Laskavost (Chesed) v knize Rut

V knize Rút (Megilat Rut) je laskavost (chesed) vyjádřena několika různými způsoby. Tento oddíl pojednává o významu laskavosti, o tom, jak můžeme být laskaví, a o významu laskavosti ve společnosti.

Zdroje Věk: 9-11, 12-14

Zdroj

A moávská Rút řekla Naomi: „Prosím tě, půjdu na pole a budu paběrkovat klasy, jestli mi dovolíš?“, a ona jí řekla: „Jen jdi, má dcero.“ 

Tak šla a přišla a paběrkovala za ženci na poli, a čirou náhodou na dílu pole Boaze z Elimelechovy rodiny. 

A Boaz řekl Rút: „Neslyšela jsi, má dcero, tak nechoď paběrkovat na jiné pole a také odtud neodcházej a drž se mých děvčat. Hleď si toho pole, které žnou, a choď za nimi, přikáži žencům, aby tě nechali být. […]

Řekla mu: „Proč jsem nalezla milost v tvých očích a znáš se ke mně, když jsem cizinka?“

וַתֹּאמֶר רוּת הַמּוֹאֲבִיָּה אֶל נָעֳמִי, אֵלְכָה נָּא הַשָּׂדֶה וַאֲלַקֳּטָה בַשִּׁבֳּלִים אַחַר אֲשֶׁר אֶמְצָא-חֵן בְּעֵינָיו. וַתֹּאמֶר לָהּ, לְכִי בִתִּי.

וַתֵּלֶךְ וַתָּבוֹא וַתְּלַקֵּט בַּשָּׂדֶה, אַחֲרֵי הַקֹּצְרִים. וַיִּקֶר מִקְרֶהָ חֶלְקַת הַשָּׂדֶה לְבֹעַז, אֲשֶׁר מִמִּשְׁפַּחַת אֱלִימֶלֶךְ. […]

וַיֹּאמֶר בֹּעַז אֶל רוּת הֲלוֹא שָׁמַעַתְּ בִּתִּי, אַל תֵּלְכִי לִלְקֹט בְּשָׂדֶה אַחֵר, וְגַם לֹא תַעֲבוּרִי מִזֶּה. וְכֹה תִדְבָּקִין עִם נַעֲרֹתָי. עֵינַיִךְ בַּשָּׂדֶה אֲשֶׁר יִקְצֹרוּן, וְהָלַכְתְּ אַחֲרֵיהֶן. הֲלוֹא צִוִּיתִי אֶת הַנְּעָרִים לְבִלְתִּי נָגְעֵךְ. […]

וַתֹּאמֶר אֵלָיו, מַדּוּעַ מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ לְהַכִּירֵנִי, וְאָנֹכִי נָכְרִיָּה.

 

Přečtěte si více

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty? 
 • Co se můžeme naučit od různých generací? 
 • Jak přesvědčení, morálka nebo hodnoty ovlivňují chování různých lidí?
 • Jaké židovské hodnoty (např. svoboda, odpovědnost, spravedlnost, společenství, respekt k rozmanitosti atd.) by měly být ctěny v ideální společnosti?
 • Jak může literatura sloužit jako prostředek společenské změny?

Doplňkové otázky

 • Jak ovlivňuje činnost jednoho člověka procesy probíhající v jeho okolí?
 • Jakou hodnotu má darování pro darujícího? 
 • Jaký význam má laskavost na rozdíl od pravdy nebo spravedlnosti? 
 • Jaká je souvislost mezi projevy laskavosti a vytvářením spravedlivé společnosti?

Základní informace pro učitele

Megilat Rut (Kniha Rút) je jednou z pěti megilot, které se nacházejí v Ktuvim (Spisech) v Tanachu.  Megila vypráví příběh významné rodiny žijící v judské zemi v době soudců, která kvůli hladomoru odešla do Moábu. Hlava rodiny a jeho dva synové zemřeli a matka,...

Přečtěte si více

Megilat Rut (Kniha Rút) je jednou z pěti megilot, které se nacházejí v Ktuvim (Spisech) v Tanachu. 

