Zapalování šabatových svící

Zapálení šabatových svící je obřad, který se koná na začátku šabatu a jímž šabat skutečně zahajujeme.

Zdroje Věk: 6-8, 9-11

Zdroj

Požehnání nad šabatovými svíčkami

Požehnaný jsi ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž nás posvětil svými přikázáními a nařídil nám zapalovat šabatové světlo.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘ אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת.

„Zapalování šabatových svící“, Ilustrace: Rinat Gilboa

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Proč jsou svátky, rituály, zvyky důležité pro mě, mou rodinu a mou komunitu?
 • Jak židovské rituály a praktiky obohacují způsob, jakým vnímám svůj život a svět?
 • Proč/jak mohou být židovské praktiky pro mě smysluplné, i když se nedefinuji jako „věřící“?

Doplňkové otázky

 • Jak ovlivňuje světlo svíček atmosféru šabatu?

Základní informace pro učitele

Podle židovské tradice představuje zapálení svíček okamžik, kdy šabat vstupuje do našeho domova. Svíčky se zapalují těsně před západem slunce a hned poté se nad nimi pronáší požehnání.  Je zvykem zapálit dvě svíce: Šabat je den, kdy se zapalují svíce: jedna za biblický verš...

Přečtěte si více

Podle židovské tradice představuje zapálení svíček okamžik, kdy šabat vstupuje do našeho domova. Svíčky se zapalují těsně před západem slunce a hned poté se nad nimi pronáší požehnání. 

Je zvykem zapálit dvě svíce: Šabat je den, kdy se zapalují svíce: jedna za biblický verš „Pamatuj na den šabatu, abys ho světil“, který je uveden v Desateru v knize Exodus (Šemot), a druhá za biblický verš „Střez den šabatu, abys ho světil“, který je uveden v Desateru v knize Deuteronomium (Devarim).

Jak již bylo řečeno, je možné zapálit více než dvě svíce. Některé rodiny zapalují tolik svící, kolik je členů domácnosti.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
Jak na to?

Zapalování svíček ve třídě:  

 1. Přineste si do třídy šabatové svíce a svícny. Pokud je to možné, zhasněte před zapálením svíček světla, aby se v místnosti setmělo. Zeptejte se studentů, jaké myšlenky a pocity je napadají, když jsou ve tmě. 
 2. Zapalte svíčky a poté požádejte studenty, aby si povídali o tom, jaké myšlenky a pocity se objevují, když je místnost osvětlená.
 3. Povězte studentům o tom, že v dobách našich učenců (chazal) ještě nebyla vynalezena elektřina a domy se osvětlovaly olejovými lampami. Protože existuje biblický zákaz zapalování ohně o šabatu, učenci nařídil, aby se svíčky zapalovaly bezprostředně před šabatem, aby se předešlo nepříjemné situaci, kdy by lidé museli jíst šabatové jídlo potmě – protože koneckonců máme si šabat užívat a sezení ve tmě by mohlo náš požitek narušit.
 1. Obřad zapalování svíček nás přenáší z jednoho času do druhého (ze všedního dne do šabatu, z obyčejného do svatého). Znáte jiné obřady, které nás přenášejí z jednoho času do druhého? 
 2. Zapálení svíček je prvním obřadem, který se provádí, abychom přivedli šabat a jeho zvláštní atmosféru. Co je podle vás na zapalování svíček zvláštního? Je nějaký rozdíl mezi světlem vydávaným svíčkami a světlem vydávaným elektřinou? 

Ve světle ilustrace:  

 1. Všimněte si světla na obrázku: Jaké světlo se odráží v okně? Jaká je denní doba? Jaké světlo je v domě? Jakou atmosféru vytváří?
 2. Navrhněte název vhodný pro kresbu a atmosféru, kterou znázorňuje.
 3. Zapálení svíček je okamžik, kdy vítáme šabat. Je to chvíle, kdy se zastavíme, necháme týden za sebou a začneme si užívat šabat. Možná děti na obrázku přemýšlejí o něčem z uplynulého týdne, za co jsou vděčné. Kdybyste byli jedním z nich, na co byste mysleli vy?
 4. Na této kresbě jsou zapáleny dvě svíčky. Různé rodiny mají různé tradice zapalování svíček. Některé rodiny zapalují dvě svíčky, jiné zapalují tolik svíček, kolik je členů domácnosti. Znáte nějaké další šabatové tradice zapalování svíček?
 • Společně s žáky vyrobte svícny na šabat z různých materiálů (zkuste použít recyklované materiály, zde je příklad nápadu na projekt). Požádejte studenty, aby vymysleli vzory a ozdoby, které by podle nich nejlépe odpovídaly atmosféře šabatu. 
 • Vysvětlete studentům, že někteří lidé k požehnání nad svíčkami přidávají své osobní modlitby/žádosti. Vyzvěte studenty, aby se podívali na svíčky, které zapálili ve třídě, a zamysleli se nad tím, o co by chtěli při svíčkách poprosit. Veďte je k tomu otázkami: O co by chtěli poprosit za sebe, za svou rodinu, za svou třídu, za své přátele, za svou zemi, za svět? 
 • Zeptejte se studentů, zda mají doma svícny. Pokud ano, kde se vzaly, jak se dostaly do vaší rodiny? Mají nějakou zajímavou historii? Studenti mohou svícny vyfotografovat a zapsat si k nim vysvětlení.  
 • Ti, kteří doma svícny nemají, mohou vyhledat obrázky svícnů na internetu. Mohou vysvětlit, proč si vybrali právě tyto svícny, a povídat si o nich. Tuto aktivitu lze proměnit v činnost tvůrčího psaní: Žáci mohou o svícnech psát v první osobě („odkud pocházím“, „kde bydlím v domě“, „jak se cítím v pátek“, „jak se cítím, když končí šabat“ atd.).
 • Modlitbou se šabat rovněž vítá. Studenty můžete seznámit s liturgickým hymnem „Lecha dodi“ a poslechnout si ho (tento materiál je určen pro žáky od 3. třídy).
 • K dalším obřadům, které jsou pro šabat stěžejní, patří kiduš, požehnání, které se pronáší nad vínem na začátku šabatu a na šabat během dopoledne, a při havdale – obřadu prováděném na konci šabatu.