Birchot ha-šachar – ranní požehnání

Birchot ha-šachar – ranní požehnání – je řada požehnání, která doprovázejí různé úkony, jež provádíme po ranním probuzení. Vyjadřují vděčnost a podporují uvědomění a bdělost během naší každodenní rutiny.

Zdroje Věk: 9-11

Zdroj

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž dal kohoutu smysl rozeznávat den a noc.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר נָּתַן לַשֶּׂכְוִי בִינָה לְהַבְחִין בֵּין יוֹם וּבֵין לָיְלָה.

Tradiční požehnání:

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž mě neučinil pohanem.

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž mě neučinil otrokem.

Muži říkají > Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž mě neučinil ženou

Ženy říkají > Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž mě učinil podle Své vůle.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁלּא עָשַּׁנִי גּוֹי/ה.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁלּא עָשַּׁנִי עָבֶד/שפחה.

Muži říkají < בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁלּא עָשַּׁנִי אִשָׂה.

Ženy říkají < בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁעָשַּׁנִי כִּרְצוֹנוֹ.

Moderní verze:

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž mě učinil Izraelitou.

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž mě učinil svobodným/svobodnou.

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž mě učinil ke Svému obrazu.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁעָשַׂנִי יִשְׂרָאֵל. 

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁעָשַׂנִי בֶּן / בַּת חוֹרִין. 

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁעָשַׂנִי בְּצַלְּמוֹ.

Moderní verze:

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž činí slepé vidoucími.

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž odívá nahé.

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž uvolňuje spoutané.

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž pozdvihuje ponížené.

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž rozprostřel zemi nad vodami.

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž řídí kroky muže.

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž mi opatřuje vše, co je třeba.

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž opásá Izrael silou.

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž zdobí Izrael slávou.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, פּוֹקֵחַ עִוְרִים.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, מַלְבִּישׁ עֲרֻמִּים.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, מַתִּיר אֲסוּרִים.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, זוֹקֵף כְּפוּפִים.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, רוֹקַע הָאָרֶץ עַל הַמָּיִם.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, הַמֵּכִין מִצְעֲדֵי גָבֶר.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁעָשָׂה לִי כָּל צָרְכִּי.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אוֹזֵר יִשְׂרָאֵל בִּגְבוּרָה.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, עוֹטֵר יִשְׂרָאֵל בְּתִפְאָרָה.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty? 
 • Jak židovské rituály a praktiky obohacují způsob, jakým vnímám svůj život a svět?
 • Jak to, že jsem Žid, ovlivňuje to, co dělám ve svém každodenním/týdenním životě?

Doplňkové otázky

 • Jak nás tyto modlitby učí o důležitosti vděčnosti?
 • Jak můžeme posílit svou „schopnost vděku“ a lépe si uvědomit, za co bychom měli děkovat?
 • Jak nás tyto modlitby povzbuzují k tomu, abychom si byli v každodenním životě více vědomi / pozorní?

Základní informace pro učitele

Ranní požehnání (Birchot ha-šachar) jsou součástí ranní bohoslužby šacharit. Vyjadřují vděčnost za úkony, které můžeme považovat za samozřejmé, protože je provádíme každý den rutinním způsobem, jako je například vstávání, oblékání a obouvání. Podle Talmudu (Brachot 60b, viz níže oddíl K dalšímu studiu) máme každé...

Přečtěte si více

Ranní požehnání (Birchot ha-šachar) jsou součástí ranní bohoslužby šacharit. Vyjadřují vděčnost za úkony, které můžeme považovat za samozřejmé, protože je provádíme každý den rutinním způsobem, jako je například vstávání, oblékání a obouvání. Podle Talmudu (Brachot 60b, viz níže oddíl K dalšímu studiu) máme každé požehnání vyslovit při provádění příslušné činnosti. Například když vstáváme a otevíráme oči, měli bychom říkat „jenž činí slepé vidoucími“, když se oblékáme, měli bychom říkat „jenž odívá nahé“ atd. Dnes se tato požehnání obvykle pronášejí jako jeden celek během ranních modliteb šacharit, nikoli jako jednotlivá požehnání. Odkazy na tyto běžné, každodenní úkony dodávají našemu životu rozměr uvědomění.

První požehnání se týkají různých aspektů lidské existence. V tradičních požehnáních vyjadřujeme díky za to, že jsme součástí židovského národa, za naše postavení svobodných lidí a za naše pohlaví. Důvodem odlišných požehnání pro muže a ženy je to, že rabínští učenci měli pocit, že muži mají výhodu, protože jsou povinni plnit více micvot, které považují za výsadu, a mohou za jejich plnění také sklízet odměny. Současné přístupy se raději zaměřují na požehnání za to, kým jsem než na srovnávání s ostatními. Tato alternativní požehnání zdůrazňují dynamickou povahu modliteb, které odrážejí měnící se postoje a hodnoty v různých obdobích.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Abyste mohli představit ideu vděčnosti za každodenní věci, rozdělte žáky do chavrutot (studijních dvojic). Požádejte každou chavrutu, aby sestavila seznam deseti událostí a příhod ze svého života. Seznam by měl zahrnovat některé významné a vlivné události a některé drobné věci, včetně činností spojených s ranním vstáváním, odrážející Birchot ha-Šachar. (Příklady: absolvování školy, výhra v soutěži, otevírání očí po ránu, pochvala od učitele, oblékání, obdržení velkého dárku atd.)