Megila vypráví příběh významné rodiny žijící v judské zemi v době soudců, která kvůli hladomoru odešla do Moábu. Hlava rodiny a jeho dva synové zemřeli a matka, Naomi, zůstala se svými dvěma moábskými snachami. 

Jedna ze snach, Rút, projevuje ke své tchyni velkou laskavost a rozhodne se s ní vrátit do judské země a přijmout židovské náboženství.  

Kvůli chudobě se Rút vydává na pole sbírat obilí a náhodou narazí na pole Boaze, bohatého rolníka, který je příbuzným Naomi. Bóaz si Rút všimne a nařídí žencům, aby Rút záměrně nechávali obilí a dávali pozor, aby ji neuvedli do rozpaků. 

Rút se s obilím vrací k Naomi, která je překvapena množstvím obilí, které Rút nasbírala. Naomi poznává Boazův laskavý čin vůči Rút a vidí v řetězci událostí Boží čin. Poté se Bóaz ožení s Rút a z jejich potomků se narodí král David. 

Megilat Rút je často vnímána jako příběh, který nás učí konat skutky milosrdenství. Midraš Rut raba například říká: „Tato megila neobsahuje ani čistotu, ani nečistotu, ani zákaz, ani povolení, tak proč byla napsána? Aby nás naučila, jak velká je odměna za konání milosrdenství.“ (parša 2, verš 14). 

Skutky milosrdenství, o nichž se megila zmiňuje, jsou následující: Rút projevuje laskavost vůči Naomi, doprovází ji na její cestě zpět do judské země a je ochotna připojit se k Naomině národu, aniž by za své činy dostala příslib odměny; Rút sbírá pro Naomi obilí; Boazova laskavost vůči Rút na poli a převzetí odpovědnosti za finanční situaci Rút a Naomi; Rút se provdá za Boaze, aby si zachovala své jméno jako dcera Naomi, a její laskavost vůči Boazovi, když si vybere jeho a ne mladšího muže mimo rodinu; Naomi chápe tento řetězec událostí jako akt Boží milosti. 

Ne náhodou se většina laskavých činů odehrává na poli a v souvislosti s obdobím sklizně. Tóra spojuje zemědělský koloběh života s dáváním darů chudým a se třemi přikázáními založenými na laskavosti vůči slabším členům společnosti: paběrky (leket), zanechávání zapomenutých snopů (šichecha) a ponechání okrajů pole neposečených (pe’a). Tato tři přikázání nařizují zemědělcům, aby část úrody na svých polích ponechali chudým; jsou součástí velkého množství morálních přikázání v Tóře, jejichž cílem je vytvořit spravedlivou společnost založenou kromě jiných zásad i na milosrdenství. 

Megilat Rut se čte na Šavuot, protože se odehrává v období sklizně a Šavuot je svátek sklizně. Šavuot je také svátek připomínající darování Tóry a Tóra zdůrazňuje důležitost milosrdenství. Rút je navíc považována za konvertitku, která se rozhodla připojit k izraelskému národu, podobně jako se izraelský lid zavázal dodržovat Tóru na hoře Sinaj. 

Dalším vysvětlením souvislosti mezi Megilat Rut a svátkem je, že Šavuot je tradičně považován za datum narození a úmrtí krále Davida, který je, jak je zmíněno v megile, potomkem Rút.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Podívejte se na video, které ukazuje, jak se dobré skutky mohou přenášet z jednoho člověka na druhého. 

Diskutujte o dobrých skutcích ukázaných ve videu – co nás toto video učí o silném dopadu malých každodenních laskavých činů? Můžeme takové skutky dělat i my? Co nás vede k tomu, abychom takové skutky dělali, a co nám v tom naopak brání? Jaká je přidaná hodnota dobrých skutků ukázaných v tomto videu nad rámec samotných činů (například chlapec se nesnaží starší ženě pouze pomoci, ale zapojuje ji také do rozhovoru)?

Má význam způsob, jakým pomoc nabízíme, nebo stačí samotný skutek? 

Rozšiřte diskusi o tuto otázku: Co je to laskavý skutek a proč děláme laskavé skutky? 

