаби, въшки);

АДаШ (зверове, мор, проказа);

БаАХВ (скакалци, мрак, първороден).“

 (От Āгада за Песах)

В същото време [след разделянето на Червено море]

Ангелите пазители помолиха да пеят [във възхвала на Б-г].

Светият им каза: „Моето дело [египтяните] се давят в морето, а вие искате песни да пеете пред мен?“

(Вавилонски Талмуд, Синедрион 39б)

אֵלּוּ עֶשֶׂר מַכּוֹת שֶׁהֵבִיא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַמִּצְרִיִּים בְּמִצְרַיִם. 

וְאֵלּוּ הֵן;

דָּם, צְפַרְדֵּעַ, כִּנִּים, עָרֹב, דֶּבֶר, שְׁחִין, בָּרָד, אַרְבֶּה, חֹשֶׁךְ, מַכַּת בְּכוֹרוֹת.

רַבִּי יְהוּדָה הָיָה נוֹתֵן בָּהֶם סִימָנִים; 

דְּצַ“ךְ עֲדַ“שׁ בְּאַחַ“ב.

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как еврейските традиции отразяват еврейските ценности?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Какви морални въпроси се повдигат в Āгадата за Песах?
 • Какви ценности и идеи се изразяват чрез обичая да се отливат капки вино, докато се рецитира списъкът с наказания?
 • Как действията могат да символизират идеи и ценности?
 • Как може значението на символите да се променя въз основа на трансформиращите се ценности и възприятия?
 • Какво можем да направим, когато има сблъсък между древен обичай и нашите ценности?

Материали за учителя

В Āгадата се изброяват Десетте наказания, които сполитат египтяните. Предлага се и начин те да се запомнят с помощта на съкращения на иврит  ДеЦаХ, АДаШ, БаАХВ (דצ“ך, עד“ש, באח“ב). Според обичая четенето на списъка с наказания е придружено от символичен акт – отливаме капка вино от чашата си или използваме пръста си,...

