První plody (Bikurim)

Micva přinášení bikurim (prvotin) do Svatého chrámu je v Tóře označována jako projev vděčnosti Bohu za to, že nás přivedl do země Izrael. V tomto materiálu si povíme o tom, jak je důležité být vděčný za dobré věci v našem životě, o různých způsobech, jak můžeme vyjádřit své pocity vděčnosti, a o souvislosti mezi vděčností a prvními plody.

Zdroje Věk: 6-8

Zdroj

Počátek prvotin své půdy přines do domu Hospodina, svého Boha. 

(Ex 34:26)

רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ תָּבִיא בֵּית ה‘ אֱ-לֹהֶיךָ

Přijdeš-li do země, již ti Hospodin, tvůj Bůh, dává dědictvím, dobudeš ji a usadíš se v ní, budeš brát z počátku všech plodů té půdy, které sklidíš ze své země, již ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, a uloživ je do ošatky, půjdeš na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, zvolil, aby tam usídlil své jméno. A přijdeš ke knězi, jenž bude v těch dnech, a řekneš mu: „Vyznávám v tento den Hospodinu, tvému Bohu, že jsem přišel do země, již nám Hospodin, Bůh našich otců, přísahal dát. … Proto jsem nyní přinesl počátek plodů půdy, již jsi mi, Hospodine, dal. … Raduj se ze všeho dobrodiní, které Hospodin, tvůj Bůh, poskytl tobě a tvému domu, ty a Levi a přistěhovalec, kteří jsou ve tvém nitru.

(Dt 26:1–11) 

וְהָיָה כִּי תָבוֹא אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר ה‘ אֱ-לֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה, וִירִשְׁתָּהּ וְיָשַׁבְתָּ בָּהּ. וְלָקַחְתָּ מֵרֵאשִׁית כָּל-פְּרִי הָאֲדָמָה אֲשֶׁר תָּבִיא מֵאַרְצְךָ אֲשֶׁר ה‘ אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ, וְשַׂמְתָּ בַטֶּנֶא. וְהָלַכְתָּ אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה‘ אֱ-לֹהֶיךָ לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם. וּבָאתָ אֶל הַכֹּהֵן אֲשֶׁר יִהְיֶה בַּיָּמִים הָהֵם וְאָמַרְתָּ אֵלָיו: „הִגַּדְתִּי הַיּוֹם לַה‘ אֱלֹהֶיךָ, כִּי-בָאתִי אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע ה‘ לַאֲבֹתֵינוּ לָתֶת לָנו […] הִנֵּה הֵבֵאתִי אֶת-רֵאשִׁית פְּרִי הָאֲדָמָה, אֲשֶׁר-נָתַתָּה לִּי, ה‘; […] וְשָׂמַחְתָּ בְכָל הַטּוֹב אֲשֶׁר נָתַן לְךָ ה‘ אֱ-לֹהֶיךָ וּלְבֵיתֶךָ.  אַתָּה, וְהַלֵּוִי, וְהַגֵּר, אֲשֶׁר בְּקִרְבֶּךָ.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak se používají symboly při oslavách a svátcích?
 • Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty? 
 • Jak židovské rituály a praktiky obohacují způsob, jakým vnímám svůj život a svět?

Doplňkové otázky

 • Proč je důležité být vděčný za dobré věci, které nás potkávají?
 • Jakými způsoby můžeme vyjádřit vděčnost? 
 • Proč je významné, když nám někdo poděkuje za něco, co jsme udělali?
 • Jaký význam má přinášení bikurim?

Základní informace pro učitele

Jedním z přikázání zmíněných v Tóře v souvislosti se svátkem Šavuot jsou bikurim –první plody nebo prvotiny. Slovo „bikurim“ pochází ze stejného zdroje jako slovo „bechor“ – první, prvorozený; a bikurim jsou první plody roku ze sedmi druhů rostoucích v zemi Izrael.  Bikurim se...

Přečtěte si více

Jedním z přikázání zmíněných v Tóře v souvislosti se svátkem Šavuot jsou bikurim –první plody nebo prvotiny. Slovo „bikurim“ pochází ze stejného zdroje jako slovo „bechor“ – první, prvorozený; a bikurim jsou první plody roku ze sedmi druhů rostoucích v zemi Izrael. 

Bikurim se přinášely kněžím do chrámu jako oběť Bohu, symbol vděčnosti za dobro, které nám Bůh dal, a za to, že nás přivedl do země Izrael.

Plody se podle zvyku ukládaly do košíku. Každý, kdo přinesl bikurim, musel při setkání s knězem krátce převyprávět příběh izraelského lidu od otroctví přes východ z Egypta až po příchod do izraelské země.

Jinými slovy, každý člověk měl uvést pozadí vděčnosti, kterou pociťuje, a hovořit o hojnosti, která v jeho životě existuje.