Požádejte žáky, aby si navzájem vyprávěli o drobných skutcích laskavosti, které udělali pro druhé a které druzí udělali pro ně.

 1. Jaké dva lidské skutky milosrdenství jsou zmíněny ve výběru z knihy Megilat Rut? Vysvětlete, proč je každý z nich laskavým činem, a obecně – co představuje laskavý čin. Jaký laskavý čin je popsán jako čin vykonaný Bohem a jak se tento čin liší od lidských laskavých skutků? 
 2. Jak se jednotlivé postavy cítí po projevu laskavosti? (Dárce a příjemce.)
 3. Myslíte si, že existuje správný nebo méně správný způsob, jak být laskavý k druhému člověku? Jakých věcí bychom si měli být vědomi, když děláme laskavý skutek, abychom příjemce neuvedli do rozpaků nebo mu neublížili? (Např: Měli bychom nabízet pomoc, nebo dávat jen tomu, kdo o pomoc požádal? Existují nějaká pravidla pro poskytování pomoci? Jak můžeme projevit vzájemnost v laskavosti? atd.)
 4. Jak ovlivňují projevy laskavosti mezi jednotlivci společnost jako celek? Dejte do souvislosti například se skutky laskavosti zmíněnými v Megillat Rut nebo s těmi, které jsou ukázány ve výše uvedeném videu. 
 5. Které druhy laskavosti nejsou fyzické? 
 6. Jaké skutky laskavosti jste udělali pro druhé? 
 7. Někdy se lidé stydí požádat o pomoc nebo ji přijmout. Proč? Co byste řekli člověku, který potřebuje pomoc, ale stydí se o ni požádat, abyste mu pomohli získat pomoc, kterou potřebuje? Víte, jak požádat o pomoc, když ji potřebujete? 
 8. Jak podle vás Megilat Rut souvisí se svátkem Šavuot a proč se čte právě o tomto svátku?
 • Uspořádejte panelovou diskusi s postavami z Megilat Rut, které konají laskavé činy. Rozdělte žáky do skupin: Každá skupina by měla představovat jednu z postav a společně ji připravit na panelovou diskusi – přečíst příslušné verše a diskutovat o skutcích milosrdenství, které jejich postava vykonala. V panelu můžete postavám klást otázky týkající se jejich laskavých skutků, jejich pohledu na laskavost apod.
 • Studenti by měli vyhledat projevy dobrosrdečnosti, o kterých se v poslední době psalo ve zprávách nebo na internetu, aby zjistili, jak jsou takové projevy ve společnosti přítomné. Diskutujte o tom, jak mediální zobrazení dobrých skutků ovlivňuje náš pocit, že žijeme ve spravedlivé společnosti. Zeptejte se studentů: Pravděpodobně jste si všimli, že média mají tendenci v drtivé většině ukazovat negativní události (nehody, kriminalitu, korupci atd.), a to jak velké, tak malé, a skutky laskavosti ponechávají stranou. Proč si myslíte, že tomu tak je?
 • Vymyslete nějakou „iniciativu laskavosti“, kterou byste mohli jako třída společně uskutečnit. Nejprve uspořádejte brainstorming o důležitých kauzách; poté zužte seznam na skutky, které mohou reálně udělat sami žáci a které budou užitečné a významné. Diskutujte o tom, jak je důležité zajistit, aby dávání odpovídalo možnostem dárce (v této souvislosti můžete zmínit přikázání pe’a (ponechání obilí na okrajích pole pro chudé) – rabínští učenci stanovili pro tuto micvu hranice; například nelze dát celé své pole chudým).
 • Podívejte se na film „Pošli to dál“, který byl natočen podle knihy Catherine Ryan Hydeové. Film učí o myšlence pomoci druhým; každý člověk pomůže třem lidem, kteří na oplátku „zaplatí dál“ a pomohou dalším třem lidem. Myšlenka prezentovaná ve filmu inspirovala mnohé k přijetí přístupu navrženého ve filmu. Ve třídě můžete uspořádat aktivitu „Pošli to dál“ tak, že rozdáte kartičky, které žáci předají „dál“ osobě, pro kterou byl dobrý skutek vykonán.