Ушпизин

Ушпизин са гостите, които каним в нашата сука. В този раздел ще научим за обичая на ушпизин, както и за значението на това да посрещаме гости в нашия дом и как това е свързано с празника Сукот.

Ресурс Възрасти: 12-14

Извор

„Да се веселиш пред Господа, вашият Б-г, ти, синът ти, дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти и левитът, който е в дома ти, и пришълецът, сирачето и вдовицата, които са сред вас, на мястото, което избере Господ, твоят Б-г, като обиталище на Името Си там.“ (Дварим / Второзаконие 16:11)“

При влизане в суката каним ушпизина:

Ще поканя на трапезата си възвишените гости: Авраам, Исаак, Яков, Мойсей, Аарон, Йосиф и Давид.

След това се обръщаме към избрания гост за този ден и му отправяме специална покана.

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как еврейските традиции влияят на еврейските ценности?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Как празникът Сукот изразява идеята за обединен народ?
 • Как историческите еврейски личности могат да ни служат, като модел за подражание?
 • Как еврейските традиции ни учат на добродетелта гостоприемство?
 • Каква е връзката между празникът Сукот и гостоприемството?

Материали за учителя

На Празника Сукот отбелязваме краят на жътвата и събирането на реколтата от нивите. Празнуваме и изобилието, с което сме били благословени през годината. Ето защо това е особено подходящ момент да споделим щастието си с гости. В Книгата Дварим / Второзаконие (27:14) Тората конкретно...

Прочети повече

На Празника Сукот отбелязваме краят на жътвата и събирането на реколтата от нивите. Празнуваме и изобилието, с което сме били благословени през годината. Ето защо това е особено подходящ момент да споделим щастието си с гости.

В Книгата Дварим / Второзаконие (27:14) Тората конкретно заповядва да се веселим по време на Сукот и за споделянето на нашето щастие с членовете на семейството ни, слугите, левитите, които нямат собствена земя, приелите юдаизма (пришелците), сираците и вдовиците. Така научаваме, че щастието на празника Сукот е пряко свързано с посрещането на гости в нашата сука, особено на тези, които са затруднени поради обстоятелствата или защото са сами на този свят.

Рамбам казва следното за заповедта да се веселим по време на всеки празник, и конкретно за трите поклоннически (шлошет āрегалим) (Мишнаей Тора, Илхот Йом Тов, 6:18): „Когато човек яде и пие [на Йом Тов ], той също трябва да нахрани приелия юдаизма, сирака и вдовицата, заедно с всички, които са обеднели. Този, който затваря вратите си и дава храна и питие само на жена си и децата си, а не на бедните, не изпълнява заповедта за веселие, а по -скоро дава щастие на собствения си стомах.

Рамбам твърди, че има разлика между физическото щастие – „щастието на собствения стомах“ – и заповедта за веселие, която е свързана с духовната радост, произтичаща от изпълнението на заповедта за посрещане на гостите и проява на милосърдие към бедните.

Обичаят да посрещаме гости в нашата сука също така се свързва и с кабалистичната традиция да каним един от нашите предци като „гост“ на всяка от вечерите на Сукот: Авраам, Исаак, Яков, Мойсей, Аарон, Йосиф и Давид. Ушпизин идва от арамейски и в превод означава „гости“. Канейки ги, ние също каним символичните черти на характерна, свързани с всеки от тях (например добротата на Авраам) да присъстват в нашата сука и да ни влияят. В тези дни има и такива, които освен че канят традиционния ушпизин, канят и майките на нацията, жените лидери и жени, които се открояват в еврейската традиция – Сара, Ривка, Леа и Рахел, Мириам, Двора, Хана , Авигал, Хулда, Рут и Естер.

Друга причина да каним гости по време на Сукот е защото това е един от „шлошет āрегалим”,  един от трите празника, на които хората са отивали на поклонение в Храма. По времето на Храма стотици хиляди хора от цял Израел и извън него са се „изкачвали“ в Ерусалим на празника Сукот, за да го отпразнуват в там.

В града е имало много гости. Често те са били повече, отколкото самите жители. Било е необходимо да се намерят места за спане за всички тях. За да настанят поклонниците са строени суки (временни колиби) на покриви, по балкони и улици, а жителите на Йерусалим са отваряли личните си суки за гости, без да искат за това пари.

За да се гарантира, че всички гости имат къде да спят, дори се правят специални суки – опъват се през нощта на улицата и се сгъват през деня, за да не препречат пътя (както е казано в Йерусалимския Талмуд, Масехетт Сукка, глава 2, алаха 2)

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване
Как да го направя?

