“Има такива хора” — Да живееш, като малцинство

Животът като малцинство е предизвикателство във всяко едно общество. Евреите са изправени пред много предизвикателства под формата на антисемитизъм в светлината на техните уникални обичаи, които ги отличават. В този ресурс ще проучим различни подходи за справяне с това предизвикателство.

Ресурс Възрасти: 12-14

Извор

Но Естер беше запазила в тайна произхода и нациолността си точно както Мордехай ѝ беше казал да направи. И тя продължи да следва инструкциите на Мордехай, както правеше, докато той я отглеждаше.

Мегилат Естер, Глава 2:20

אֵין אֶסְתֵּר מַגֶּדֶת מוֹלַדְתָּהּ וְאֶת עַמָּהּ כַּאֲשֶׁר צִוָּה עָלֶיהָ מָרְדֳּכָי.

וְאֶת מַאֲמַר מָרְדֳּכַי אֶסְתֵּר עֹשָׂה כַּאֲשֶׁר הָיְתָה בְאָמְנָה אִתּוֹ.

Всички придворни при царската порта коленичиха пред ман, защото царят беше заповядал това за него. Но Мардохей не коленичи и не се поклони ниско.

Мегилат Естер, Глава 3:2

וְכָל עַבְדֵי הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר בְּשַׁעַר הַמֶּלֶךְ כֹּרְעִים וּמִשְׁתַּחֲוִים לְהָמָן, כִּי כֵן צִוָּה לוֹ הַמֶּלֶךְ; וּמָרְדֳּכַי לֹא יִכְרַע וְלֹא יִשְׁתַּחֲוֶה.

Тогава ман каза на цар Ксеркс: „Има един народ, разпръснат между народите във всички области на твоето царство, които. Техните обичаи са различни от обичаите на всички останали хора и те не се подчиняват на царските закони; не е в интерес на царя да ги търпи.

Мегилат Естер, Глава 3:8

וַיֹּאמֶר הָמָן לַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ: יֶשְׁנוֹ עַם אֶחָד מְפֻזָּר וּמְפֹרָד בֵּין הָעַמִּים בְּכֹל מְדִינוֹת מַלְכוּתֶךָ וְדָתֵיהֶם שֹׁנוֹת מִכָּל עָם וְאֶת דָּתֵי הַמֶּלֶךְ אֵינָם עֹשִׂים וְלַמֶּלֶךְ אֵין שֹׁוֶה לְהַנִּיחָם.

Прочети повече

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как човек формира идентичност, която е автентична и истинска за самия него?
 • Какво прави силната еврейска общност?
 • Как аз съм важна част от моята общност?
 • Какво можем да научим от различните поколения?
 • По какъв начин аз съм обвързан с еврейския народ?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Какви фактори влияят върху това дали дадено лице ще реши напълно да разкрие или скрие самоличността си?
 • Какви са предизвикателствата да живееш като малцинство сред друга нация? Какви силни страни могат да бъдат извлечени от това?

Материали за учителя

Не е много изненадващо, че в Мегилат Естер Естер крие факта, че е еврейка. Евреите в диаспората са знаели, че демонстрирането на тяхната идентичност ще предизвика омраза. Наред с подхода на Естер виждаме напълно противоположния подход от Мордехай. Това е изненадващо, защото въпреки че...

Прочети повече

Не е много изненадващо, че в Мегилат Естер Естер крие факта, че е еврейка. Евреите в диаспората са знаели, че демонстрирането на тяхната идентичност ще предизвика омраза. Наред с подхода на Естер виждаме напълно противоположния подход от Мордехай. Това е изненадващо, защото въпреки че той е този, който помоли Естер да скрие собствената си самоличност, Мордехай разкривасобствената си еврейска идентичност, като не се покланя на Ᾱман. Мордехай знае, че се противопоставя на Ᾱман, който е важен министър на царя и че подобно поведение е опасно.

През вековете на изгнание евреите запазват своята идентичност чрез два противоположни подхода. Еврейската традиция смята, че е много важно да се избягва асимилацията. В същото време антисемитизмът и омразата към чужденците често предотвратяват асимилацията дори сред онези, които искат да се слеят с общото население.

Сред евреите има много различни подходи към ролята на еврейската идентичност и нейната връзка с гражданската идентичност: открито изразяване или скриване на своя произход, желание за интегриране в обществото срещу желание за запазване на уникалната си еврейска идентичност. Представяме двата подхода, които са били популярни в Европа през 19-ти и 20-ти век, период, през който много евреи се смятат за неразделна част от общото общество.

Йеуда Лейб Гордън (1830–1892) е еврейски поет и виден представител на Просвещениетоживял, в Руската империя. В известното си стихотворение „Събуди се, народе мой“, което е нещо като политически манифест, той апелира към своите събратя европейските евреи да престанат да се отделят от общото общество, в което живеят, и да разберат, че е дошло времето да се интегрират. и да бъдат част от европейските нации.

Робърт Уелч (1891–1982) е еврейски журналист от Прага, който работи до Втората световна война като редактор на голям ционистки вестник в Германия. Когато Хитлер идва на власт, Уелч изразява позиция по отношение германския национализъм, като се надява, че той ще събуди еврейския национализъм. През 1938 г. той бяга в земята на Израел.

