Maoz Cur

V tomto materiálu se dozvíte o této písni a blíže se seznámíte s jejím textem. Budeme se zabývat bojem židovského národa proti nepřátelům v průběhu dějin.

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

Hrade, skálo spásy mé,

tebe jenom chválit lze!

Obnov místo modlitby

a přijmi tam mé oběti!

Věřím, že ztrestáš skvěle

všechny své nepřátele,

a že ti tam pak s radostí

svatý oltář zasvětím!

[…]

A zas se na mne srotili

Řekové za dnů Makabi.

Dobyli i město mé

a znesvětili oleje!

Nebýt jedné amfory

nestal se zázrak menory!

Učenci těch osm dní

určili za dny sváteční!

מָעוֹז צוּר יְשׁוּעָתִי לְךָ נָאֶה לְשַׁבֵּחַ

תִּכּוֹן בֵּית תְּפִלָּתִי וְשָׁם תּוֹדָה נְזַבֵּחַ

לְעֵת תָּכִין מַטְבֵּחַ מִצָּר הַמְנַבֵּחַ

אָז אֶגְמֹר בְּשִׁיר מִזְמוֹר חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ

[…]

יְוָנִים נִקְבְּצוּ עָלַי אֲזַי בִּימֵי חַשְׁמַנִּים

וּפָרְצוּ חוֹמוֹת מִגְדָּלַי וְטִמְּאוּ כָּל הַשְּׁמָנִים

וּמִנּוֹתַר קַנְקַנִּים נַעֲשָׂה נֵס לַשּׁוֹשַׁנִּים

בְּנֵי בִינָה יְמֵי שְׁמוֹנָה קָבְעוּ שִׁיר וּרְנָנִים

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak vedou výzvy a boje k růstu?
 • Jak může zkoumání minulosti ovlivnit naši současnost?

Doplňkové otázky

 • Co se můžeme naučit z různých událostí židovských dějin?
 • Co napomohlo židovské odolnosti?
 • Jak nás o odolnosti učí tradice Chanuky?
 • Jak můžeme rozvíjet naši odolnost tváří v tvář výzvám v našem životě?

Základní informace pro učitele

Pijut (modlitební píseň) Maoz Cur je jedním z nejznámějších pijutů, spojený s Chanukou. Je zvykem zpívat tento pijut každou chanukovou noc, hned po zapálení chanukových svící. Předpokládá se, že tento pijut vznikl v Německu někdy ve 13. století. Pijut byl napsán na melodii německého...

Přečtěte si více

Pijut (modlitební píseň) Maoz Cur je jedním z nejznámějších pijutů, spojený s Chanukou. Je zvykem zpívat tento pijut každou chanukovou noc, hned po zapálení chanukových svící. Předpokládá se, že tento pijut vznikl v Německu někdy ve 13. století. Pijut byl napsán na melodii německého lidového pochodu, který byl v té době populární. Dnes se tato melodie hojně používá ve všech komunitách, včetně komunit ze Středního východu a severní Afriky, které se s tímto pijutem seznámily až po vzniku státu Izrael. 

Předpokládá se, že autor se jmenoval Mordechaj, neboť právě tento akrostich se objeví, když se podíváme na začátek každého z pěti veršů pijjutu. První písmena tří slov, jimiž začíná poslední verš, tvoří slovo חזק (chazak, což znamená silný), což je typický způsob zakončení pijutu, který obsahuje akrostich. 

Pijjút začíná chválou Boha a modlitbou za zřízení Chrámu a jeho znovuvysvěcení spolu s modlitbou za pomstu nad nepřáteli národa, kteří usilují o jeho zničení. Čtyři sloky se týkají různých období židovských dějin, během nichž byla ohrožena další existence židovského národa. Těmito epochami jsou: egyptské vyhnanství, zničení Prvního chrámu a babylonské vyhnanství, příběh o svátku Purim, v němž byli Židé zachráněni před zlým Hamanem, a hasmonejská válka proti helénistům a zázrak s nádobou oleje.

Poslední verš je adresován Bohu a prosí, aby byl židovský národ zachráněn ještě jednou v této době, v edómském vyhnanství, během něhož byl pijut napsán, za vlády křesťanů. Můžeme předpokládat, že pijut byl napsán po křížových výpravách, které v té době probíhaly a byly provázeny vyvražďováním Židů a dalšími zvěrstvy. Na základě této tísně autor žádá, abychom se ohlédli zpět do židovských dějin a poznali odpor židovského národa proti dřívějším nepřátelům. Ze své úzkosti se modlí a volá po zázraku, který Židy zachrání, a také po pomstě vůči národům. Celý pijut je zaměřen na Boží moc zachránit Boží lid v každé generaci. Je to oslavná píseň Bohu a prosba, aby Bůh židovský národ i nadále chránil.

