Birchot ha-nehenin („Požehnání za to, co nám činí potěšení“)

Birchot ha-nehenin („požehnání za to, co nám činí potěšení“) jsou požehnání vděčnosti, která se pronášejí nad věcmi, které nám svět dává a z nichž máme potěšení.  V tomto prameni si povíme o tom, jak můžeme pozorovat svět přírody z pozice úžasu, a tím pociťovat vděčnost za dobro v našem životě.

Zdroje Věk: 6-8, 9-11

Zdroj

Nad chlebem

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž dáváš chlebu vyrůst ze země.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘ אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, הַמּוֹצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץ. 

Nad vonným kořením

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, stvořiteli různých koření. 

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘ אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא מִינֵי בְשָׂמִים.

Při spatření oceánu nebo moře

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi učinil veliké moře. 

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘ אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁעָשָׂה אֶת הָיַּם הַגָּדוֹל.

Nad plody stromů

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, stvořiteli plodů stromů. 

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘ אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְּרִי הָעֵץ.

Při spatření blesku nebo při spatření neobvyklých přírodních jevů nebo útvarů

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, činící dílo stvoření. 

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, עוֹשֵׂה מַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית.

Při zaslechnutí hromu, vichřice, zemětřesení atd

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jehož síla a moc naplňuje svět.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘ אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁכֹּחוֹ וּגְבוּרָתוֹ מָלֵא עוֹלָם. 

Před prvním požíváním ovoce v novém roce; při pořízení nového oblečení či nových věcí; při vykonání micvy poprvé v daném roce, např. zapalování chanukových světel

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, že jsi nám dopřál dožít se, dočkat se a dosáhnout tohoto času.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘ אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty? 
 • Jak židovské rituály a praktiky obohacují způsob, jakým vnímám svůj život a svět?
 • Jak to, že jsem Žid, ovlivňuje to, co dělám ve svém každodenním/týdenním životě?
 • Proč/jak mohou být židovské praktiky pro mě smysluplné, i když se nedefinuji jako „věřící“?

Doplňkové otázky

 • Jak nás tato požehnání učí o důležitosti vděčnosti? 
 • Jak modlitby ovlivňují způsob, kterým vnímáme svět? 
 • Jak můžeme posílit naše schopnosti vidět pozitivní věci a vzdávat za ně díky?
 • Jak nás modlitby povzbuzují k většímu uvědomění a pozornosti v každodenním životě?

Základní informace pro učitele

Výše uvedená požehnání jsou některá z birchot ha-nehinin („požehnání za to, co nám činí potěšení“). Birkot ha-nehenim jsou požehnání pronášená nad tím, co člověk zakouší svými smysly. Patří mezi ně požehnání nad jídlem a pitím, požehnání nad vůněmi, požehnání nad novými věcmi v našem...

Přečtěte si více

Výše uvedená požehnání jsou některá z birchot ha-nehinin („požehnání za to, co nám činí potěšení“). Birkot ha-nehenim jsou požehnání pronášená nad tím, co člověk zakouší svými smysly. Patří mezi ně požehnání nad jídlem a pitím, požehnání nad vůněmi, požehnání nad novými věcmi v našem životě a požehnání nad tím, že jsme viděli něco působivého nebo slyšeli něco mimořádného. Zdroj micvy žehnat nad věcmi, které nás těší, se nachází v Talmudu: 

„Je zakázáno, aby člověk měl potěšení z tohoto světa, aniž by vyslovil požehnání. Každý, kdo si bere svůj podíl na tomto světě, aniž by vyslovil požehnání, je považován za někoho, kdo okrádá Boha.“ (Brachot 35a). 

Text nás učí, že ke všemu, co užíváme ze světa přírody, musíme přistupovat jako k něčemu, co není naše, a proto bychom za to měli, stejně jako za všechno, co nám bylo darováno, děkovat a nebrat to jako samozřejmost. Učíme se z toho, jak bychom se měli k přírodě chovat – nikoli jako k něčemu, co vlastníme nebo co je samozřejmé, ale spíše jako k něčemu, co nás přivádí v úžas a probouzí v nás radost. 

Termín „požehnání za to, co nám činí potěšení“ může být zavádějící, protože kromě věcí, které na nás mohou silně zapůsobit (jako je požehnání nad setkáním s významnou osobou nebo nad mimořádným výhledem), zahrnuje také požehnání při vyslechnutí špatných zpráv, při zemětřesení a další.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Základem birkot ha-nehenim je naše potěšení, úžas a nadšení ze světa. Ukažte studentům obrázky věcí, které vzbuzují potěšení, údiv a zájem. Např: kmen stromu, bouře s blesky, zajímavá rostlina nebo zvíře, pavučina, kapky vody atd.
  Napište na hrací kostku následující slova: „dobrý“, „krásný“, „zajímavý“, „překvapivý“, „jedinečný“, „důležitý“.
  Požádejte studenty, aby hodili kostkou a vybrali obrázek, který podle nich představuje dané slovo. Požádejte je, aby svůj výběr vysvětlili.
  Požádejte studenty, aby popsali, jaké pocity v nich vyvolává pohled na tyto předměty.
 • Zahrajte si hru „Vidím, vidím něco, co začíná písmenkem…“, jen tentokrát použijte věci, které máme rádi v přírodě. „Mám rád něco…“ (doplňte do věty tvar, barvu, chuť, pocit atd.) Na rozdíl od původní hry by hráči měli navrhovat věci ze své fantazie, ne nutně předměty, které se nacházejí v jejich bezprostředním okolí.
  Učitel může jako první jít příkladem. Pokud si vybere jablko, může říct: „Mám rád něco červeného a kulatého“ a udělat pohyb kousnutí.
  Vysvětlete, že v judaismu se recitují požehnání nad nejrůznějšími věcmi, které máme rádi, a také požehnání nad jedinečnými a výjimečnými věcmi v přírodě.
 1. Za co děkujeme, když pronášíme tato požehnání? Jaké smysly se probouzejí při pronášení těchto požehnání? 
 2. Požehnání „jenž stvořil velké moře“ se pronáší při pohledu na moře a požehnání „jehož síla a moc naplňuje svět“ se pronáší při zaslechnutí hromu. Jaké potěšení z nich plyne? Co je na nich dobrého? Proč myslíte, že nad těmito jevy pronášíme požehnání? 
 3. Jak ovlivňují požehnání pronášená nad věcmi, z nichž máme každodenní radost, jako je jablko nebo chléb, náš vztah k těmto předmětům? 
 4. Nad jakou další pozitivní věcí na tomto světě bychom podle vás měli pronášet požehnání radosti? Existují věci, kterým bychom neměli žehnat? Uveďte příklady a vysvětlete je. 
 5. Které věci v přírodě ve vás vzbuzují úžas? Jaká je souvislost mezi údivem a vděčností?

