Z otroctví ke svobodě – pro mladší žáky

Píseň Avadim hajinu, ata bnej chorin – „Byli jsme otroci, teď jsme svobodní lidé“ vychází z úryvku v hagadě, který popisuje dramatickou změnu, jíž prošly děti Izraele od otroctví ke svobodě. Tento materiál pojednává o těchto tématech a propojuje oba stavy se zkušenostmi z našeho vlastního života.

Zdroje Věk: 6-8

Zdroj

Avadim hajinu – „Byli jsme otroci“ (text: Hagada; hudba: Shalom Postolsky)

Byli jsme otroci, nyní jsme svobodní lidé.

עֲבָדִים הָיִינוּ, הָיִינוּ,

עַתָּה בְּנֵי חוֹרִין, בְּנֵי חוֹרִין.

עֲבָדִים הָיִינוּ,

עַתָּה, עַתָּה בְּנֵי חוֹרִין, בְּנֵי חוֹרִין. 

„Pak nad Egyptem povstal nový král. … Řekl svému lidu: podívejte, lid synů mezera ale je početnější a mocnější než mi! Pojďme a přijel stě mého, aby se tak ne množil a nepřidal se, kdyby byla vyhlášena válka, k našim nepřátelům, neválčil s námi a neodtáhl že země! … Egypťané tedy zotročili syny Izraele robotou. Ztrpčovaly jim život těžkou prací s hlínou a cihlami a vší možnou prací na poli a každou jinou prací, kterou je mohli robotně zotročit.“

(Exodus 1:8-14)

וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ עַל מִצְרָיִם… וַיֹּאמֶר אֶל עַמּוֹ: הִנֵּה עַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רַב וְעָצוּם מִמֶּנּוּ. הָבָה נִתְחַכְּמָה לוֹ, פֶּן יִרְבֶּה וְהָיָה כִּי תִקְרֶאנָה מִלְחָמָה וְנוֹסַף גַּם הוּא עַל שֹׂנְאֵינוּ, וְנִלְחַם בָּנוּ וְעָלָה מִן הָאָרֶץ. … וַיַּעֲבִדוּ מִצְרַיִם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּפָרֶךְ. וַיְמָרְרוּ אֶת חַיֵּיהֶם בַּעֲבֹדָה קָשָׁה בְּחֹמֶר וּבִלְבֵנִים, וּבְכָל עֲבֹדָה בַּשָּׂדֶה. אֵת כָּל עֲבֹדָתָם אֲשֶׁר עָבְדוּ בָהֶם בְּפָרֶךְ.

Základy pro plánování

Základní otázky

 •  Co se můžeme naučit od různých generací? 
 • Co v judaismu znamená být „svobodný“?
 • Jak je příběh Tóry mým příběhem?

Doplňkové otázky

 • Co znamená otroctví? Co znamená svoboda?

Základní informace pro učitele

Podle knihy Šemot (Exodus) se potomci Izraele, kteří se přestěhovali do Egypta kvůli hladomoru v zemi Izraele, v Egyptě rozmnožili a začali představovat pro Egypt hrozbu. Aby je Egypťané dostali pod kontrolu a zabránili jim tak v možné vzpouře, rozhodli se je zotročit (1:8–14)....

Přečtěte si více

Podle knihy Šemot (Exodus) se potomci Izraele, kteří se přestěhovali do Egypta kvůli hladomoru v zemi Izraele, v Egyptě rozmnožili a začali představovat pro Egypt hrozbu. Aby je Egypťané dostali pod kontrolu a zabránili jim tak v možné vzpouře, rozhodli se je zotročit (1:8–14). Oddíl Avadim hajinu – byli jsme otroci – v Hagadě je založen na verši z Dt 6:21: „Tehdy řekneš svému synu: ‚Byli jsme otroci faraona v Egyptě a Hospodin nás z Egypta vyvedl mocnou rukou.‘ “ Tento odstavec vyjadřuje základní myšlenku Hagady – že v případě vyjití z otroctví ke svobodě se nejednalo o nějakou obyčejnou nebo triviální věc, a že kdyby nás Moše z Egypta nevyvedl, zůstali bychom tam otroky po mnoho generací. Jinde v Hagadě čteme: „V každém pokolení je člověk povinen pohlížet sám na sebe, jako kdyby on sám vycházel z Egypta.“ Tento názor odráží zkušenost svobody, kterou oslavujeme o Pesachu – hodnotu být svobodným člověkem, který není ničím otrokem.

Svoboda je také zkušenost s možností volit a dělat věci za sebe, na rozdíl od otroka, který si nemůže svobodně naplánovat svůj den a svobodně vyjádřit své myšlenky a přání. 

