Troubení na šofar

O původu a významu micvy slyšet na Roš ha-šana zvuk šofaru.

Zdroje Věk: 9-11, 12-14

Zdroj

Tóra nám nařizuje troubit na Roš ha-šana na šofar:

„A sedmého dne, prvního dne měsíce, budete mít svaté shromáždění. Žádnou práci nebudete vykonávat, bude to ro vás den troubení.“

(Numeri 29:1)
וּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ, מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם, כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ.
יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם.
(במדבר כט, א)

Naši učenci později zavedli požehnání:

Požehnaný jsi Ty Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi nás posvětil Svými přikázáními a nařídil nám slyšet hlas šofaru.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘ אֱ-להֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְותָיו וְצִוָּנוּ לִשְׁמועַ קול שׁופָר.

Troubení na šofar u Západní zdi / Foto: Ohayon Avi, GPO.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Co dělá čas svatým? 
 • Jak se používají symboly při oslavách a svátcích?

Doplňkové otázky

 • Proč troubíme na šofar?
 • Které různé důvody pro použití šofaru se vyskytují v židovské tradici a v různých kulturách?
 • Jak působí troubení na šofar na ty, kdo ho slyší?

Základní informace pro učitele

Biblický verš stanovuje datum pro Roš ha-šana jako první den 7. měsíce. V Tóře je za první měsíc roku považován nisan, tedy měsíc, kdy děti Izraele opustili Egypt. V souladu s tím nebyl biblických dobách tento svátek nazýván „novým rokem“, ale „dnem troubení“ (na...

Přečtěte si více

Biblický verš stanovuje datum pro Roš ha-šana jako první den 7. měsíce. V Tóře je za první měsíc roku považován nisan, tedy měsíc, kdy děti Izraele opustili Egypt. V souladu s tím nebyl biblických dobách tento svátek nazýván „novým rokem“, ale „dnem troubení“ (na šofar). Praxe troubení na šofar není nikde vysvětlena, ale z určitých analogií můžeme vidět, že se jednalo o slavnostní způsob k ohlašování svátků. V Žalmech čteme: „Zatrubte na šofar k novoluní, při úplňku k našemu svátku“ (Žalm 81.4). 

V období rabínských učenců během prvních století občanského letopočtu podstoupil hebrejský kalendář řadu změn a za začátek roku začal být považováno měsíc tišrej: „Prvního tišrej je nový rok roků“ (Mišna, Roš ha-šana 1:1). Svátek tak nabyl nového významu jako Nový rok a troubení na šofar začalo být spojováno s novými tématy tohoto svátku – sebezpytování a pokáním – tyto věci dříve v souvislosti s tímto dnem zmiňovány nebyly. 

Učenci stanovili tři různé způsoby troubení na šofar: tkia, švarim a trua. Rovněž stanovili, že o každém dni Roš ha-šana je třeba zatroubit stokrát na šofar (pokud první den Roš ha-šana připadá na šabat, na šofar se netroubí). Rovněž přidali zvláštní požehnání, které se má recitovat před troubením na šofar, resp. slyšením tohoto troubení. Dále ustanovili, že šofar je třeba vyrobit z beraního rohu, jako připomenutí spoutání Jicchaka, kdy Avraham obětoval místo svého syna berana.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
Jak na to?

Ukaž studentům ukázky ze tří filmů:

 • Ukázku z Post Horn Gallop
 • Ukázku obsahující troubení na válečný roh z filmu Pán prstenů (2:00) (nebo kompilaci scén ukazujících troubení na roh z celého filmu)
 • Videoklip s oficiální fanfárou na královské recepciZeptej se studentů: co si myslíte o účelu troubení na rohy nebo trubky? Proč si lidé vybrali pro tento účel zrovna tento nástroj (místo bicích nebo strunných nástrojů).V řadě kultur troubení na roh plnilo funkci varovnou, bojovou nebo ceremoniální díky ostrému a hlasitému zvuku rohu. To můžeme vidět i v židovské kultuře. Když Izrael putoval pouští, byl šofar nebo stříbrné trubky používány k ohlašování začátku zvláštních dnů, začátku nového pochodu nebo naopak zastavení, a k započetí bitvy. Šofar rovněž hraje zvláštní roli na Roš ha-šana.Nyní přehraj studentům příklady troubení na šofar. Požádej je, aby se soustředili na zvuk a naznačili, co by mohl být jeho zvláštní význam.
 1. Troubení na šofar bylo velice důležité během období, kdy Izrael putoval pouští. Jakou společenskou roli hrálo troubení na šofar během tohoto období? 
 2. Jak jsi se cítil, když jsi poslouchal šofar? Jaké myšlenky a emoce v tobě inspiroval?
 3. Jakou roli podle tvého názoru hraje v dnešním světě, kdy troubíme na šofar během synagogálních bohoslužeb?
 • Společně se studenty se podívejte na různé příležitosti, kdy Bible hovoří o troubení na šofar, a rozeberte jeho roli.
  – Můžete rozdělit studenty do skupin a každou skupinu nechat, aby se soustředila na specifický příklad:
  – Darování Tóry (Exodus 19:16)
  – Jubilejní rok (Leviticus 25:8-10)
  – Zhroucení hradeb Jericha (Jozue 6:2–5)
 • Poté, co skupiny dokončí své pátrání, se zeptejte: jaké je spojení mezi starobylou funkci šofaru a jeho funkcí dnes na Roš ha-šana? Zamyslete se nad situacemi, kdy by bylo vhodné zatroubit na šofar ve vaší komunitě (například některé židovské komunity troubí na šofar před začátkem šabatu, aby ohlásily jeho příchod).
 • Prostudujte si oddíl  Šofar – symbolický budík, který rozebírá způsob, jakým v nás šofar probouzí a podporuje sebezpytování.
 • Prostudujte téma Tašlich, další symbolickou oslavu na Roš ha-šana.
 • Detailní vysvětlení, jak troubit na šofar (anglicky).
 • Film o tom, jak troubit na šofar (anglicky).
 • Film o tom, jak troubit na šofar (hebrejsky).
 • Film o tom, jak se vyrábí šofar (anglicky).