Kráčím ulicí

Báseň Portie Nelson nás nabádá k tomu, abychom se zamysleli nad věcmi, které děláme automaticky, a měli bychom je změnit a vylepšit, abychom neopakovali stejné chyby.

Zdroje Věk: 9-11, 12-14

Zdroj

Kráčím ulicí
Portia Nelson

Anglický text

Animace básně v angličtině

 

 

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak mohu v sobě probudit tento rok to nejlepší? Ve škole, doma, venku na hřišti aj?
 • Jaké zdroje podporují/umožňují/podněcují můj růst?
 • Jakým způsobem mi židovský kalendářní cyklus pomáhá v růstu?

Doplňkové otázky

 • Jak mohou lidé překonávat vnější obtíže v životě? 
 • Proč máme sklon opakovat v životě stále ty samé chyby? 
 • Jaká je úloha sebereflexe a osobní zodpovědnosti při provádění změn v našich životech?

Základní informace pro učitele

Portia (Betty May) Nelson Byla americká zpěvačka, herečka a básnířka (1920–2001). Báseň „Autobiography in Five Short Chapters“  (Životopis v pěti krátkých kapitolách / Kráčím ulicí) se objevuje v její knize There’s a Hole in My Sidewalk. Jak naznačuje už titul básně, je zhruba založen...

Přečtěte si více

Portia (Betty May) Nelson Byla americká zpěvačka, herečka a básnířka (1920–2001). Báseň „Autobiography in Five Short Chapters“  (Životopis v pěti krátkých kapitolách / Kráčím ulicí) se objevuje v její knize There’s a Hole in My Sidewalk. Jak naznačuje už titul básně, je zhruba založen na jejích vlastních životních zkušenostech, včetně jejího boje s rakovinou. Báseň se stala zvláště populární ve skupinách a knihách věnujících se posílení osobnosti.

V básni vystupuje postava, která stále dokola opakuje tutéž chybu (padá do hluboké jámy). Báseň také popisuje proces, kterým tato postava musí projít, aby změnila své zvyky. Dále rozebírá vnější obtíže, jimž čelíme, a způsoby, jak s nimi můžeme bojovat. Společně se studenty rozebereme celý proces, který hlavní postava podstupuje v různých verších básně.

K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 1. Popište proces, který mluvčí v básni podstupuje: co se z tohoto procesu můžeme naučit? 
 2. Pokuste se nahlížet tento proces jako na určitou formu hledání sebe sama. Jak může taková sebeanalýza pomoci procesu napravení každodenních zvyků? 
 3. Kdy jste se ve svém životě setkali s „jámami“ podél cesty, ale byli jste schopni změnit věci sami, než abyste čekali na své okolí? (Návrhy: obtíže při studiu, společenská konfrontace, rodinné hádky, emoční a osobní potíže po nějaké nehodě a tak podobně).
 • Požádejte studenty, aby se zamysleli nad překážkou nebo „jámou“, do které někdy během svého života spadli a které by se rádi naučili vyhnout. Jaké negativní zvyky mají? Které věci jsou podle jejich názoru velmi těžko překonatelné? Jaké chyby při svém jednání s ostatními nebo se sebou samými opakují?
  Dále každý student nakreslí 5 čtverců na čistý list papíru a do každého čtverce napíše jeden z veršů básně. Kresba může být detailní i velice jednoduchá a schematická. V každém čtverci by měl by měli studenti popsat proces, který musí podstoupit, aby zase o něco dále překonali zvyk nebo chybu, na kterou myslí. 
 • Požádejte studenty, aby naznačili, jaké závěry vyplývají z básně (pokud to pro ně bude obtížné, můžete navrhnout, že je možné se poučit z našich chyb; že změna se neděje přes noc; že není snadné změnit naše zvyky…).
 • Navrhněte plakát se sloganem založeným na těchto tématech. Můžete používat digitální nástroje jako Canva.
 • Prostudujte si pasáž Šofar – symbolický budík, která popisuje způsob, jakým v nás zvuk šofaru probouzí snahu o sebezpytování. 
 • Podívejte se na sochu „Myslitel“ od francouzského autora Augusta Rodina. Socha zobrazuje může hluboce ponořeného do svých myšlenek. Jakou řeč těla použijeme, pokud zpytujeme svědomí?
 • Přečtěte si příběh Proměna od O. Henryho, ve které vystupuje muž, který chce provést zásadní změny ve svém životě.