Chanukové svíčky

Tento zdroj se zabývá micvou zapalování svíček na Chanuku a jejím symbolickým významem.

Zdroje Věk: 6-8, 9-11

Zdroj

Požehnání nad svíčkami:

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi nás posvětil Svými přikázáními a přikázal nám zapalovat chanukové světlo. 

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi učinil v oněch dnech zázraky našim otcům v tomto čase.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘ אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל חֲנֻכָּה.

 

 

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘ אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁעָשָׂה נִסִּים לַאֲבוֹתֵינוּ בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה.

První večer přidáváme ještě následující požehnání:

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, že jsi nám dopřál dožít se, dočkat se a dosáhnout tohoto času.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘ אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה.

Po zapálení odpovídajícího počtu světel říkáme:

Tato světla zapalujeme na paměť zázraků, divů, spásy a bitev, jež jsi učinil našim otcům v oněch dnech v tomto čase skrze Své svaté kněze. Během všech osmi dnů Chanuky jsou tato světla posvěcena a není nám dovoleno užívat je k účelům světským, ale pouze dívat se na ně jako vyjádření díků a chvály Tvému velkému Jménu za Tvé zázraky, Tvé divy a Tvé spásné činy.

הַנֵּרוֹת הַלָּלוּ אֲנַחְנוּ [/שֶׁאָנוּ] מַדְלִיקִין עַל הַנִּסִּים, וְעַל הַתְּשׁוּעוֹת, וְעַל הַנִּפְלָאוֹת [וְעַל הַמִּלְחָמוֹת], שֶׁעָשִׂיתָ לַאֲבוֹתֵֽינוּ [בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה] עַל יְדֵי כֹּהֲנֶיךָ הַקְּדוֹשִׁים. 

וְכָל שְׁמוֹנַת יְמֵי חֲנֻכָּה הַנֵּרוֹת הַלָּלוּ קֹדֶשׁ [הֵם], וְאֵין לָנוּ רְשׁוּת לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶם, אֶלָּא לִרְאוֹתָם בִּלְבָד כְּדֵי לְהוֹדוֹת לִשְׁמֶךָ עַל נִסֶּיךָ [וְעַל ] נִפְלְאוֹתֶיךָ ו[/וְעַל] ישׁוּעוֹתֶיךָ:

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak židovské rituály a praktiky obohacují způsob, jakým vnímám svůj život a svět?
 • Proč/jak mohou být židovské praktiky pro mě smysluplné, i když se nedefinuji jako „věřící“?

Doplňkové otázky

 • Co symbolizují chanukové svíce?
 • Jak souvisí chanukové svíce s historickými událostmi?

Základní informace pro učitele

O svátku Chanuka mají Židé přikázáno zapalovat svíčky po dobu osmi dnů svátku. Je zvykem zapalovat svíčky na devítiramenném svícnu neboli chanukiji; devátá svíce je určena pro šamaš. Začínáme zapálením jedné svíčky a každý večer přidáváme další. Účelem zapalování chanukových svící je oznámit zázrak...

Přečtěte si více

O svátku Chanuka mají Židé přikázáno zapalovat svíčky po dobu osmi dnů svátku. Je zvykem zapalovat svíčky na devítiramenném svícnu neboli chanukiji; devátá svíce je určena pro šamaš. Začínáme zapálením jedné svíčky a každý večer přidáváme další. Účelem zapalování chanukových svící je oznámit zázrak Chanuky, a proto jsou stanoveny předpisy, které mají zajistit, aby svíce byly vidět; například chanukija se umisťuje směrem ven a zapaluje se v době, kdy jsou venku lidé, aby ji viděli lidé procházející po ulici a připomněla jim zázrak svátku.

 Zázrak, který chanukija oznamuje, je vítězství Makabejců nad Řeky a zázrak malého džbánu s olejem. Podle vyprávění v Knize Makabejské a zpráv z jiných zdrojů vydal v roce 167 př. n. l. seleukovský král Antiochos IV. nařízení proti praktikování judaismu v Zemi izraelské, kterou v té době ovládal. Obsadil chrám a nechal v něm vztyčit sochu řeckého boha Dia. Židé pod vedením Makabejců zahájili povstání, které nakonec vedlo k vytvoření nezávislého židovského království v Zemi izraelské. Během tohoto povstání Makabejští znovu dobyli Chrám. Očistili jej, odstranili všechny pohanské oltáře a připravili jej pro službu Bohu. Zapálili chrámovou menoru a osm dní slavili zasvěcení (chanuka) Chrámu a jeho návrat do židovských rukou. Na památku zázraku vítězství menšiny nad většinou zavedli Makabejci svátek, který se slaví každý rok osm dní: svátek Chanuka. 

