Skryté a odhalené: Ústřední motivy svátku Purim

Tento materiál se zabývá motivy skrytých a viditelných věcí v Megilat Ester (Esteřin svitek) a tím, jak jsou tyto motivy vyjádřeny na svátek Purim prostřednictvím kostýmů a masek.

Zdroje Věk: 9-11, 12-14

Zdroj

Ester však neprozradila svůj původ a svou vlast, poněvadž jí Mordechaj nakázal, aby to neprozrazovala.

Megilat Ester, 2:10

לֹא הִגִּידָה אֶסְתֵּר אֶת עַמָּהּ וְאֶת מוֹלַדְתָּהּ כִּי מָרְדֳּכַי צִוָּה עָלֶיהָ אֲשֶׁר לֹא תַגִּיד.

Kde se Ester nachází v Tóře? „A já se skryji azakryji svou tvář.“ (Deuteronomium 31:18)

Babylónský Talmud, Traktát Chulin 139a

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jakým způsobem mi židovský kalendářní cyklus pomáhá v růstu? 
 • Jak se používají symboly při oslavách a svátcích?
 • Jak hodnoty a tradice ovlivňují mou židovskou praxi?

Doplňkové otázky

 • V jakých situacích nosíme masky (doslovné nebo symbolické)?
 • Jaké jsou výhody a nevýhody skrývání/zahalování/skrývání?
 • Proč se na Purim tradičně nosí kostýmy a masky?

Základní informace pro učitele

Jedním z ústředních motivů Megilat Ester je motiv hester (skrytý nebo utajený). Někteří tvrdí, že tento pojem je implikován v samotném názvu Ester, neboť je podobný slovu hester, zatímco pojem galuj (zjevený nebo viditelný) lze nalézt v hebrejském slově megila.  Mnoho událostí v megile...

Přečtěte si více

Jedním z ústředních motivů Megilat Ester je motiv hester (skrytý nebo utajený). Někteří tvrdí, že tento pojem je implikován v samotném názvu Ester, neboť je podobný slovu hester, zatímco pojem galuj (zjevený nebo viditelný) lze nalézt v hebrejském slově megila. 

Mnoho událostí v megile se odehrává „v zákulisí“ příběhu. Navíc je zde mnoho informací, které jsou před postavami skryty, počínaje plánem tajně zosnovaným dvěma královými dvořany na jeho zavraždění, přes Ester, která skrývá svou židovskou identitu, až po Hamanův zákeřný úmysl – zpočátku utajovaný, a nakonec odhalený králi, na jehož konci je právě Esteřin tajný plán. 

Chazal (naši mudrci) si všimli tohoto motivu, stejně jako další, ještě větší záhady, kterou v megile najdeme – na rozdíl od ostatních knih Tanachu není v Megilat Ester vůbec zmíněno Boží jméno. Učenci vykládali biblický verš „A skryji svou tvář v onen den“(Dt 31,18) jako narážku na Megilat Ester a skrytou Boží přítomnost v megile ve smyslu, že Bůh ovlivňuje sled událostí, ale není navenek vidět. Někteří vysvětlují, že Boží přítomnost se projevuje v mnoha náhodách, které vidíme v celém vyprávění megily, a že tyto náhody jsou vlastně purimovým zázrakem. 

V hebrejském verši se výraz pro skrytý objevuje dvakrát. Baal Šem Tov z toho vyvodil, že megila obsahuje dvojí skrytí. Nejenže Bůh skryl svou tvář, ale této skrytosti si nejsou vědomy ani postavy, ani čtenáři. Toto vyjádření naznačuje okolnosti, kdy je nám něco v nás utajeno a my sami si nejsme vědomi ani jeho existence, ani toho, že je to skryto. A tak jsme na Purim vyzváni, abychom se zamysleli nad skrytými aspekty v našem životě – nad věcmi, které se rozhodneme skrývat, nad věcmi, které před námi skrývají druzí, a nad věcmi, které nejsou záměrně skryty, ale zkrátka nejsou vidět zvenčí. 

Jedním z hlavních zvyků tohoto svátku je nošení kostýmů nebo převleků, což souvisí s tématem skrývání/odhalování. Kostýmy a masky nám na jedné straně umožňují skrýt náš běžný vzhled, ale také nám umožňují ukázat různé stránky nás samých, které pro nás mohou být v běžném životě náročnější na projevení. 