Slova písně „Avadim hajinu, ata bnej chorin“ vycházejí z této pasáže v hagadě. Šalom Postolsky, který melodii složil, byl jedním z prvních členů kibucu Ejn Harod a melodii napsal pro seder konaný v kibucu. Píseň má jen několik slov, ale obsahuje dvě odlišné a kontrastní poloviny – „byli jsme otroci“ a „teď jsme svobodní lidé“.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Podívejte se na video s ukázkami z filmu Princ egyptský. Požádejte žáky, aby věnovali pozornost tomu, jak se pohybují těla postav v případě otroků a poté znovu, když jsou svobodní. Jaké další rozdíly mohou vidět mezi otroky a svobodnými lidmi?
 • Vyprávějte studentům příběh z knihy Šemot (Exodus) o otroctví dětí Izraele v Egyptě, o exodu a o tom, jak se z nich stali svobodní lidé.
  Nyní rozdělte studenty do skupin. Každá skupina má za úkol vyprávět příběh o dětech Izraele v první osobě a začít od jiné části příběhu (jedna skupina popisuje otroctví, další naději, která vznikla po příchodu Mojžíše, Deset ran a exodus. ) S mladšími studenty to může dělat celá třída společně – požádejte každého studenta, aby postupně popsal jednu etapu. Můžete jim pomoci začít („Když jsem byl otrokem, musel jsem….“ „Každé ráno jsem říkal…“ atd.)
 1. V písni se zpívá, že „my“ jsme byli otroky v Egyptě. Proč se neříká, že „děti Izraele byly otroky“? V jakém smyslu jsme „my“ byli otroky?
 2. Co myslíte, že bylo na otroctví v Egyptě nejtěžší? Vysvětlete svou odpověď.
 3. Co podle příběhu dělaly děti Izraele v Egyptě? Co podle vás nemohly dělat? Co mohly dělat poté, co opustily Egypt?
 4. Jaké je podle vás být otrokem? Jaké to je být svobodný? Za jaké věci může být svobodný člověk vděčný? 
 5. Jaký je rozdíl mezi otrokem a někým, kdo jen tvrdě pracuje? Jaký je rozdíl mezi normální prací a otroctvím?
 6. Jaké věci brání otrokovi, aby se stal svobodným člověkem?
 7. Judaismus přikládá svobodě velký význam. Proč si myslíte, že je to tak velká a důležitá věc?
 8. Existují různé druhy svobody. Můžeme si dělat, co chceme? (Jít spát, kdy chceme, jíst, na co máme chuť?) Znamená to, že nejsme svobodní?
 9. Požádejte každého, aby uvedl příklad něčeho, co dělá každý den a o čem může svobodně rozhodovat sám/sama. Jak byste se cítili, kdybyste o tom už nemohli rozhodovat sami? Proč je pro nás tak důležité, abychom se mohli rozhodovat sami za sebe?

Žáci mohou sami sebe nakreslit jako „svobodné lidi“ – potomky Izraelců, kteří vyšli z Egypta. Jaké barvy si vyberou? Kde je jejich postava umístěna? Jaké předměty jsou kolem nich, které by neměli, kdyby byli otroky? Žáci, kteří umí psát, mohou přidat komiksovou bublinu se slovy, které dnes můžeme říkat jako svobodní lidé a které otroci v Egyptě říkat nemohli.

 • Ukažte žákům video s písní, na kterém jsou děti převlečené za otroky v Egyptě. Jaké věci na dětech ukazují, že jsou otroci? Myslíte si, že je to dobrý způsob, jak vyjádřit myšlenku svobody? Máte jiný návrh? 
 • Poučte žáky o pozadí svátku Pesach, včetně různých názvů svátku a jejich významu.
 • Pro starší žáky: Vyzkoušejte si, jak se slaví svátek Pesach: Naučte se úryvek Avadim hajinu z Hagady, který pojednává o otroctví v Egyptě (jednotka je určena pro žáky 3. třídy a starší). Co tato pasáž k písni přidává? Které části píseň vynechala? Co píseň zdůrazňuje – a proč?
 • Pro ilustraci myšlenky „Avadim hajinu – ata bnej chorin“ byste mohli vytvořit nástěnnou koláž z natrhaného papíru. Požádejte žáky, aby si přinesli svou fotografii a nalepili ji na tabuli. Na pozadí mohou studenti nakreslit exodus nebo rozdělení Rudého moře.
  Žáci, kteří umí psát, mohou ke své postavě přidat komiksové bubliny, ve kterých mohou mluvit nebo přemýšlet, a přidat vhodnou větu, která bude odpovídat jejich novému postavení jako svobodného národa.