Modeh Ani

Modlitba Mode ani (Vzdávám díky), která se říká po probuzení, nás učí o důležitosti vděčnosti a uznání toho dobrého v našem životě. Vděčnost je tak důležitá, že tradice učí, že tato modlitba by měla být první věcí, kterou Židé říkají na začátku dne.

Zdroje Věk: 6-8, 9-11

Zdroj

Vzdávám Tobě díky, Králi živý a věčný, žes mi vrátil mou duši ve Své milosti, Tvá věrnost je neskonalá.

מוֹדֶה/ מוֹדָה 

אֲנִי לְפָנֶיךָ

מֶלֶךְ חַי וְקַיָּם

שֶׁהֶחֱזַרְתָּ בִּי נִשְׁמָתִי בְּחֶמְלָה

רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak židovské rituály a praktiky obohacují způsob, jakým vnímám svůj život a svět?
 • Jak to, že jsem Žid, ovlivňuje to, co dělám ve svém každodenním/týdenním životě?
 • Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty?

Doplňkové otázky

 • Jak nás tato modlitba učí o důležitosti poděkování?
 • Jak můžeme posílit svůj smysl pro vděčnost, který používáme k uznání dobra a k poděkování?
 • Jak nás modlitba povzbuzuje k tomu, abychom si byli v každodenním životě více vědomi/všímaví?

Základní informace pro učitele

Modlitba Mode ani se obvykle odříkává hned po probuzení. V siduru se objevuje jako součást ranní bohoslužby šacharit. Jejím zdrojem je kniha Seder ha-jom, kterou sestavil Avi Moše ben Makir, kabalista působící v 16. století v Safedu. Obsah modlitby souvisí s mystickou myšlenkou, že...

Přečtěte si více

Modlitba Mode ani se obvykle odříkává hned po probuzení. V siduru se objevuje jako součást ranní bohoslužby šacharit. Jejím zdrojem je kniha Seder ha-jom, kterou sestavil Avi Moše ben Makir, kabalista působící v 16. století v Safedu. Obsah modlitby souvisí s mystickou myšlenkou, že duše člověka odchází během spánku a je uchovávána v Božích rukou. Ráno Bůh vrátí člověku osvěženou duši. Tuto myšlenku lze přiblížit malým dětem tím, že jim vysvětlíme, že když se člověk ráno probudí, probudí se také veškerá jeho energie a to, co ho dělá tím, kým je – tedy jeho duše.