Разделете учениците по двойки и ги помолете да изготвят списък с правила на добрия домакин. Нека обсъдят как биха искали да бъдат третирани в ролята на гости: Какво е добро отношение?? Какви са нещата, които обичат да правят, като гости? Какви неща ги притесняват?

Всяка двойка трябва да изброят по три важни правила за домакините и три важни правила за гостите. Помолете учениците да прочетат на гласт правилата, които са написали и да споделят истории, свързани с тези правила, които самите те са преживели като гости или домакини.

След това обсъдете трудностите, с които домакинът може да се сблъска понякога, като например полагането на прекалено много усилия или пък преминаване на определени граници, както и трудностите, с които се сблъскват гостите.

След това ги помолете да обсъдят предимствата на гостоприемството.

 1. Защо според вас Тората споменава допълнителни хора, когато ни заповядва да бъдем щастливи на този празник? Какво ни учи това за щастието? 
 2. Как нуждаещите се могат да бъдат част от нашето щастие на празника? 
 3. Каква е връзката между Сукот и поканата на гости в нашия дом? Защо каним гости специално на този празник? 
 4. Какво най -много ви харесва в това да имате гости? Какво правите с гостите? Има ли неща, които не харесвате в това да имате гости? Какво правите в ситуации, когато гостоприемството не ви е приятно? 
 5. Какво носи един гост на мястото, където е поканен? Как гостите влияят на атмосферата и преживяванията, дори след като си тръгнат? Какво дава гостът на домакина със своето присъствие? 
 6. Какъв е смисълът зад това да приемаме ушпизин, хора, които не присъстват физически в суката ни? Как ие ги посрещаме? Защо, според вас, го правим? 
 7. Какви вдъхновяващи хора бихте искали да ви гостуват? Как бихте ги приели?  Каква е разликата в преживяването, ако ги приемете у дома си или ако ги срещнете на неутрално място, като кафене?
 • Помолете учениците да изберат един образ от еврейската традиция, за когото смятат, че е вдъхновяващ. Нека подготвят списък с въпроси, които биха му задали, ако имаха възможността да се срещнат и да го приемат, като гост. Те могат да използват интернет, за да проучат човека, който са избрали.
 • Помолете учениците да изберат седем фигури от еврейската традиция, на които биха искали да бъдат домакини в суката. Заедно като група можете да мислите за евентуални гости. Насърчете учениците да „приемат“ различни типажи за гости – мъже и жени, хора от различни исторически периоди и т.н. След като изберат, те могат да нарисуват „часовник“, където вместо числа, те ще поставят рисунки или снимки на техните избрани „гости“. Те могат да поставят една „стрелка за час“, която ще преместват всеки ден по време на празника на „госта“, на когото ще бъдат домакин през този конкретен ден, и да разкажат на семейството си за този човек. Тази дейност може да се използва като отправна точка за обсъждане на развитието на традициите и обичаите и за добавяне на женски фигури към традиционния ушпизин.
 • Научете поговорката на Мъдреците: „Нека домът ви бъде широко отворен“ (Масехет Авот, глава 1, мишна 5). Учениците могат да я запишат върху табло, което ще окачат, като украса в суката си. Можете също така да ги научите на традиционния текст, който често се поставя в суката: „Благословени да сте, когато идвате“- ברוך אתה בבואך и „благословени да сте, когато си тръгвате“ – ברוך אתה בצאתך  Ако учениците предпочитат, могат да напишат тези думи на таблата си.
 • Разширете дискусията, запознавайки се как поклонниците в Йерусалимския храм са били посрещани като гости по време на Сукот. Преподайте частта от Масехет Авот де Раби Натан по тази тема. Попитайте учениците: Защо каненето на гости в нашите домове е толкова важна еврейска добродетел? Как се свързва с другите еврейски ценности? 

Човек никога не трябва да казва на приятеля си: Не можах да намеря легло, на което да прилегна в Йерусалим. Човек никога не трябва да казва на приятеля си: Съжалявам за мястото, на което ще спя в Йерусалим. (Масехет Авот де Раби Натан, мишна 1, главаr 35) 

Запознайте се с думите на Рамбам, обсъждащи връзката между щастието и помощта към другите и посрещането на гостите. Обсъдете разликата между „радост от изпълнението на заповедта“ и „радост от пълния стомах “.

Когато човек яде и пие, той също трябва да нахрани приелия юдаизма, сирака и вдовицата, заедно с всички, които са обеднели. Този, който затваря вратите си и дава храна и питие само на жена си и децата си, а не на бедните, не изпълнява заповедта за веселие, а по -скоро дава щастие на собствения си стомах. 

(Рамбам, Мишней Тора, Илхот Йом Тов, глава 6, закони 17-18)
 • Този видеоклип  качен на сайта „Хагим“ на движението на реформистите е музикално изпълнение приканващо ушпизин и ушпинзот.