Lecha dodi

Šabat se tradičně vítá žalmy a básněmi (pijutim), včetně písně Lecha dodi. Tento soubor se věnuje právě této písni a o pocitu očekávání při blížícím se šabatu.

Zdroje Věk: 9-11, 12-14

Zdroj

Zkrácená verze Lecha dodi
melodie: Mordechaj Zeira

Pojď, můj millý, vstříc nevěstě,

svatý šabat vlídně přivítejme.

Pojď, můj millý, vstříc nevěstě,

svatý šabat vlídně přivítejme.

Šabat šalom, šabat šalom,

nechť nastane šabat pokojný a požehnaný!

Šabat šalom, šabat šalom,

nechť nastane šabat pokojný a požehnaný!

 

 

לְכָה דוֹדִי לִקְרַאת כַּלָּה, לִקְרַאת כַּלָּה

פְּנֵי שַׁבָּת נְקַבְּלָה, נְקַבְּלָה

לְכָה דוֹדִי לִקְרַאת כַּלָּה, לִקְרַאת כַּלָּה

פְּנֵי שַׁבָּת נְקַבְּלָה, נְקַבְּלָה

שַׁבָּת שָׁלוֹם, שַׁבָּת שָׁלוֹם

שַׁבָּת שָׁלוֹם וּמְבֹרָךְ

שַׁבָּת שָׁלוֹם, שַׁבָּת שָׁלוֹם

שַׁבָּת שָׁלוֹם וּמְבֹרָךְ

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jakým způsobem vnášejí svátky do našeho židovského roku krásu a řád?
 • Co dělá čas svatým? 
 • Jak judaismus utváří nebo definuje naše chápání štěstí?

Doplňkové otázky

 • Jakou roli hraje Lecha Dodi v bohoslužbě?
 • Co vzbuzuje očekávání, když se blíží šabat?
 • Jak zvyky utvářejí naše vnímání a pocity ohledně času?

Základní informace pro učitele

Pijut (náboženskou báseň) Lecha dodi napsal v 16. století ve Cfatu (Safedu) kabalista rabín Šlomo ha-Levi Alkabec. Píseň používá obraz milovaného nebo ženicha a nevěsty, aby popsala vztah židovského národa k šabatu. Vyzývá „ženicha“ – židovský lid -, aby vyšel vstříc „nevěstě“ – šabatu....

Přečtěte si více

Pijut (náboženskou báseň) Lecha dodi napsal v 16. století ve Cfatu (Safedu) kabalista rabín Šlomo ha-Levi Alkabec. Píseň používá obraz milovaného nebo ženicha a nevěsty, aby popsala vztah židovského národa k šabatu. Vyzývá „ženicha“ – židovský lid -, aby vyšel vstříc „nevěstě“ – šabatu. Verše původního pijutu pojednávají o kabalat šabat a očekávání vykoupení. Pijut převzali kabalisté z Cfatu, kteří jej zpívali v pátek večer, když vycházeli do polí, oblečeni v bílém, jako součást obřadu kabalat šabat, který zavedli na základě starobylého zvyku zmíněného v Talmudu. Zvyk kabalistů z Cfatu vítat šabat zpěvem žalmů a písně Lecha dodi se rozšířil mezi židovskými komunitami po celém světě. Lecha dodi se stala součástí siduru a zpívá se jako během bohoslužby na přivítání šabatu v pátek večer. Pro Lecha dodi byly složeny desítky různých melodií.

Zde předkládaná verze je zkrácenou podobou původního devítiveršového pijutu. Melodii pro tuto verzi složil Mordechaj Zeira, jeden z průkopníků moderní hebrejské písně. Verze zachovává refrén „Lecha dodi“ a přidává slova šabat šalom, která se v originále nevyskytují. 

Rabín Šlomo ben rabi Moše ha-Levi Alkabec (1505–1584) byl biblický komentátor, kabalista a básník ze Cfatu. Nejvíce jej proslavil právě pijut Lecha dodi. Působil především v oblasti kabaly.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Řekněte žákům, že mají naplánovat uvítací ceremoniál pro někoho, koho si vyberou (mohou si vybrat imaginárního hosta, například královnu nebo nevěstu, nebo skutečnou osobu – nového studenta nebo zaměstnance školy).

