Světlo a temnota

Tento materiál pojednává o významu světla v našem životě a ve světě, o používání světla jako metafory dobra a tmy jako metafory zla, a zkoumá tyto obecné předpoklady.

Zdroje Věk: 6-8, 9-11

Zdroj

Banu chošech le-gareš – Přišli jsme zahnat temnotu

Text: Sara Levi Tannai, hudba: Emanuel Amiran
Please note: Due to copyright reasons, we cannot translate the song into different languages. We suggest that teachers translate it for students.

באנו חושך לגרש

מילים: שרה לוי תנאי
לחן: עמנואל עמירן

בָּאנוּ חֹשֶךְ לְגָרֵשׁ.

בְּיָדֵינוּ אוֹר וָאֵשׁ.

כָּל אֶחָד הוּא אוֹר קָטָן,

וְכֻלָּנוּ – אוֹר אֵיתָן.

סוּרָה חֹשֶךְ! הָלְאָה שְׁחוֹר!

סוּרָה מִפְּנֵי הָאוֹר!

A viděl jsem, že moudrost převyšuje pošetilost, jako světlo převyšuje tmu.

(Kazatel 2,13)

וְרָאִיתִי אָנִי שֶׁיֵּשׁ יִתְרוֹן לַחָכְמָה מִן הַסִּכְלוּת כִּיתֲרוֹן הָאוֹר מִן הַחֹשֶׁךְ.

Světlo je vskutku sladké a pohled na slunce je příjemný pro oči.

(Kazatel 11,7)

וּמָתוֹק הָאוֹר וְטוֹב לַעֵינַיִם לִרְאוֹת אֶת הַשָּׁמֶשׁ.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak se používají symboly při oslavách a svátcích?

Doplňkové otázky

 • Proč si lidé obvykle spojují světlo s dobrem a tmu se zlem?
 • Je tma opravdu zlá?
 • Jaký je vztah mezi symbolem a věcí, kterou představuje?
 • Jaký vliv má světlo na náš život?
 • Proč je světlo v našem světě důležité?

Základní informace pro učitele

O svátku Chanuka mají Židé přikázáno zapalovat svíčky během každého z osmi dnů svátku. Je zvykem zapalovat svíčky na devítiramenném svícnu neboli chanukiji; devátá větev je určena pro šamaš. Začínáme zapálením jedné svíčky a každý večer přidáváme další. Účelem zapalování chanukových svící je zvěstovat...

Přečtěte si více

O svátku Chanuka mají Židé přikázáno zapalovat svíčky během každého z osmi dnů svátku. Je zvykem zapalovat svíčky na devítiramenném svícnu neboli chanukiji; devátá větev je určena pro šamaš. Začínáme zapálením jedné svíčky a každý večer přidáváme další. Účelem zapalování chanukových svící je zvěstovat chanukový zázrak a vítězství Makabejců nad Řeky. Když Makabejci získali Chrám od Řeků zpět, zapálili v Chrámu Menoru (svícen). Babylonský Talmud (traktát Šabat, 21a) vysvětluje, že Makabejci měli k dispozici pouze malý džbánek čistého oleje. Ačkoli měl olej vystačit pouze na jeden den, stal se zázrak a olej vydržel osm dní, což vysvětluje délku svátku.

Chanuka je také známá jako Svátek světel a světlo je důležitým symbolem tohoto svátku. Používání světla jako metafory a kontrast mezi světlem a tmou jako symboly dobra a zla lze v průběhu dějin nalézt v mnoha kulturách a náboženstvích. Také Bible obsahuje odkazy na toto téma, jako například ve výše uvedených citátech z knihy Kazatel. V každodenním životě a současné kultuře se světlo podobně používá jako symbol pozitivních citů, jako je radost, zatímco tma představuje negativní souvislosti a emoce.

