Ma ništana – čtyři otázky

V tomto bloku se budeme učit o oddílu čtyř otázek v Hagadě. Seznámíme se s příklady, které se objevují v textu a pochopíme důležitost kladení otázek během sederové noci.

Zdroje Věk: 6-8, 9-11

Zdroj

Čím se liší tato noc od všech ostatních nocí?

מַה נִּשְׁתַּנָּה הַלַּיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַלֵּילוֹת

Že o všech ostatních nocích jíme kynuté i nekynuté, ale tuto noc pouze nekynuté?

שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִין חָמֵץ וּמַצָּה, הַלַּיְלָה הַזֶּה כֻּלּוֹ מַצָּה

Že o všech ostatních nocích jíme různé druhy zeleniny, ale tuto noc hořké byliny?

שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִין שְׁאָר יְרָקוֹת, הַלַּיְלָה הַזֶּה (כֻּלּוֹ) מָרוֹר

Že o všech ostatních nocích ani jednou neponořujeme nic do slané vody, ale tuto noc dokonce hned dvakrát?

שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אֵין אָנוּ מַטְבִּילִין אֲפִילוּ פַּעַם אֶחָת, הַלַּיְלָה הַזֶּה שְׁתֵּי פְּעָמִים

Že o všech ostatních nocích jíme tak, že sedíme nebo si hovíme, ale tuto noc si všichni hovíme?

(Z Pesachové hagady)

שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִין בֵּין יוֹשְׁבִין וּבֵין מְסֻבִּין, הַלַּיְלָה הַזֶּה כֻּלָּנוּ מְסֻבִּין

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak se používají symboly při oslavách a svátcích?
 • Proč jsou svátky, rituály, zvyky důležité pro mě, mou rodinu a mou komunitu?

Doplňkové otázky

 • Jak nám symbolický význam zvyků a pokrmů na seder pomáhá pochopit význam svátku?
 • Jakou úlohu hrají otázky při vzdělávání?

Základní informace pro učitele

Úsek z Hagady, nazvaný Čtyři otázky, zmiňuje pokrmy a zvyky, které jsou jedinečné pro seder. Tyto jedinečné zvyky jsou zde využity k tomu, aby vynikla základní otázka celého večera: čím se tato noc liší od všech ostatních? Odlišnost těchto zvyků má vést ke zvídavosti a...

Přečtěte si více

Úsek z Hagady, nazvaný Čtyři otázky, zmiňuje pokrmy a zvyky, které jsou jedinečné pro seder. Tyto jedinečné zvyky jsou zde využity k tomu, aby vynikla základní otázka celého večera: čím se tato noc liší od všech ostatních? Odlišnost těchto zvyků má vést ke zvídavosti a pohnout účastníky sederu k tomu, aby se začali ptát, co tyto změny znamenají. Poté, co jsou položeny čtyři otázky, začnou účastnice sederu vyprávět příběh vyvedení z Egypta.

Čtyři otázky se týkají čtyř hlavních rozdílů, které vidíme při sederu: konzumace macesů, konzumace hořkých bylin, namáčení pokrmů doslané vody a hovění si. Ve většině rodin zpívají čtyři otázky nejmenší děti.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Proveďte změny v zaběhnutém pořádku třídy: ať si žáci sednu na jiná místa ve třídě, začněte hodinu nějakým neočekávaným způsobem – např. můžete žákům místo obyčejného mluvení zpívat, nebo jim říct ať místo sednutí skáčou a poté rozeberte jejich reakce no takovou změnu.
 • Položte otázku: dejte na stůl nějaký předmět. Rozdělte žáky do skupin a požádejte je, aby začali klást otázky, které by mohly pomoci dozvědět se o daném předmětu více, ať pokládají co nejvíc otázek. Můžete jim pomoci jim, že jim budete napovídat to vhodná tázací zájmenu: co, jak, kde, kteří a tak dále. Poté ať každá skupina přečte své otázky, ale nesmí opakovat otázky, které už byly položeny.
 • Po těchto aktivitách s žáky rozeberte, jak nám mohou otázky pomoci pochopit a porozumět věcem a dění kolem nás.
 • Poslechněte si Čtyři otázky zazpívané na tradiční melodii.
 1. Cílem Hagady je vyprávět příběh o vyvedení z Egypta. Proč si myslíte, že učenci, kteří sestavili Hagadu, ustanovili, že nebude začínat příběhem o vyvedení z Egypta? Proč dali přednost tomu, aby začínala kladením otázek?
 2. Při sederu jsme přímo vybízeni k tomu, abychom kladli otázky. V čem nám má podle vašeho názoru kladení otázek pomoci? Přemýšlejte nad otázkami, které dáváme druhým, a nad otázkami, které dáváme sami sobě.
 3. Proč se ptáme zrovna na tyto čtyři věci?
 4. Na jaké další věci byste se zeptali při sederu? Jaké máte další otázky ohledně Pesachu?
 • Změny během sederové noci: při sederové noci mnoho věcí probíhá odlišně od ostatních nocí. Vymyslete další otázky, které přidáte k tradičním čtyřem otázkám a použijte stejnou formu („O všech ostatních nocích… Ale tuto noc…). Navrhněte žákům, aby během svého rodinného sederu tyto zvláštní otázky přednesli.
 • Jaké další věci bychom mohli dělat během sederové noci odlišně, abychom mohli vyprávět příběh vedení se Egypta jiným a kreativním způsobem?
 • Udělte význam slovům: společně s žáky přemýšlejte nad způsobem, jak představit čtyři otázky při sederu. Můžete každý z těchto úkonů, popisovaných ve čtyřech otázkách, přehrát pomocí scénky, nebo ukázat na dotyčné předměty, kterých se týkají (maces, slaná voda, polštáře atd.), když o nich zpíváte.
 • „Ostýchavý se nic nenaučí” (Výroky otců 2:6). Během sederové noci se učíme už jen tím, že přiznáme, že něčemu nerozumíme. Proč učenci řekli, že někdo, kdo se stydí, má problém s učením? Souhlasíte s tímto tvrzením? Proč se někdo stydí klást otázky? Lze s tímto pocitem nějak bojovat?
 • Různé nápady ohledně kladení otázek během sederu lze nalézt na stránce Levana (hebrejsky) 
 • Studium hebrejštiny: můžete se naučit hebrejská tázací zájmena.
 • Oddíl Čtyři synové z Hagady je rovněž založen na otázkách. V tomto oddílu každé dítě dostane zvláštní odpověď, která odpovídá jeho postoji, schopnostem i charakteru.
 • V čem je tato noc odlišná? Společně izolovaní! Toto video od World Bnei Akiva ukazuje skupiny mladých lidí z celého světa, jak zpívají čtyři otázky v karanténě během pandemie koronaviru.