Важно е да се отбележи, че статията на Уелч е написана доста преди германските закони, които налагат на евреите да се идентифицират. Тези правила улесняват германците да залавят евреи и да ги изпращат в лагерите на смъртта. По-късно Уелч съжалява за публикуването на статията поради новата светлина, в която тя се чете няколко години по-късно. Ето защо е важно статията да бъде представена в историческия контекст, в който е написана, в който бъдещата употреба на жълтата звезда е все още неизвестна.

Жълтата звезда, използвана в нацистка Германия, се основава на древен способ за идентифициране на евреите в Европа, който има своите корени през Средновековието. Обсъждането на концепцията в статията на Уелч не се отнася до това как такива значки по-късно ще бъдат използвани от нацистите, а по-скоро до много по-старата форма на идентификация.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване

Разделете учениците на групи по двама или трима. Помолете ги да отговорят на въпроса: Какви са характеристиките на малцинствена група в едно общество? (Те могат да вземат за пример малцинствена група, която живее в тяхната страна – евреи или други.)

Можете да им помогнете, като напишете на дъската части от изречения, между които те могат да избират и да допълнят. Например:

 • Една малцинствена група може да страда повече от… защото…
 • Една малцинствена група може да бъде по-успешна … защото…
 • Отношението към малцинство обикновено е …
 • Хубаво е да си част от малцинство защото …
 • Не е добре да си част от малцинство защото …
 • Едно малцинство трябва гръмко да изразява колко е различно, защото …
 • Едно малцинство трябва тихо да прикрива колко е различно, защото …

След това помолете ученици от две групи да се обединят и да проверят дали има някакви разлики в начина, по който отговарят на въпросите. След това всяка група ще избере една двойка противоречиви отговори, които да представи пред класа.

Докато изучаваме този ресурс, ще се сблъскаме с противоречиви подходи: подход, който благоприятства запазването на уникалността на малцинствената група и представянето на тази уникална идентичност на видно място и подход, който благоприятства замъгляването и скриването на тази идентичност.

Въпроси по отношение на Мегилат Естер

 1. Защо мислите, че Мордехай инструктира Естер да скрие, че е еврейка?
 2. Защо мислите, че самият Мордехай се е държал по различен начин и си е позволил да прояви еврейският си произход на  обществено място, като не се поклони на Ᾱман?
 3. Защо различията в обичаите и религията предизвикват противопоставяне, омраза, а понякога и страх? Запознати ли сте с подобни примери от историята?
 4. Как бихте посъветвали евреите да действат: като Естер или като Мордехай? Вашият отговор зависи ли от някакви конкретни условия?

Въпроси относно стихотворението „Събуди се, народе мой“ от Йеуда Лейб Гордън

 1. Йеуда Лейб Гордън призова евреите в Руската империя да играят активна роля в живота на нацията и да гледат на себе си като на равноправни граждани. Съгласни ли сте с основната точка на този призив? Мислите ли, че така трябва да се държи една малцинствена група?
 1. По отношение на уникалните вярвания на евреите, Йеуда Лейб Гордън обяснява, че вярва, че навън те трябва да се държат като обикновени хора, а само у дома – като евреи. Какъв е източникът на това разграничение между „човек“ и „евреин“? Дайте пример какво мислите, че е имал предвид.
 2. Съгласни ли сте с Йеуда Лейб Гордън, че еврейското облекло и обичаи трябва да се пазят у дома и че пред външния свят евреите трябва да се представят и да се държат като всички останали граждани? Обяснете.
 3. Каква роля играе тази дилема във вашия живот? Къде се проявява? Как се държите на практика? Държите ли се по начина, по който бихте искали или има фактори, които ви карат да се държите различно?

Въпроси относно статията “Носи с гордост жълтата звезда”

Бележка за учителя: Важно е да се подчертае контекста, в който е написана тази статия — преди Холокоста — и да се обяснят корените на жълтата звезда в средновековна Европа.

 1. Какъв е смисълът зад заглавието на статията на Уелч? Срещу какво възроптава?
 2. Съгласни ли сте с Уелч — може ли символът на Маген Давид да бъде трансформиран от знак на срам в знак на гордост?
 3. Уелч пише тази статия няколко години преди нацистите да изискат от всички евреи да носят жълта звезда, за да улеснят идентифицирането им и унищожаването им. Всъщност по-късно той съжалява, че е написал статията. Обяснете как контекстът може да повлияе на решението да изразите или скриете еврейската си идентичност.
 4. Днес много евреи се притесняват да носят кипа или Маген Давид на улицата, опасявайки се, че могат да бъдат унижени или наранени. Какво мислите за това? Смятате ли, че това поведение непременно е отричане на юдаизма? Обяснете.
 • За да помогнете на учениците да разберат различните подходи, можете да представите шаблона който представя обобщение на различните подходи. Помолете учениците да очертаят с червен кръг подхода, на който най-много се възхищават, и син кръг около подхода, който най-много съответства на техния. Двата кръга могат да бъдат нарисувани около една и съща фигура! Помолете някои от учениците да обяснят различните си подходи към класа.
 • Интервюирайте различни хора в еврейската общност. Препоръчваме учениците да работят по двойки, всяка от които ще интервюира две деца или двама възрастни и ще попита за техните подходи по отношение на мястото на юдаизма в живота им – по отношение на околното общество и самите тях. Учениците могат също да изберат да интервюират членове на други малцинствени групи в общността. В края на дейността проверете дали определен подход е по-често срещан от другите: да се открояват, да се асимилират, да се скрият или да се отделят от околното общество. Откриха ли учениците някакви допълнителни подходи, които не са били обсъждани в клас?