Modlitba Mode ani spojuje víru s návratem duše. Tuto víru můžeme chápat přinejmenším dvěma různými způsoby: jako víru, kterou má jednotlivec v Boha, a jako víru, kterou má Bůh v jednotlivce. Oba tyto typy víry jsou v modlitbě nazývány „neskonale velkou“.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Když se ráno probudíme, probudí se také vše, co nás dělá tím, kým jsme, naše osobnostní rysy, silné stránky a schopnosti, které můžeme nazvat naší duší. Chcete–li tuto myšlenku demonstrovat, rozdejte žákům stužky různých barev a vysvětlete jim, že každá stužka představuje jinou vlastnost nebo sílu, kterou mají a která se s nimi ráno probouzí.
  Pro starší žáky: Vezměte si stužky, které se nacházejí na stěnách, a navažte na ně: Můžete jim navrhnout, aby na různé barevné stužky napsali názvy různých vlastností/silných stránek.
  Zazpívejte nebo si poslechněte nahrávku písně Mode ani nebo jiné písně o probouzení a nechte žáky mávat různými stuhami v rytmu hudby, aby ukázali, jak se s nimi ráno „probouzejí“ všechny různé vlastnosti/silné stránky. Vysvětlete, že při písni Mode ani děkujeme za to, že se s námi ráno probouzí naše duše s našimi vlastnostmi, schopnostmi a silnými stránkami (naše já).
 • Ukažte žákům obrázky různých lidí v ranních hodinách. Zeptejte se jich, který obrázek nejlépe vystihuje, jak se ráno cítí. Pokud mají žáci k dispozici počítače, můžete jim navrhnout, aby se podívali na obrázky na internetu a představili obrázek, který představuje, jak se ráno cítí.
  Přečtěte modlitbu Mode ani a zeptejte se žáků, který obrázek podle nich nejlépe odpovídá modlitbě.
 1. Co obvykle děláte ráno? Ovlivňují věci, které se vám dějí ráno, nebo věci, které děláte ráno, zbytek vašeho dne? Uveďte příklad.
 2. Mode ani se říká, jakmile otevřeme oči. Proč si myslíte, že si naši učenci mysleli, že je to první věc, kterou bychom měli ráno udělat?
 3. Jak podle vás může ranní poděkování ovlivnit zbytek dne?
 4. Za co děkujete, když se probudíte?
 5. Které věci ve vás vyvolávají pocit vděčnosti? Jak se chováte k někomu, ke komu cítíte vděčnost?
 • Předložte žákům scénář, který popisuje začátek dne. (Můžete to udělat ústně, nebo můžete rozdat pracovní listy s vývojovým diagramem událostí.) Například: Ráno se Josi probudil a pohádal se se svou sestrou. –> Odešel z domu naštvaný a zapomněl si sendvič. –> Ve škole byl naštvaný a měl hlad atd. Nechte žáky popsat, jak probíhal zbytek Josiho dne na základě toho, jak začal, a jak se průběh dne změnil díky činu uznání dobra. Diskutujte o tom, jaký vliv má poděkování po ránu na zbytek dne. Požádejte je, aby se zamysleli nad tím, co by mohli chtít ráno udělat, aby den dobře začal a vytvořil prostor pro další pozitivní zážitky v průběhu dne.
 • Vytvořte kruh vděčnosti. Požádejte každého žáka, aby si vzpomněl na jednu malou věc, která se mu v posledních dnech přihodila a za kterou je vděčný, a podělil se o své myšlenky s ostatními. Je důležité zdůraznit, že i malé, zcela obyčejné činy mohou být důležité!
 • Pro starší žáky: Nakreslete tabulku se dvěma sloupci: osoba, která spí, a osoba, která je vzhůru. Společně s žáky vypište charakteristiky jednotlivých osob. Co je zvláštního na tom být vzhůru oproti spánku? Navrhněte jim, aby o těchto zvláštních věcech přemýšleli jako o vlastnostech „duše“, o které se mluví v modlitbě (například myšlení, vědomí, řeč, ovládání atd.). Požádejte studenty, aby vlastními slovy a podle vlastního chápání vysvětlili, co je to duše.
 • Způsob, jakým začínáme den, může ovlivnit to, jak prožijeme jeho zbytek. Své ranní pocity můžeme odrážet pomocí hudby, která v nás může vzbudit požadované emoce. Nechte žáky si vyslechnout několik různých nahrávek modlitby Mode ani, z nichž každá má jiný rytmus a náladu. Požádejte žáky, aby při poslechu chodili po třídě a pohybovali se nebo tančili podle hudby. Případně můžete malým dětem rozdat stránku s různými obličeji, které vyjadřují různé pocity, a požádat je, aby vybraly, který obličej nejlépe odpovídá každému pocitu. Porovnejte různé melodie a to, jak se při nich cítíme (melodie mohou být energizující nebo klidné, můžeme se při nich cítit jako součást skupiny atd.)
 • Zeptejte se studentů, při které melodii by se nejraději probudili. Proč?
 • Některé různé melodie: Netanel Goldberg; Adama – Avodat Lev; Adama – Avodat Lev 2; Bat Ella Birnbaum; Toronto Pirchei Choir
 • Poslechněte si píseň „Toda„ od Uziho Hitmana, která je o poznání dobra. (Zde je text písně v několika jazycích.) Jaké slovo se v písni opakuje? Napište vlastní píseň, ve které se opakuje slovo „toda“.
 • Birchot ha-šachar je další modlitba, která se říká ráno. Jejím smyslem je také poděkovat za zdánlivě malé – a přesto významné – věci v životě.
 • Můžete si prostudovat Birchot ha-nehenin, která nás učí žehnat všemu na světě, co nás těší.