Fenomén nenávisti vůči Židům, který je popsán v pijutu, se dnes označuje jako antisemitismus. Navzdory poučení z holocaustu, který byl důsledkem evropského antisemitismu, se s projevy antisemitismu můžeme stále setkat po celém světě. Současně se dnes antisemitismus více odsuzuje a objevují se snahy na problém antisemitismu upozornit. Pijut nás učí o židovských dějinách ve stínu nenávisti a připomíná nám, jak důležitá je odolnost a síla tváří v tvář vnějším nepřátelům a jak důležité je zachovat si víru v to, co je dobré.

V tomto oddíle uvádíme dvě sloky z pijutu. Celý pijut najdete na webových stránkách Pijut a modlitba Izraelské národní knihovny.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Poslechněte si dvě sloky písně Maoz Cur v podání dětského sboru. Doporučujeme promítnout transliterovaný text na plátno spolu s překladem.
 1. Píseň začíná chválou Boha, který zachraňuje židovský národ, když se ocitne v nouzi a čelí tragédii. Jakým obdobím nouze musel židovský národ v průběhu své historie čelit? Můžete uvést různé svátky a zvláštní dny v židovském kalendáři. (Pokud studujete celý pijut, můžete studenty požádat, aby na tuto otázku odpověděli podle jednotlivých veršů pijutu). Nápovědy, které můžete dát studentům, kteří mají s touto otázkou potíže: Purim, Tiša be-av, Chanuka, Den památky obětí holocaustu, Pesach.
 2. Proč se podle vás autor rozhodl napsat píseň, která zmiňuje různá období ohrožení, jež židovský národ v průběhu dějin zažil? Jaké poselství chtěl předat? Jak na vás tento výčet působí?
 3. Autor vyvozuje souvislost mezi zničením nepřítele a zasvěcením oltáře v Chrámu. Jak je tato souvislost vidět v příběhu o Chanuce?
 4. Myslíte si, že dnes existuje někdo, kdo chce židovskému národu ublížit? Pokud ano, co by podle vás mohlo židovskému národu v tomto ohledu pomoci?
 5. Co podle pijutu pomohlo židovskému lidu přežít vnější nepřátele, kteří se ho v průběhu let snažili přemoci? Co podle vás pomohlo židovskému lidu přežít ve všech těchto situacích?
 6. Jak si můžeme vysvětlit osud židovského národa, který se musel znovu a znovu potýkat s nenávistí a snahou nepřátel nás zničit? Myslíte si, že právě takové situaci čelí židovský národ dnes? Vysvětlete své odpovědi. 
 7. Co potřebuje národ k tomu, aby si vypěstoval odolnost vůči hrozbám? Co potřebuje jednotlivec, aby si takovou odolnost vyvinul?
 8. Myslíte si, že výzvy a boje jsou pro rozvoj odolnosti nezbytné, nebo se může rozvíjet i bez vnějšího nepřítele? Co tato odolnost dává člověku a národu? Existují i její stinné stránky? Pokud ano, jaké jsou?

9. Je podle vás tato píseň optimistická, nebo pesimistická?

 • Vyzvěte žáky, aby napsali nové verše k Maoz Cur. Návrhy: Napište osobní verše, které popisují výzvy, jimž jste ve svém životě čelili, a jak jste se s nimi vypořádali; nebo přidejte verš, který popisuje síly, které podle vás posílily židovský národ.
 • Požádejte žáky, aby vedli rozhovory s dospělými Židy, které znají, a zeptali se jich na obtíže, kterým čelili, protože jsou Židé. Pokud takovým obtížím čelili, co jim pomohlo se s nimi vyrovnat?
 • Ve zdroji „Věrnost našim zásadám“ se dozvíte, jak se držet svých zásad tváří v tvář vnějšímu nepříteli.
 • Naučte se další chanukové písně. Můžete tak učinit prostřednictvím tohoto souboru.
 • Co mají společného hrdinství a odolnost? V čem se liší? Více se o těchto tématech dozvíte ve zdroji o hrdinství.
 • Na internetu je mnoho nahrávek této písně. Poslechněte si jednu nebo více z nich. Například tu od této skupiny.