Kiduš a keduša

Seznámíme se blíže s obřadem, který provádíme v pátek večer – kiduš (m. neživ.). Podíváme se rovněž na koncept keduši (svatosti) a to v obecném i v konkrétním  (svatost šabatu) slova smyslu.

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

A byl večer a bylo jitro

Den šestý. A byla dokončena nebesa a země a všechny jejich zástupy. A dokončil Bůh dne sedmého dílo, které činil, a ustal dne sedmého ode všeho Svého díla, jenž činil. A požehnal Bůh den sedmý a posvětil jej, neboť v něm ustal od všeho Svého díla, které Bůh stvořil, aby učiněno bylo.

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, stvořiteli plodů vinné révy 

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž nás posvětil svými přikázáními a projevil nám milost, a s láskou a v milosti dal nám za dědictví Svůj svatý šabat na připomínku díla stvoření. Neboť tento den je počátkem svatých shromáždění, připomínkou vyjití z Egypta. Neboť nás sis vyvolil a posvětil ze všech národů. A Svůj svatý šabat s láskou a milostí dal jsi nám za dědictví. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, posvěcující šabat.

וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר.

יוֹם הַשִּׁשִּׁי.

וַיְכֻלּוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ וְכָל צְבָאָם.

וַיְכַל אֱ-לֹהִים בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה,

וַיִּשְׁבֹּת בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִכָּל מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה.

וַיְבָרֶךְ אֱ-לֹהִים אֶת יוֹם הַשְּׁבִיעִי וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ,

כִּי בוֹ שָׁבַת מִכָּל מְלַאכְתּוֹ,

אֲשֶׁר בָּרָא אֱ-לֹהִים לַעֲשׂוֹת.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם,

בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם,

אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְרָצָה בָנוּ,

וְשַׁבַּת קָדְשׁוֹ בְּאַהֲבָה וּבְרָצוֹן הִנְחִילָנוּ,

זִכָּרוֹן לְמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית,

תְּחִלָּה לְמִקְרָאֵי קֹדֶשׁ,

זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרָיִם,

כִּי בָנוּ בָחַרְתָּ וְאוֹתָנוּ קִדַּשְׁתָּ מִכָּל הָעַמִּים,

וְשַׁבַּת קָדְשְׁךָ בְּאַהֲבָה וּבְרָצוֹן הִנְחַלְתָּנוּ.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Co dělá čas svatým? 
 • Proč jsou svátky, rituály, zvyky důležité pro mě, mou rodinu a mou komunitu?
 • Jak důležitou roli hrají v našem životě rodinné tradice?

Doplňkové otázky

 • Co je keduša? Jak jste zažili kedušu ve svém vlastním životě?
 • V čem je pro vás šabat svatý?

Základní informace pro učitele

Požehnání kiduš je jedním z hlavních tradičních způsobů zahájení šabatu. Toto požehnání se říká v pátek večer; jiná verze tohoto požehnání se říká v sobotu během dne. Páteční večerní kiduš nám připomíná některá hlavní témata šabatu: šabat jako připomínka stvoření světa a Božího odpočinku...

Přečtěte si více

Požehnání kiduš je jedním z hlavních tradičních způsobů zahájení šabatu. Toto požehnání se říká v pátek večer; jiná verze tohoto požehnání se říká v sobotu během dne. Páteční večerní kiduš nám připomíná některá hlavní témata šabatu: šabat jako připomínka stvoření světa a Božího odpočinku od stvořitelského díla, šabat jako připomínka exodu z Egypta, šabat jako den svatosti a šabat jako dar, který Bůh s láskou daroval izraelskému lidu. V tomto materiálu se zaměříme na téma keduši, jak se projevuje prostřednictvím kiduše. V mnoha jazycích se slovo svatost používá v souvislosti s věcmi, které jsou považovány za vznešené nebo vyvýšené, například k označení místa, jako je kostel, nebo člověka s nadlidskými vlastnostmi. V judaismu však toto slovo neznamená vznešený, ale spíše oddělit nebo oddělený. Bůh oddělil šabat a učinil ho odlišným od všech ostatních dnů v týdnu. Našim studentům chceme sdělit, že keduša se neomezuje na věci, které jsou vzdálené nebo oddělené od lidí. Například je možné považovat za svatou honosnou synagogu, ale stejně tak je možné považovat za svatou i rodinnou šabatovou večeři. Svatý může být i smysluplný rozhovor mezi rodičem a dítětem, sourozenci nebo přáteli. Společně se studenty budeme zkoumat, jak chápou pojem keduša, zda ve svém životě zažili okamžiky keduši a do jaké míry pro ně mohou být šabat a šabatové tradice smysluplné a mohou být dokonce okamžiky keduši v jejich životě.