Přikázání nám navíc říká, že se máme ze všeho tohoto dobra radovat a děkovat za něj.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Každý student by si měl vzpomenout na okamžik, kdy někomu poděkoval nebo kdy někdo poděkoval jemu, a vyplnit následující údaje:
  Poděkoval jsem: Komu jsem poděkoval/a? Za co? Proč jsem cítil/a potřebu poděkovat? Jak jsem se cítil/a, když jsem poděkoval/a? Jak jsem poděkoval/a?
  Někdo mi poděkoval: Kdo mi poděkoval? Za co? Jak mi poděkovali? Jak jsem se cítil, když mi děkovali?
  Tuto šablonu lze použít pro vyplnění odpovědí. Studenti se pak mohou o své příběhy podělit v malých skupinách. Shrňte a řekněte, že všichni říkáme „děkuji“ za různé věci mnoha různými způsoby, ale že nyní se dozvíme o zvláštním způsobu děkování podle židovské tradice.
 • Ve dvojicích nebo v kruhu každý student poděkuje za něco osobě sedící vedle něj. (Dejte žákům nějaký čas na rozmyšlenou, případně na zapsání myšlenek. Můžete také uvést příklady věcí, za které mohou poděkovat: pomoc někomu ve třídě, dárek, vyslechnutí něčího příběhu, víra v někoho atd.)
 1. Povídejte si o tom, co zemědělci musí podstoupit, než přinesou první plody: zorat, zasít, čekat na déšť, aby plodiny zavlažil, ošetřit je proti škůdcům, čekat 6 měsíců až rok, než se objeví plody. Jaké komplikace mohou nastat v jednotlivých fázích? Vysvětlete na základě těchto skutečností micvu přinášení bikurim
 2. Co konkrétně je významné a symbolické na přinášení prvních plodů? Proč jsme za ně obzvlášť vděční?
 3. Proč přinášíme první plody ze sedmi druhů? Jak to souvisí s textem recitovaným při přinášení bikurim?
 4. Myslíte si, že bikurim jsou dobrým způsobem, jak vyjádřit vděčnost za úspěšnou úrodu? Proč? 
 5. Navrhněte alternativní způsob, který by podle vás mohl být vhodný pro vyjádření vděčnosti za úspěšnou sklizeň.
 6. Jaké jsou další způsoby vyjádření vděčnosti, které nejsou verbální? Uveďte příklad, kdy jste někomu poděkovali, aniž byste vyslovili slova „děkuji“.
 7. Rituál bikurim podrobně vymezuje věci, za které bychom měli říci „děkuji“. Proč je podrobné vymezení důležité? Uvažujte o příkladech ze života: Proč je důležité, když říkáme „děkuji“, uvést podrobnosti, a to jak pro toho, kdo děkuje, tak pro toho, komu se děkuje?
 8. Dáváte přednost tomu, že děkujete, nebo tomu, že vám někdo děkuje? Proč? 
 9. Lze někoho donutit, aby řekl „děkuji“, nebo musí být skutečné „děkuji“ spontánní a musí vycházet od člověka, který cítí vděčnost? Má povinné „děkuji“ nějaké výhody?
 • Abyste zdůraznili, že bikurim je způsob, jak poděkovat za první plody, uvažujte o něčem, co se vám stalo / co jste udělali poprvé a za co byste chtěli poděkovat. Vyrobte nebo nakreslete něco, co symbolicky říká „děkuji za nový začátek“, a vysvětlete, proč je tento symbol vyjádřením vděčnosti.
 • Požádejte žáky, aby se zamysleli nad dobrými věcmi ve svém životě, za které jsou vděční. Poté by měli napsat tři věci, za které jsou ve svém životě vděční oni osobně, a tři věci, za které by podle nich mohli vyjádřit vděčnost všichni lidé. O to, co napsali, se pak mohou podělit se třídou a učitel napíše odpovědi na tabuli. Jako třída můžete zvážit, na kterých věcech se žáci shodli a na kterých ne, a poté se pokusit dohodnout na 3–4 věcech, za které by všichni mohli a měli vyjádřit vděčnost.
 • Poslechněte si píseň „Díky“ od Uzi Hitmana (její překlad a transliteraci najdete zde). Dejte žákům list papíru se seznamem věcí, za které je Uzi Hitman vděčný, a nechte je, aby na svůj list vyznačili věci, za které jsou také vděční.
 • Ukažte studentům tuto prezentaci (hebrejsky) sedmi druhů, ze kterých se přináší bikurim. Poté nechte každého studenta nakreslit nebo napsat název dalšího ovoce, z něhož by si vzal bikurim, spolu s vysvětlením: Proč si vybrali právě toto ovoce a jaká je souvislost mezi tímto ovocem a myšlenkou přinášení bikurim na svátek Šavuot?
 • Naučte modlitby a požehnání, které se zaměřují na vděčnost; například Mode ani a Birchot ha-nehenin.