 • Co je důležité mít na uvítacím obřadu? 
 • Kdyby host, kterého se chystají přivítat, přijel, aniž by si to nějak zvlášť naplánovali, byli by stále stejně nadšeni, že se s ním setkají? Co přináší plánování a těšení se navíc k zážitku z vítání? 
 • Porovnejte ideu přivítání hosta s konceptem kabalat šabat, přivítání šabatu, který zahrnuje různé úkony a zvyky.
 1. Jaké pocity text vyvolává?
 2. Lecha dodi se zpívá v části páteční večerní bohoslužby zvané Kabalat šabat. Šabat začne, i když nebudeme dělat nic, tak proč ho vítáme zvláštním obřadem? A proč zrovna šabat uvádíme písní? 
 3. Těšíte se na šabat během týdne? Pokud ano, co vás vede k tomu, že na šabat myslíte dopředu? Pokud ne, těšíte se přesto, když se šabat blíží? Proč?
 4. Jak dáte najevo svou radost z události, na kterou se těšíte? Co se můžeme naučit ze způsobu, jakým vítáme šabat a dáváme najevo svou radost při jiných příležitostech?Pro starší studenty:
 5. Vztah mezi ženichem a nevěstou slouží v Lecha Dodi jako metafora vztahu mezi židovským národem a šabatem. Proč si podle vás autor vybral právě tento obraz, aby popsal, jak toužíme po šabatu a jsme šťastní, když přijde? Přemýšlejte o dalších souvislostech, kde existuje stejný základní vztah.
 • Přečtěte si Lecha dodi ve dvou fázích: s hudbou a bez hudby, abyste viděli, jaký je v ní rozdíl. Rozdělte třídu do malých skupin. V prvním kole se studenti střídají ve čtení úryvků z Lecha dodi. V dalším kole si poslechnou zhudebněnou verzi Lecha dodi. Jak hudba ovlivňuje zážitek z vítání šabatu?
 • Poslechněte si několik různých verzí písně Lecha dodi. Ke které z nich máte nejlepší vztah?
 • Poslechněte si verzi písně Lecha dodi, kterou složil Mordechaj Zeira. Zeptejte se studentů: Jaké emoce si s touto melodií spojujete? Co melodie přidává ke slovům? Rozdělte studenty do malých skupin nebo dvojic a požádejte je, aby si k písni připravili pohyby nebo tanec. Jejich pohyby by se měly vztahovat jak ke slovům, tak k melodii.
 • Píseň můžete zahrát venku v přírodě, jak to dělali chasidé, a zjistit, jaký dopad má zpěv v původním prostředí.

Pro starší studenty:

 • Požádejte studenty, aby si na internetu vyhledali různé verze kompletního originálu písně Lecha Dodi, vybrali si jednu, která se jim obzvlášť líbí, a přehráli ji třídě. Vyzvěte je, aby vysvětlili, co se jim na této verzi líbilo.
  Každý student, který melodii představí, vysvětlí, jakou atmosféru navozuje (důstojnou, radostnou, zamyšlenou atd.).
  Případně přehrajte klip obsahující několik melodií pro Lecha dodi a diskutujte o rozdílech (zastavte v čase 4:55, kdy klip přejde k dalším písním z Kabalat šabat).
 • Připravte si klip s obrázky, které podle vás souvisejí s obsahem Lecha Dodi.
 • Pro starší studenty: Poslechněte si celou verzi písně Lecha Dodi v tradiční melodii používané v synagoze. Rozdejte studentům celý text písně Lecha Dodi v českém překladu. Vysvětlete, že pijut se zabývá tématem vykoupení: obrací se k židovskému lidu, který truchlí nad zničením Chrámu a svým životem ve vyhnanství, a povzbuzuje ho, aby povstal a připravil se na blížící se vykoupení. Požádejte studenty, aby si vybrali jeden řádek nebo verš, který jim připadá obzvláště významný nebo zajímavý, a vysvětlili ho vlastními slovy. Mohli byste je upozornit na změnu tempa uprostřed pijutu od smutku k radosti – změnu, která se odráží v některých melodiích, jak je vidět v ukázce.
 • Přečtěte si Bialikovu báseň Královna šabat, která žehná šabatu od jeho příchodu až po odchod. Diskutujte o podobnostech mezi touto básní a básní Lecha Dodi.