Песах: История на празника

Тази раздел се занимава с многостранната история и разнообразните лица на празника Песах, като се фокусира върху идеята за предаване на историята на изхода и нейното значение

Раздел Възрасти: 9-11, 12-14 | 2-3 уроци

Въведение

В основата на празника Песах е формиращата за еврейският народ история, тази за изхода на израилтяните от египетското робство към свободата. Историята заема централно място в нощта на Седера. Тя е същността на Ᾱгадата и също така най-важната мицва на вечерта – да разкажем историята на изхода. Сюжетните линии свързани с изхода са отразени в трите различни имена, с които наричаме празника: Празник на свободата, Песах и Празник на Мацата. Друго име негово наименование - Празник на пролетта - е свързано с времето на годината, когато са се случили тези събития. Този учебен раздел обсъжда аналите на празника и различните му имена, както и вариантите на предаване на историята в нощта на Седера.

Желан резултат

Основна идея

Историята на изхода е формираща история за еврейският народ и има различни начини, по които тя може да бъде предадена, така че всеки да намери начин да се свърже с нея, включително: задаване на въпроси, пеене на песни, различни храни – символи, разиграване на пиеси по време на Седера , традиционни ритуали и др.

Основни въпроси
 • Какво можем да научим от различните поколения?
 • Как историите в Тора стават и мои истории?
 • Как се използват символите при тържества и празници?
Знания
 •  Учениците ще познават историята на изхода. 
 • Учениците ще знаят различните имена на празника и какво стои зад тях.. 
 • Учениците ще разбират значението на това да предават тази формираща история. 
 • Учениците ще бъдат запознати с различните инструменти, използвани за предаване на историята на изходанв нощта на Седер.
Умения
 • Учениците ще са в състояние да свържат различните части от историята на изхода с различните начине те да бъдат представени в нощта на Седера, в Ᾱгадата и по време на празника Песах.  
 • Учениците ще могат да намерят връзка между древната история с ценностите и идеите, които са значими за тях и днес.

Оценка

Как учениците ще покажат, че те са:
Придобили знанията; Усвоили са уменията; Могат да отговорят на основните въпроси и да определят основната идея

Учителят ще определи методика на оценяване преди да започне да преподава учебния модул.

Образователен процес

Инструменти за обучение
Възможен план на раздела

Начало на раздела:

Разкажете историята на изхода (или я преговорете, ако вече сте я учили). Можете да направите това, като използвате снимки изобразяващи различните аспекти на историята или като помолите учениците да изиграят различни части от историята. 

 

Изучаване на съдуржанието:

 • За малките ученици: Научете имената на празника в контекста на История на празника – обърнете внимание как имената подчертават различни аспекти на една и съща история, което изгражда богата система от символи и идеи, изразени в различните символи и ритуали на празника.
 • Научете за важното значение на това Да разкажем историята по различен начин, отново и отново: Каква полза има разказвачът от преразказването на историята отново и отново? Каква е стойността за тези, които слушат? Какви са някои от различните начини, по които можем да предадем историята? Можете да свържете това със семейни истории, които учениците чуват отново и отново, като всеки път им разкриват нещо ново за тяхното минало и наследство.
 • Научете как обичаите свързани с празника ни разказват историята – на пример, посредством храните символи от чинията на Седера (вижте Седерната чиния – Шаблон). 

 

Приключване на раздела/Достижения:

Помолете учениците да обсъдят различните ценности и идеи, с които са се запознали в този раздел (например национална памет, различни начини за разказване на историята, стойността на свободата), и които произтичат от празничната история и нейните имена. Нека учениците помислят за интересни начини да разкажат историята на Песах в нощта на Седера със семейството или общността си, така че те да изразяват основните идеи и ценности на историята и празника. За тази цел прегледайте различни методи на предаване на историята (храни символи, ритуални действия, пиеси, обяснения, дейности, песни и т.н.) и ги запишете. Всеки ученик да избере един способ, който му е особено интересен и да напише на лист как смята да го използва на празника.