Může se zloděj změnit?

Povídka O. Henryho nás učí, že skrze chešbon nefeš (sebezpytování), lítost a tešuvu (pokání) se i ze zloděje může stát dobrý člověk.

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

Proměna / O. Henry

Jimmy Valentine je úspěšný bankovní lupič a mistr svého řemesla. Jednoho dne je ale Jimmy přistižen při činu a vsazen do vězení. Po svém propuštění jde domů a plánuje vrátit se zpět ke své práci…

Jimmy vzal klíč, vystoupal po schodech nahoru a odemkl dveře od zadního pokoje. Všechno bylo přesně tak, jak to zanechal, když tu byl naposledy. Na podlaze stále ležel knoflík z košile Bena Price, který tomuto věhlasnému detektivovi utrhl, když se mu podařilo Jimmyho přemoci a zatknout.

Jimmy vytáhl ze stěny rozkládací postel, zasunul panel zpět do stěny, a vytáhl z ven zaprášený kufr. Otevřel jej a chvíli zamilovaně hleděl na tu nejlepší soupravu nářadí pro bankovní lupiče pod sluncem. Byla to kompletní sestava, ze zvlášť kalené oceli a představovala poslední výkřik techniky – vrtáky, kleště, kolovrátek s nástavci, páčidla, svorky a nebozezy, a navíc se dvěma nebo třemi zlepšováky, které Jimmy vynalezl sám a na které byl tolik pyšný. Také ho tato souprava stála víc než 900 dolarů. 

Během půl hodiny Jimmy už scházel ze schodů dál skrze kavárnu. Nyní byl oblečen v pěkném a dobře padnoucí obleku a nesl si svůj zaprášený, nyní již vyčištěný kufr. 

[…]

Přečtěte si více

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak mohu v sobě probudit tento rok to nejlepší? Ve škole, doma, venku na hřišti aj?
 • Jak mohou rozhodnutí a činy člověka ovlivnit jeho život?

Doplňkové otázky

 • Do jaké míry může někdo skutečně změnit svůj život? 
 • Jaké faktory mohou člověka přimět k tomu, aby se pokusil zlepšit sám sebe, a jaké faktory mohou tento pokus ohrozit? 
 • Představují výčitky usmíření za naše skutky? 
 • Obecně vzato, co lidi přiměje ke změně? 
 • Měl by být někdo trestán za své činy i poté, co učinil pokání?

Základní informace pro učitele

O. Henry byl pseudonym amerického spisovatele Williama Sidneyho Portera (1862–1910), více zde. „A Retrieved Reformation“ vypráví příběh Jimmyho Valentina, bankovního lupiče, který se po řadě zkušeností rozhodne změnit svůj život a sám sebe. Klíčovým bodem v příběhu je situace, kdy je společně se svou...

Přečtěte si více

O. Henry byl pseudonym amerického spisovatele Williama Sidneyho Portera (1862–1910), více zde.

„A Retrieved Reformation“ vypráví příběh Jimmyho Valentina, bankovního lupiče, který se po řadě zkušeností rozhodne změnit svůj život a sám sebe. Klíčovým bodem v příběhu je situace, kdy je společně se svou snoubenkou, která o jeho minulosti nic neví. Aby zachránil její neteř, která je uvězněna v sejfu, použije své lupičské nářadí, kterého se právě hodlal vzdát a už je nikdy nepoužít. Detektiv, který ho vystopoval a chystal se ho zatknout, vidí, co se stalo a na místě se rozhodne Jimmyho nezatknout. Závěr příběhu představuje názor, že díky svému činu prokázal Jimmy starost o druhé a ukázal, že jeho pokání bylo úplné, a tedy již nemusí splácet svůj dluh společnosti. V následné diskusi ve třídě mohou studenti s tímto přístupem souhlasit, nebo nesouhlasit.

K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 1. Jaké faktory mohou pohnout člověka k tomu, aby se stal lepším, a jaké faktory mohou tento proces ohrozit? 
 2. Co způsobilo změnu Jimmyho Valentina? 
 3. Detektiv Ben Price se rozhoduje nezničit Jimmyho nový život, když vidí, že zachránil dívku. Proč myslíš, že se rozhodl tak jak se rozhodl? Souhlasíš s Benem? Myslíš si, že se zachoval správně? Vysvětlit svůj postoj. 
 4. Měl by někdo, kdo se za své činy kál, být stále trestán za svou minulost? 
 5. Zůstává ten, kdo se změnil, stále tou samou osobností?
 • Zastav vyprávění příběhu ve chvíli, kdy Jimmy opouští banku a vidí detektiva, ale neprozrazuj studentům konec příběhu. Požádej je, aby sami vymysleli konec příběhu, aby vysvětlili, co se stalo, když se Jimmy a Ben setkali a aby vysvětlili jejich volbu. Teprve poté přečti skutečný konec příběhu. Veď diskusi: požádej studenti, aby se zkusili vcítit do situace Jimmyho nebo detektiva a poté do své vlastní situace. Požádej je, aby si představili, že jsou v situaci, kdy již litují něčeho, co udělali, ale ostatní je stále považuji za viníky; nebo aby si představili, že vidí někoho, kdo se napravil, ale oni jsou na něj stále rozčilení za to, co udělal. Jak by se zachovali? Jinými slovy – požádej je, aby se vcítili do Jimmyho situace a poté jako jednotlivci do své vlastní. 
 • Uspořádej scénku ve třídě popisující konfrontaci mezi Jimmym a Annabelle po příběhu. Musí vysvětlit, proč má lupičské nářadí. Co jí řekne? Jak bude reagovat? Vyzvi studenty, aby si vyměnili role a představili různé scénáře.
 • Načrtni paralelu mezi příběhem a některými verši z modliteb na Jom kipur:

  „I když budou vaše hříchy jako šarlat, budou bílé jako sníh; i kdyby měly být červené jako karmín, budou jako vlna.“ (Iz 1:18)Vysvětlení: i když jsou vaše hříchy jasně rudé a zlé, skutečná lítost je může vyčistit a vybělit.„Neboť toho dne vás usmíří, očistí vás, od všech svých hříchů budete před Hospodinem očištěni.“ (Lv 16:30)Vysvětlení: na Jom kipur Bůh odpouští hříchy těch, kdo se z nich skutečně kají.

  „Ale pokání, modlitba a dobročinnost nepříznivý výnos odvracejí.“ (U-netane tokef)

  Vysvětlení: tyto činy pomáhají usmířit a zabránit tvrdému božskému trestu.

  Tyto verše jsou obsaženy v modlitbách, aby zdůraznily sílu pokání a lítosti. I ten nejhorší hřích může být očištěn, pokud je ho člověku skutečně líto. Rozeber podobnost mezi těmito verši, a způsobem, jakým se Ben Price chová vůči Jimmymu.

 • Prostudujte si pasáž Šofar, která popisuje způsob, jakým v nás zvuk šofaru probouzí snahu o sebezpytování.
 • Podívejte se na sochu „Myslitel“ od francouzského autora Augusta Rodina. Socha zobrazuje může hluboce ponořeného do svých myšlenek. Jakou řeč těla použijeme, pokud zpytujeme svědomí?
 • Přečtěte si báseň Kráčím ulicí od Portie Nelson, která se věnuje právě zautomatizovanému jednání a naznačuje způsob, jak změnit naše životy.