Прочети повече

В Āгадата се изброяват Десетте наказания, които сполитат египтяните. Предлага се и начин те да се запомнят с помощта на съкращения на иврит  ДеЦаХ, АДаШ, БаАХВ (דצ“ך, עד“ש, באח“ב). Според обичая четенето на списъка с наказания е придружено от символичен акт – отливаме капка вино от чашата си или използваме пръста си, за да капнем върху чинията. Първоначалното значение на този обичай е неясно. Според едно от обясненията участниците в Седера са се стремели да отблъснат Злите очи (против уроки) чрез това действие и да гарантират, че няма да бъдем поразени от същите наказания. В този контекст някои общности се отнасят много внимателно и подозрително с това вино, изливайки съда извън дома си. Друго предположение е, че този обичай символизира намаляването на броя на египтяните след всяко следващо наказание. Тук ще се концентрираме върху различна интерпретация, която олицетворява провокираща размисли идея. Според това обяснение виното е символ на радостта. Отливането на малко вино от нашите чаши изразява идеята, че нашата радост от свободата ни не може да бъде пълна, тъй като нашето собствено щастие се дължи на страданието на другите. Същата идея е изразена в цитирания по-горе мидраш, отнасящ се до ангелите, които искали да пеят, докато Червено море се е разделяло. Б-г ги смъмря и им обяснява, че е неподходящо да се пее, докато Божието „дело“ – човешки същества – се давят. Подобна идея е изразена и в стих от Притчи – „Не се радвай, когато падне неприятелят ти“ (24:17), в който отново се подчертава стойността на всеки човешки живот, дори живота на нашите врагове. Развитието на значението на този обичай е добър пример за силата на символите: символичните действия оцеляват дори когато тяхното значение е неясно или дори ако понякога първоначалното значение се е променило, за да се адаптира към динамиката на мирогледа. В някои случаи символичното действие добавя нов смислов слой към текста.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване
 • Помолете учениците да си спомнят десетте наказания, поразили Египет, и да ги запишат за себе си. Могат ли да си изброят всичките десет? Поканете учениците да излязат на дъската – всеки ученик записва по едно наказание и класът проверява дали могат да ги запомнят всички.
  Можете да покажете на учениците снимка, представяща Десетте наказания, за да освежите паметта им.
 •  Донесете чаша за вино в класа и демонстрирайте обичая на отливане на капки вино от чашата по време на Седера. Едновременно с това рецитирайте списъка с наказанията. Попитайте учениците: Защо хората изпълняват този странен обичай? Всеки ученик трябва да предложи поне две обяснения. В малките групи помолете учениците да представят своите идеи и проверете дали класът може да се съгласи относно това, което според него е най-убедителното обяснение.
 1. Помислете за историята на Изхода. Каква е целта на Десетте наказания?  Според Тората, защо е било невъзможно да се постигне същата цел, но с по-малко наказания ?
 2. Според традицията, по време на Седера, докато се изброяват десетте наказания се отливат капки вино, при споменаването на всяко от тях. Едно от обясненията за този обичай е да покажем, че нашата чаша на радост (символ на която е виното) е непълна, тъй като египтяните страдат много по време на Изхода. В мидраша, цитиран по-горе се изразява подобна идея. Какво мислите за различните отговори: този на ангелите и този на Б-г?
 3. Не се радвай, когато падне неприятелят ти“ (Теелим / Притчи: 24:17) – какво ни казва този стих за човешката природа? Какво мислите за тази инструкция? По какъв начин това е свързано с Десетте наказания и обичая да се отлива вино?
 4.  Какво добавя този обичай към идеята, изразена в стиха от Притчи? Каква е разликата между действие и изявление? Смятате ли, че е достатъчно, да се извърши само действието, без да се обяснява значението му? Обяснете отговора си.
 5. Не знаем произхода на този обичай. Има ли смисъл да спазваме обичай, дори когато не знаем първоначалното му значение? Правомерно ли е всяко тълкуване на обичай?
 • Изразете писмено мнението си за идеята, отразена в обичая да се отливат капки вино. Какво ви изненадва в тази идея? Какво интересно намирате в нея? Какво ви безпокои? Какви въпроси поражда у вас тази идея? Споделете мислите си с другите ученици и дискутирайте с тях своите и техните разбирания .
  Сега разкажете в писмена форма за обичая да се отлива вино от чашата. Него ще прочетете на масата по време на Седера, точно преди пасажа с десетте наказания. Включете и стиха: „Не се радвай, когато падне неприятелят ти“
 • Не се радвай, когато падне неприятелят ти“ не е лесно да се спазва това правилото. Помислете за пример, когато някой, който е бил ваш съперник или който не ви е харесвал, е претърпял неуспех. Как се почувствахте? Как реагирахте? Можехте ли да реагирате по различен начин? Напишете кратък текст, описващ тази случка и как бихте могли да адаптирате идеята „Не се радвай, когато падне неприятелят ти“ по друг начин. , Можете да напишете кратка, въображаема история, илюстрираща същата идея.
 • Може заедно със учениците да разучите, друг различен обичай свързан с вино и Седера, които също да символизира красива идея. Според един хасидски обичай по време на Седера всеки човек отлива малко от виното си в Чашата Илиау (Пророк Илия). Илиау е символ на изкуплението. Този обичай олицетворява идеята, че всички ние трябва да се превъплати в роля за изкуплението – всеки от нас трябва да лично да допринесе за изграждането на по-добро общество.
 • Напишете на заглавието: Морални въпроси относно десетте наказания.
  Помолете учениците да запишат в тетрадката си морален въпрос, свързан с десетте наказания.
  Когато класът е готов, съберете въпросите, обединете ги по групи, и подчертайте техния смисъл. Останалите извън групите въпроси запишете на листове и ги закачете, като плакати в стаята. Помолете учениците да се разходят и да отговорят на въпросите: съгласни ли са, че това е морална дилема? Защо да и защо не?
  Направете връзка между упражнението и обичая да се отливат капки вино: предлага ли този обичай някакъв отговор на един от повдигнатите въпроси? Помислете за други начини да обсъдите тези въпроси по време на Седера (посредством дискусия, обичай или по някакъв друг начин).