Stejně jako při jakémkoli studijním okruhu týkajícím se židovské praxe je důležité si ujasnit, že každá rodina slaví šabat svým vlastním způsobem. Jsou rodiny, ve kterých je kiduš nezbytnou součástí oslavy šabatu, a jsou rodiny, které požehnání kiduš neprovádějí, ale rozhodnou se výjimečnost dne připomenout jiným způsobem.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
Jak na to?
 • K objasnění tohoto abstraktního pojmu použijte grafiku na konci tohoto bloku. Šablona se objeví také v souboru, který lze vytisknout.
 • Co je to keduša? Uveďte příklady věcí, které jsou pro vás kedošim.
 • Poslechněte si tuto nahrávku kiduše. Požádejte studenty, aby si zapsali šest slov, která je při poslechu nahrávky napadají.
 1. Slovo kiduš je odvozeno z hebrejského slova kadoš. Označte všechna slova v kiduši, která vychází z kořene ק-ד-ש. Pokud je to pro některé žáky obtížné, napište slova kiduš a kadoš na tabuli a vyzvěte studenty, aby se pokusili určit možný vztah mezi oběmy slovy.
 2. První část kiduše obsahuje verš:
  „וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת יוֹם הַשְּׁבִיעִי וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ“
  „A požehnal Bůh den sedmý a posvětil jej (kadoš).“
  Podívejte se do slovníku, jak definuje slovo kadoš. Pokuste se tuto slovníkovou definici vložit do různých vět. Poté vysvětlete: Co je důležitého na tom, že Bůh učinil sedmý den kadoš – „קידש את היום השביעי“?
 3. Do jaké míry se ztotožňujete s představou šabatu jako dne, který je „kadoš“? (Zamyslete se nad co nejširším významem slova kadoš: vznešený, vyjímečný, zvláštní.) Pokud se s touto ideou neztotožňujete vůbec, vysvětlete proč. Pokud ano, popište, jak se odráží ve vaší zkušenosti.
 4. Filosof Abraham Joshua Heschel popsal šabat jako „svatost v čase“:
  „Judaismus nás učí být připoután ke svatosti v čase, být připoután k posvátným událostem. … Šabaty jsou naše skvělé katedrály, naší velesvatyní je oltář, který nedokázali zničit ani Římané, ani Němci.“
  (Abraham Joshua Heschel, Šabat)
 • Co je podle Heschela na šabatu tak zvláštního? Uvažujte nad dějinami židovského národa: proč byl šabat vždy pro Židy tak důležitý?
 • Heschel popisuje šabat jako svatyni, která pluje po řece času, jako rutinní plynutí. Zkuste vysvětlit, proč je podle něj důležité vyzvednout a oddělit individuální momenty a dny z toku všedních dní a let. Souhlasíte s touto ideou? Vysvětlete.
 1. Která další témata, která se týkají šabatu, jsou v kiduši zmíněna kromě keduši, kterou jsme se nyní zabývali?
 2. Recitace kiduše je tradicí v mnoha židovských rodinách. Je součástí i vaší tradice – v rodině, ve škole, v komunitě nebo v synagoze? Podělte se o své dojmy s přáteli.

Každý student si vybere jednu větu z duše a zapracují do nějakého uměleckého díla (např. koláž nebo kaligrafie apod.). Toto dílo by mělo odrážet ideu keduši šabatu. Tu lze předvést na následujících příkladech: 

Jednotlivá slova: anglická jména zvířat zpracovaná do podoby každého zvířete, dílo Nechamy Golan, která ilustrují význam hebrejského slova safa (jazyk, řeč), které se objevuje v díle. 

Výtvory žáků můžete představit na výstavě. Každý student by pak měl vysvětlit svou volbu věty nebo slova a jak se jeho dílo vztahuje ke konceptu šabatu nebo keduši. Můžete použít i digitální nástroje, abyste vytvořili virtuální výstavu studentských prací.

 • Můžete žáky naučit další hebrejská slova odvozená z kořene ק-ד-ש: keduša, mikdaš, kadiš, kadeš (z Hagady).
 • Přečtěte si povídku „Nejneobvyklejší hloupost.“ 
 • Jakou paralelu můžeme vidět mezi vínem, které se používá na Kiduš, a olivovým olejem, který se používal v chrámu? Vzhledem k popsaným okolnostem, proč bylo tak důležité pro vojáky udělat kiduš nad vínem? Podle vypravěče tento zvyk spojuje Židy z různých zemí, oblastí a tradic. Proč ho to tak citově zasáhlo? Existují i jiné věci, které sjednocují různé skupiny Židů? Zkuste si představit, jak se ti to vojáci cítili příště, když slyšeli po válce kiduš?
 • Přečtěte si chasidský příběh “Pocítit šabat” který se zabývá představou, že lidé „tvoří“ kedušu svými zvyky a činy.
 • Prostudujte si další Heschelovo dílo: „Šabat – ostrov v rozbouřeném moři
 • Doporučujeme poslechnout si různé melodie kiduše z různých zemí, sebraných na Piyyut V’Tefilla website Národí izraelské knihovny. 
 • Vysvětlení rabiho Jonathana Sacks (na 2:46), po kterém následuje jeho recitace kiduše.
 • Kiduš, jak jej recituje Bat Ella Birnbaum