 

V babylonském Talmudu, který byl sepsán mnoho let po povstání, nacházíme první zmínku o dalším zázraku, který se slaví o Chanuce: o zázraku malého džbánu s olejem. Podle popisu v Talmudu (traktát Šabat 21b) našli vzbouřenci pouze jeden malý neznečištěný džbánek oleje na zapálení menory. Přestože oleje bylo dost jen na jeden den, stal se zázrak a toto malé množství oleje vydrželo osm dní.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
Jak na to?
 • Pusťte toto video, které stručně vypráví o svátku a obsahuje obrázky zapalování chanukových svíček (video je o chanukových svíčkách do 1:20, zbytek je o různých zvycích během svátku). Žáci mohou říkat, co vidí na jednotlivých obrázcích, nebo si o obrázcích můžete povídat na základě příběhu vyprávěného v titulcích. Vysvětlete obecné pozadí chanuky a souvislost mezi zapalováním chanukových svící a chanukovým zázrakem / džbánem s olejem. 
 • Nakreslete na tabuli svíčku a požádejte žáky, aby vyjmenovali alespoň tři věci, ke kterým se svíčky v židovském světě používají. (Pokud následující věci nezmíníte, můžete je dále rozvést: Chanuka, šabatové svíce, havdalová svíce, svíce jahrzeit (pamětní svíce). Diskutujte o důvodu, proč zapalujeme svíčky – co znamenají? Jak se liší od elektřiny? Jaké emoce vznikají při zapálení svíčky? 
 1. Proč zapalujeme chanukové svíce? (Odkažte na zázraky zmíněné v požehnání nad svícemi a vysvětlete souvislost mezi nimi a zapalováním chanukových svící.) 
 2. Proč se chanukové svíce zapalují právě v okně nebo u vchodu do domu? Kdo má svíčky vidět? 
 3. Proč si podle vás naši učenci vybrali právě zapalování svící jako připomínku zázraku? 
 4. Jaké další zvyky na Chanuku souvisejí s příběhem svátku? Vysvětlete je. (Můžete si pustit druhou část výše navrženého videa v části „Volitelné“.) 
 5. S jakou „temnotou“ se Makabejci potýkali? Jaké bylo „světlo“, které rozsvítili? Co se z toho můžeme naučit o různých situacích, kterým čelíme ve svém životě? 
 6. V chanukovém příběhu je často zmiňována hlavní menora v Chrámu. Dnešní chanukija je na ní založena. V čem jsou si chanukija a menora podobné? V čem se liší? Proč chanukija obsahuje osm svíček a svíčku šamaš („sluha“)?
 • Podívejte se na toto video o zapalování chanukových svíček a uspořádejte ve třídě modelový obřad zapalování chanukových svíček (můžete použít elektrické svíčky). To lze provést během třídního chanukového večírku, který zahrnuje písně a scénky o chanuce připravené žáky. Můžete také nechat studenty vyrobit vlastní chanukijot a poté provést modelové třídní zapálení chanukové svíce, při kterém každý žák zapálí jím vyrobenou chanukiji.  
 • Navažte na otázku, co chanukija a chanukové svíce symbolizují. Požádejte žáky, aby navrhli chanukiji, která se vztahuje k makabejskému vítězství, zázraku se džbánem oleje nebo k dalšímu prvku svátku. 
 • Požádejte každého žáka, aby našel pěkný nebo obzvláště zajímavý obrázek chanukije a vytvořil prezentaci, která bude obsahovat všechny obrázky. Prezentaci můžete promítnout ve třídě a požádat každého z žáků, aby řekl několik slov o chanukiji, kterou si vybral – co mu na ní připadalo zajímavé nebo proč si ji vybral. 
 • Pro starší žáky: Ať se žáci podívají na tuto prezentaci, která ukazuje různé chanukijot z celého světa.  
 • Rozdělte žáky do dvojic. Každá dvojice si vybere tři různé chanukijot a porovná je pomocí tabulky s následujícími kategoriemi: země, historické období, použitý materiál, tvar svícnu (vhodný pro olej/svíčky), obrázky, židovské symboly, hebrejská písmena. Poté s žáky prodiskutujte, jakých charakteristik si u každého z chanukijot všimli a proč. Požádejte žáky, aby poukázali na jedinečnou charakteristiku, které si všimli na jedné z chanukijot, na kterou se zaměřili, a požádejte je, aby vysvětlili, zda podle nich souvisí s daným svátkem a proč; nebo, pokud souvislost neexistuje, proč si myslí, že umělec přesto přidal právě tento detail.
 • Zjistěte, jak se menora v průběhu věků používala jako symbol: Od Chrámu přes Titův oblouk až po současný symbol státu Izrael. Na internetu si můžete vyhledat obrázky jednotlivých symbolů. 
 • Rozvíjejte téma světla pomocí zdroje Světlo a temnota a souvislost mezi světlem a makabejským vítězstvím pomocí zdroje Světlo jako symbol dobra.
 • Rozšiřte příběh, který se skrývá za svátkem, pomocí zdroje Příběh svátku
 • Můžete studentům ukázat video natočené na Technionu v Haifě, na kterém dva inženýři zapalují chanukiju pomocí Rube Goldbergova stroje, který vytvořili.
 • Poslechněte si zvukovou nahrávku, na které děti zpívají požehnání při zapalování chanukových svící
 • Toto video o zapalování chanukových svící obsahuje požehnání napsaná v hebrejštině a angličtině a také anglické transliterace hebrejských slov.  
 • Jak zapálit chanukové svíce – informační video (v angličtině).
 • Podívejte se na video, které ukazuje jemenské zapalování chanukových svící, s obrázky.