Birkot ha-nehenim nás učí pozorovat svět skrze obdiv. Pomocí této aktivity zaměřené na pozorování přírody a našeho životního prostředí pochopíte, jak tento obdiv prožívat a jak může ovlivnit náš pohled na svět a obohatit naše každodenní zážitky.

Mladší žáci:

 • Vezměte žáky do přírody a požádejte je, aby sebrali pět krásných nebo zajímavých předmětů, například zvláštní větev, krásný kámen, semínko, list apod. Studenti mohou třídě ukázat předměty, které nasbírali, a vysvětlit, proč je zaujaly právě tyto předměty. Promluvte si o tom, že všechno v přírodě je výjimečné a že pokud pozorujeme svět z tohoto úhlu pohledu, můžeme vidět bohatství, které se nachází v přírodě i v našem životě a ze kterého máme radost. Požádejte žáky, aby si vybrali jeden z těchto předmětů a vymysleli pro něj požehnání.

Starší žáci:

 • Vezměte žáky do přírody. Rozdělte studenty do dvojic: jeden bude „průvodce“, druhý „turista“. „Turista“ by měl chodit se zavřenýma očima, zatímco „průvodce“ ho povede. Když „průvodce“ uvidí něco krásného, měl by „turistu“ přiblížit k danému předmětu a stisknout jeho ruku, jako by cvakal fotoaparátem. „Turista“ by pak měl na dvě vteřiny otevřít oči, podívat se na onen předmět a opět oči zavřít.
  Vysvětlete, jak zaměření naší pozornosti na něco, co vzbuzuje údiv, podobně jako když chodíme s fotoaparátem v ruce s úmyslem vyfotografovat něco krásného, nám pomáhá uvědomit si krásu, která nás denně obklopuje a které si často nevšímáme. Podobně i birchot ha-nehinin nám pomáhají zaměřit naši pozornost na krásné nebo výjimečné věci, které se nacházejí v přírodě.
 • Třídám, ve kterých mají žáci vlastní telefony, navrhněte následující aktivitu, kterou mohou provádět doma: Vyfoťte pět zajímavých věcí, nad kterými lze pronést požehnání.
 • Jako přípravu na hodinu nebo jako aktivitu provedenou po ní požádejte žáky, aby si vytvořili „Deník zázraků“, do kterého si zapíší pět zajímavých nebo krásných věcí, jichž byli během dne svědky a za které jsou vděční. Žáci si pak mohou vybrat jednu věc ze svého seznamu a napsat k ní požehnání. (Požehnání mohou formulovat libovolným způsobem, nejen podle tradiční šablony. Mohou například napsat: Například: „Jsem vděčný za…“).
 • Starší žáci: Pro pochopení toho, jak můžeme vyjádřit vděčnost, naučte následující příběh od našich učenců (chazal):
  Rabi Šimon ben Chalafta seděl na vrcholu hory, a protože mu bylo horko, řekl své dceři: „Dcero, zamávej nade mnou tímto vějířem a já se ti odvděčím darem v podobě parfému. Najednou zafoukal vítr a rabín Šimon zvolal: „Kolik parfému dlužím pánu větru?“

  (Bava Mecia 86a)

  Diskuse: Proč chtěl rabi Šimon dát své dceři parfém? Jaké emoce ho podle vás vedly k tomu, že chtěl tento čin oplatit? Kdo je v tomto příběhu „pánem větru“? Je možné jim nabídnout parfém jako akt díků? Pokud ne, jakým způsobem bychom jim mohli vyjádřit svou vděčnost?
  Spojte tento příběh se svým životem: Co děláte, když vůči někomu cítíte vděčnost? Zvažte alespoň tři způsoby, jak byste mohli někomu vyjádřit vděčnost.

 • Prostudujte birchot ha-šachar (ranní požehnání), při kterém děkujeme za ranní probuzení. Diskutujte o podobnostech a rozdílech mezi birkot ha-šachar a birkot ha-nehenim. Jaká je souvislost mezi vnímáním dobra a vzdáváním díků?
 • Přečtěte si báseň/modlitbu Chany Seneš „Cesta do Cesareje” v textu Co je modlitba. Požádejte studenty, aby se zamysleli nad dalšími básněmi nebo písněmi, které vyjadřují vděčnost za radosti a zázraky života.