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Ukažte žákům několik obrázků ve stylu „Najdi, co se skrývá na obrázku“. Můžete z toho udělat soutěž a nechat studenty zúčastnit se ve dvojicích.

 • Zeptejte se žáků, co cítili, když se objevily skryté aspekty obrázků. Proč je tak překvapivé, když najednou objevíme věci, které jsme na obrázku původně neviděli? Co nám pomáhá vidět a identifikovat skryté aspekty na obrázku? Jak reagujeme v reálném životě, když se nám odhalí věci, o kterých jsme nevěděli nebo které nám byly skryté?
 • Vysvětlete, že některé události nebo situace v životě jsou jako tyto obrázky – ne vše se nám odhalí na první pohled a musíme se ponořit hlouběji a podívat se blíže, abychom viděli, co je skryto. Totéž platí pro Megilat Ester; jsou zde aspekty, které jsou skryté, některé z nich jsou odhaleny nám čtenářům, ale ne ostatním postavám, a některé vyžadují, abychom se také podívali blíže a zkoumali je hlouběji.  
 1. Jméno Ester v Megilat Ester je podobné hebrejskému slovu hester (skrytý). Jaké věci jsou v megile skryté? Slovo megila je podobné hebrejskému slovu giluj (viditelný/odhalený). Jaké věci jsou v megile překvapivě odhaleny? 
 2. Některé informace a události v megile jsou známy jen některým postavám, jiným ne. Jak skryté informace ovlivňují děj? Jak jsou věci odhaleny? (Můžete použít kartičky Co se skrývá v Megilat Ester, které ukazují příklady utajování v megile.)
 3. Ester v paláci skrývala svou židovskou identitu. Proč ji skrývala? Měla jinou možnost? Potřebovali jste někdy skrýt důležitou část své identity? Uveďte několik příkladů z reálného života (například skrývání své židovské identity; toho, že patříte k určité komunitě nebo rodině apod.) Proč jste v těchto situacích cítili potřebu skrývat svou identitu? Jak jste se cítili, když jste museli něco skrývat? 
 4. Tradice nošení kostýmů a masek na svátek Purim má určité věci skrýt a jiné odhalit. Co podle vás kostýmy a masky skrývají a co podle vás odhalují?
 5. Když nosíte kostým, dáváte přednost kostýmu, který odráží nebo je blízký vaší běžné identitě, nebo úplně jinému? Proč? 
 6. Už jste někdy měli na sobě kostým nebo masku a následně jste se chovali jinak? Pokud ano, jak převlek ovlivnil vaše chování? Vysvětlete, jak může kostým nebo maska k takové situaci vést. 
 7. V každodenním životě nenosíme kostýmy ani masky, ale děláme jiné věci, abychom skryli některé své aspekty před svým okolím, nebo dokonce sami před sebou. Co lidé dělají, aby skryli části své identity? Proč to dělají?
 8. Proč podle vás lidé rádi experimentují s různými identitami a mění svůj vzhled nebo chování podle těchto jiných identit?
 • Vyberte si příklad z megily o skrývání nebo ukrývání. Příběh přepište pomocí titulku: „(Například kdyby Ester hned na začátku odhalila svou židovskou identitu; kdyby Haman řekl králi Achašveróšovi o Mordechajovi; kdyby se král Achašveróš sám dozvěděl o spiknutí, jehož cílem bylo jeho zavraždění; kdyby král Achašveróš řekl Hamanovi, koho chce vyznamenat; atd.). 
 • Ester před králem zatajila hlavní aspekt svého života – pravdu o své židovské identitě. Přemýšlejte o situaci, kdy jste potřebovali skrýt důležitý aspekt své identity (například že jste Židé; kde žijete; něco o rodině atd.) Nakreslete si na papír dvě identity. Na jednu stranu nakreslete „odhalenou“ postavu a některé identifikační znaky (pomocí slov nebo obrázků). Na druhou stranu nakreslete „skrytý“ charakter spolu s jeho identifikačními charakteristikami. Vedle druhé kresby napište, jaké to je, když něco skrýváte, a proč jste se potřebovali skrýt. Pokud chcete, můžete třídě ukázat obě strany. 
 • Požádejte žáky, aby se zamysleli nad třemi aspekty nebo vlastnostmi sebe sama, které jsou skryté nebo které jsou podle nich zvenčí méně viditelné. Ať si pro tyto vlastnosti vymyslí vizuální znázornění – zvířata, nějaký předmět nebo věc, slavnou osobu atd. Přineste studentům materiály na výrobu masek a požádejte je, aby vyrobili tři masky, které budou představovat jejich skryté vlastnosti. Když pak budou nosit své masky, ostatní budou moci vidět jejich aspekty, které jsou jinak skryté. 
 • Vyzvěte žáky, aby udělali rozhovor s osobou, kterou znají a která má nějaký příběh o skrývání. (Například o člověku, který se musel z nějakého důvodu skrývat; který musel před svým okolím skrývat část toho, kým je; který pomohl odhalit veřejnosti neznámé téma; který měl nějaké tajemství atd.)
 • Seznamte žáky s bábuškami (matrjoškami). Ukažte třídě babušku nebo její obrázek. Diskutujte o tom, že pod každou vrstvou se skrývá další vrstva, a když je odhalena, skrývá se pod ní ještě další vrstva. Vyberte si nějakou událost z megily, abyste demonstrovali myšlenku babušky. Diskutujte o tom, jaké aspekty příběhu se odehrávají na „vnější“ vrstvě, co je na „vnitřní“ vrstvě a zda existují ještě další „vnitřní“ vrstvy, které v příběhu nebyly odhaleny. Porovnejte koncept babiččiných vrstev s tím, jak poznáváme sami sebe nebo jak se ukazujeme druhým. Uspořádejte diskusi o tom, co znamená ukazovat věci postupně: Je lepší odkrýt všechny vrstvy rychle a najednou, nebo to udělat postupně? Proč? Je nutné odhalovat naše skryté stránky? A pokud ano, tak komu? Komu se rozhodneme ukázat nejvnitřnější panenku a komu neukážeme ani tu druhou? Jaké jsou naše podmínky pro odstranění další vrstvy? Existují situace, kdy je lepší nechat všechny vrstvy na místě, a proč? Tuto aktivitu můžete založit na šabloně
 • Příběh Megilat Ester můžete dále rozvést. 
 • Pokud mají studenti dobrou hebrejštinu, můžete přečíst báseň Zlý tygr, která se zabývá otázkou, do jaké míry mohou kostýmy změnit naši identitu, a také fantazií převlékat se, abychom se stali někým jiným.
  Pokud studenti básni nerozumějí, můžete jim ji přeložit.