Světlo je zdrojem potravy pro veškerý život, a jako takové je životně důležité. Je však důležité uznat, že tma je důležitou součástí přírody a nemusí být nutně špatná. Na rozdíl od kulturního předpokladu, že tma je špatná a světlo dobré, hraje tma i světlo důležitou roli v organickém vývoji živých bytostí a biosféry jako celku. Absence tmy například zhoršuje schopnost lidského těla vytvářet melatonin, což vede k poruchám spánku a zdravotním problémům. Rostliny „počítají“ hodiny tmy, aby věděly, kdy se blíží jaro a je čas kvést. Také v symbolické rovině můžeme identifikovat pozitivní aspekty tmy, například důležitost přiznání si obtížných emocí, jako je smutek, nebo roli, kterou hrají náročné situace v lidském vývoji.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Aktivitu můžete zahájit jednou z následujících hádanek. Nechte studenty, aby si sami nebo ve dvojicích promysleli odpověď:
 1. Co se nachází všude, ale nevytváří stín?
 2. Přikryjte prázdnou krabici látkou a zeptejte se: V této krabici je něco, co zmizí, když látku odstraním. Co to je?
 • Pokud ve třídě nejsou žáci, kteří se bojí tmy, požádejte je, aby se pokusili udělat ve třídě co největší tmu – zhasnout světla a zakrýt okna. Chvíli se posaďte do tmy, kterou jste vytvořili. Diskutujte: Je ve třídě opravdu úplná tma? Odkud stále přichází světlo? Můžeme úplně zabránit tomu, aby dovnitř pronikalo světlo? Poté požádejte jednoho žáka, aby přidal trochu světla (svíčka, baterka mobilního telefonu, trochu poodhrnout závěs apod.). Jaký rozdíl udělal ten malý kousek světla ve tmě? Co je snazší vytvořit – tmu nebo světlo? Co se z toho můžeme dozvědět o fyzikálních a symbolických vlastnostech světla a tmy?
 1. Co je to světlo? Co je tma? Jak můžeme každou z nich vytvořit?
 2. Jaká je souvislost mezi světlem a chanukou? Jaké chanukové zvyky souvisejí se světlem? Jak souvisí „zahánění tmy“ v písni s chanukovým příběhem?
 3. Proč si myslíte, že lidé v písni chtějí zahnat tmu? Odkazuje píseň pouze na doslovnou tmu? Jaké další druhy „tmy“ existují?
 4. Jaká slova se vám vybaví, když slyšíte slovo „temnota“? A jaká slova se vám vybaví, když slyšíte slovo „světlo“?
 5. Jakým způsobem na vás temnota působí? Jak se při ní cítíte? Jakým způsobem na vás působí světlo?
 6. Proč si podle vás lidé spojují tmu se špatnými věcmi a světlo s dobrými? Myslíte si, že světlo je vždy dobré a tma vždy špatná? Napadají vás nějaké pozitivní stránky tmy?

Pro starší žáky:

 1. Po noční tmě přichází ráno a tento cyklus se opakuje každý den. Co se z toho můžeme naučit o našich dobrých a méně pozitivních pocitech?
 2. Když je tma, i jediná sirka může vytvořit světlo. Co se z toho můžeme naučit o situacích, kdy mají lidé těžké pocity, například smutek nebo hněv? Jaké věci nás v takových situacích „rozzáří“ a způsobí, že se cítíme šťastní?
 3. V písni se zpívá: „Každý z nás je malým světlem / A všichni jsme velkým světlem“. Co se nám básník snažil sdělit – jaké je poselství písně? Uveďte příklad ze života, kdy má skupina velkou moc.

10. K čemu přirovnává Kazatel světlo a k čemu tmu? Souhlasíte s touto metaforou?

 • Řekněte žákům, že chanukové svíce nám připomínají vítězství Makabejců a radost, když židovský lid znovu získal kontrolu nad Chrámem. Vysvětlete, že světlo často symbolizuje dobré věci. Chanukový příběh nás učí, že můžeme porazit „temnotu“ – těžké nebo smutné věci, které zažíváme. Udělejte společně brainstorming na otázku, co nám dává světlo, když se cítíme smutní. Žáci mohou tyto věci nakreslit, přičemž použijí barvy světla ze svíček. Můžete jim dát listy vystřižené ve tvaru plamenů svíček. Obrázky zavěste v dlouhém řetězu na zeď a přidejte název „Přišli jsme zahnat tmu“.
 • Poslechněte si píseň Banu chošech le-garesh a požádejte třídu, aby vymyslela tanec včetně použití světel.
 • Seznamte se s chanukovými svícemi a podívejte se na prezentaci o svátcích světla po celém světě.
 • Naučte se přísloví „Jedna svíce rozsvítí všechnu tmu“ (Chajim Hazaz). Diskutujte o tom, jak může individuální světlo v každém z nás ovlivnit naše okolí. 
 • Téma světla můžete využít jako interdisciplinární téma a studovat ho z různých úhlů pohledu – vědy, umění, jazyka atd.