 • Požádejte žáky, aby o tom diskutovali ve své Hevrutě: U kterých z těchto událostí je podle vás důležité říkat požehnání a které jsou naopak důležité méně?
 • Uspořádejte debatu mezi žáky, kteří si myslí, že je důležité říkat požehnání nebo být vděčný i za menší události, a těmi, kteří si myslí, že to důležité není. Zeptejte se jich, zda opravdu můžeme považovat za samozřejmost, že můžeme vstát a jít nebo že se můžeme obléknout. V jakých situacích lidé nemohou takové věci považovat za samozřejmost?
 • Na tabuli napište činnosti, které jsou zmíněny v Birchot ha-šachar. Vysvětlete, že všechny tyto jednoduché a zdánlivě banální činnosti jsou věci, za které Židé tradičně každé ráno vyjadřují vděčnost.
 1. V Birchot ha-šachar děkujeme za činnosti spojené s ranním vstáváním. Dokážete určit, na které konkrétní činnosti text odkazuje?
 2. Existují i jiné činnosti související s naší ranní rutinou, které si podle vás také zaslouží požehnání? Vynechali byste některé z tradičních požehnání? Proč?
 3. Většina z nás vnímá tyto činnosti jako běžné a rutinní. proč by za ně lidé mohli chtít pronést požehnání? Co se z toho můžeme naučit?
 4. Rabínští učenci se klidně mohli rozhodnout, že na začátku dne řeknou jedno obecné požehnání: „Děkuji ti za všechno, co mám.“ Proč si myslíte, že raději upřesnili jednotlivé úkony? Co se z toho můžeme naučit o tom, jak bychom měli děkovat druhým?
 5. Pro starší studenty: Jaký je rozdíl mezi tím, když nějakou běžnou činnost vykonáváte vědomě, a tím, když ji děláte „na autopilota“? Uveďte několik příkladů věcí, které děláte bez přemýšlení. Jaký rozdíl může být v tom, když si věci, které děláme, uvědomujeme?
 6. Odříkávání každodenní modlitby vděčnosti se může stát rutinní činností samo o sobě. Jak se tomu můžeme pokusit zabránit?
 • Rozdělte žáky do dvojic a požádejte každou dvojici, aby si prošla požehnání a vymyslela gesta nebo krátkou dramatizaci, která by ilustrovala činnosti uvedené v každém požehnání. Poté můžete projít seznam a požádat studenty, aby je předvedli před celou třídou.
 • Aby si žáci procvičili své „schopnosti být vděční“, navrhněte jim, aby přidali vlastní požehnání týkající se činností, které ráno vykonávají a které nejsou zmíněny v Birchot ha-šachar. Mohou si vyrobit barevné plakáty se svými požehnáními a vystavit je ve třídě pod heslem „Dávejte pozor a děkujte!“. Tuto aktivitu můžete také rozšířit o činnosti prováděné během dne.
 • Zahrajte si hru, která podporuje uvědomění si drobných, ale významných činů v našem životě:
  Vyzvěte studenty, aby navrhli co nejvíce činností, které provádíme rutinním způsobem, aniž bychom si toho všimli – na „autopilota“. Napište tyto činnosti na tabuli (pokud jste prováděli úvodní aktivitu, můžete ji zde použít jako výchozí bod). Požádejte studenty, aby odpověděli na otázky nebo provedli krátké aktivity (které si předem připravíte), které jim mohou pomoci rozpoznat jedinečnou podstatu a důležitost každé činnosti.
  Rozdejte listy s otázkami/aktivitami nebo je přečtěte celé třídě a pak požádejte postupně jiného studenta, aby je vyplnil. Např:
  Kdyby tato činnost na světě neexistovala, pak by…
  Jsem vděčný za tuto činnost, protože díky ní…
  Napište o této činnosti požehnání.
  Je důležité nedělat tuto činnost „na autopilota“, protože…
  Atd.
 • Prostudujte si modlitbu Mode/Moda Ani – Vzdávám díky, která také souvisí s tématem vděčnosti při ranním probuzení. Jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi touto modlitbou a modlitbou Birchot ha-šachar?
 • Prostudujte si požehnání Birchot ha-nehenenin, které vyjadřuje poděkování jak za věci, z nichž se těšíme každý den (např. za konzumaci určitých jídel), tak za neobvyklé události (např. za spatření duhy). Zeptejte se žáků, který druh požehnání považují za významnější – zda ta, která se týkají každodenních věcí, nebo ta, která se vztahují k výjimečným událostem. Proč?
 • Prostudujte text z Talmudu popisující úkony, které provádíme ráno, a doprovodná požehnání:
  „Když otevřeme oči, měli bychom odříkat: Požehnaný…, jenž činí slepé vidoucími.
  Když se posadíme rovně, měli bychom odříkat: Požehnaný…, jenž uvolňuje spoutané.
  Když se oblékáme, měli bychom odříkat: Požehnaný…, jenž odívá nahé.
  Když se narovnáme, měli bychom recitovat: Požehnaný…, jenž pozdvihuje ponížené.
  Když vstáváme z postele na zem, měli bychom recitovat: Požehnaný…, jenž rozprostřel zemi nad vodami.
  Při chůzi bychom měli recitovat: Požehnaný…, jenž řídí kroky muže. Když se obujeme, měli bychom recitovat: Požehnaný…, jenž mi opatřuje vše, co je třeba.
  Když si utahujeme opasek, měli bychom recitovat: Požehnaný…, jenž zdobí Izrael slávou.
  Při rozprostření pláště přes hlavu bychom měli recitovat: Požehnaný…, který korunuje Izrael slávou.“

  (Babylonský talmud, Brachot 60b)