נמרה רעה/ ארלט ספדיה

אֲנִי רוֹצָה

,לְהִתְחַפֵּשׂ לִנְמֵרָה רָעָה

כְּדֵי שֶׁפַּעַם אַחַת בַּשָּׁנָה

!יִפְחֲדוּ מִמֶּנִּי כָּל הַיְּלָדִים

אֲבָל אֲנִי חוֹשֶׁבֶת

,שֶׁלֹּא אַצְלִיחַ

כִּי אֶת הָאֹפִי הַטּוֹב שֶׁלִּי

.לֹא יְשַׁנּוּ הַבְּגָדִים

 • Skrývání/odhalování v umění:
  Umění ze své podstaty často používá techniky zakrývání a iluze, aby vyjádřilo umělcovy myšlenky nebo umocnilo sílu jeho díla. Každé umělecké dílo zahrnuje volbu, co ukázat a co ne, a někdy je otázka, co se v díle neobjeví, neméně důležitá než otázka, co se objeví. Prozkoumejte některá umělecká díla, která využívají skrývání, iluzi nebo maskování. Diskutujte o tom, jak je tato technika v jednotlivých dílech použita.Doporučené práce:
 1. Syn člověka; Muž v buřince – René Magritte. Magritte ve svých dílech často používal jinotaj. Co představují skryté předměty? Co mají skrývat a proč? Někdy obraz skutečnost skrývá a ukazuje ji jiným způsobem a někdy jsme zmateni, co je skryto a co je použito ke skrytí, jako například v obraze Prázdný podpis.
 2. Mario Mariotti využívá umění ruční malby k tomu, aby užitečnou, každodenní část těla proměnil v něco zcela jiného.
 3. Salvador Dalí rád maloval záhadné obrazy, které na první pohled vypadaly jako jedna věc, ale ve skutečnosti pomocí různých detailů vytvářely něco jiného. Například na jeho obraze Tři labutě jsou odrazem labutí ve vodě ve skutečnosti tři sloni. Na jeho díle Tvář Mae Westové vidíme něco, co vypadá jako pokoj s křesly, obrazy a krbem – ale když se podíváme ze specifického úhlu, vidíme, že ve skutečnosti tvoří tvář.