Oneg šabat — radost ze šabatu

Dozvíme se, co znamená radovat se ze šabatu, a to ve světle tradičního výkladu verše „a šabat nazveš potěšením“.

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

„Nazveš šabat potěšením … a budeš jej mít v úctě.“

Izajáš 58:13

וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג […] וְכִבְּדַתּוֹ.

„Potěšení“ – Jak si můžeme šabat zpříjemnit? Zvláštním pokrmem z červené řepy nebo špenátu a velkých ryb a paliček česneku.

„עֹנֶג“ – בְּמָה מְעַנְּגִים אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת?

בְּתַבְשִׁיל מְיֻחָד שֶׁל סֶלֶק אוֹ תֶּרֶד

וְדָגִים גְּדוֹלִים 

וְרָאשֵׁי שׁוּמִים

„A budeš ho mít v úctě“ – to znamená, že tvůj šabatový oděv by se měl lišit od oděvu ve všední den.

Z Babylonského talmudu, traktát Šabat, strana 118 a 113a.

וְכִבְּדַתּוֹ“ – שֶׁלֹּא יְהֵא לְבוּשְׁךָ שֶׁל שַׁבָּת כִּלְבוּשְׁךָ שֶׁל יוֹם חֹל.

Základy pro plánování

Základní otázky

  • Jak mohou mé činy učinit čas posvátným?
  • Jakým způsobem vnášejí svátky do našeho židovského roku krásu a řád?
  • Proč/jak mohou být židovské praktiky pro mě smysluplné, i když se nedefinuji jako „věřící“?
  • Jak to, že jsem Žid, ovlivňuje to, co dělám ve svém každodenním/týdenním životě?

Doplňkové otázky

  • Jak se projevuje radost a potěšení během šabatu?

Základní informace pro učitele

V židovské tradici je šabat nejen dnem odpočinku a zdržení se práce, ale také dnem, kdy je nám přikázáno se radovat. To znamená dělat věci, které nás baví a které neděláme každý den. Požadavek užívat si o šabatu se v Bibli objevuje pouze jednou,...

Přečtěte si více

V židovské tradici je šabat nejen dnem odpočinku a zdržení se práce, ale také dnem, kdy je nám přikázáno se radovat. To znamená dělat věci, které nás baví a které neděláme každý den. Požadavek užívat si o šabatu se v Bibli objevuje pouze jednou, a to v knize Izajáš (kapitola 58, verš 13), kde se píše: „a šabat nazveš potěšením […] a budeš ho mít v úctě“. 

Bible však ve svém stručném stylu jednotlivé prvky tohoto potěšení nerozepisuje. V průběhu generací se naši učenci pokoušeli tuto mezeru zaplnit. Talmudisté vykládali slova “ potěšení“ a „úcta“ jako činnosti spojené s jídlem, pitím a nošením zvláštního oděvu. Další generace učenců žijící v pobiblických dobách a v éře Talmudu v připisování významů slovům „šabatové potěšení“ pokračovaly a přidávaly k nim zvyky, jako je prostírání a zdobení stolu, zpívání šabatových písní, přijímání hostů, dobrý spánek a studium Tóry. Dodnes se mnoho Židů snaží najít moderní a relevantní způsoby, jak si šabat zpříjemnit.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Rozdělte studenty do dvojic a požádejte je, aby si přečetli následující příběh:

V Talmudu se vypráví příběh o muži jménem Josef, který byl známý jako „Josef, který ctí šabat“. Tuto přezdívku dostal proto, že pro něj byl šabat obzvlášť důležitý a vždy se velmi snažil uctít šabat zvláštními pokrmy. V Josefově sousedství žil velmi bohatý nežidovský muž, který vlastnil spoustu majetku. Jednoho dne astrologové tomuto bohatému muži řekli: „Všechen tvůj majetek jednou přejde na Josefa, který ctí šabat.“

Boháč byl šokován a vyděšen. Šel a prodal veškerý svůj majetek. Vzal všechny peníze, které získal prodejem svého majetku, a koupil si velmi cennou perlu. Perlu si zašil do klobouku a ten měl stále na hlavě. Jednoho dne, když přecházel po mostě přes řeku, která protékala městem, přišel silný vítr a srazil mu klobouk z hlavy. Klobouk spadl do řeky a odnesl ho až do moře. Když se klobouk dostal do moře, sežrala ho velká ryba. Jednou v pátek, těsně před šabatem, rybáři tuto rybu chytili a přinesli ji na trh. Na trhu se rybáři zeptali: „Kdo od nás bude chtít v tuto pozdní hodinu, tak blízko začátku šabatu, koupit tuto velkou rybu?“ 

Lidé na trhu jim odpověděli: „Jděte a přineste ji Josefovi, který ctí šabat. Ten nikdy neodmítne koupit zvláštní jídlo na počest šabatu.“ 

Rybáři tedy šli s rybou do Josefova domu. Josef rybu uviděl a okamžitě ji koupil. Když rybu vykuchal, našel perlu, kterou ryba spolkla. Byl nesmírně šťastný a po šabatu perlu prodal za spoustu peněz. Když se s těmi penězi vracel domů, potkal jednoho starce a řekl mu: „Kdo investuje do šabatu, tomu se to o šabatu vrátí!“ 

(převzato z Babylonského talmudu, traktátu Šabat, strana 119a)

Po přečtení příběhu požádejte každou dvojici studentů, aby napsali, v čem vidí poselství příběhu.

  1. Proč je podle vás pro židovskou tradici důležité spojovat šabat nejen s odpočinkem, ale také s radostí?
  2. Proč bylo považováno za nutné přikázat lidem, aby se bavili, a proč právě o šabatu?
  3. Co znamená „ctít“ určitý den?
  4. Usnadňuje nebo ztěžuje skutečnost, že šabat přichází jednou týdně, pocit „potěšení“ o šabatu?
  5. Každého těší něco jiného. Proč si myslíte, že učenci navrhovali konkrétní věci, které by si lidé měli o šabatu užívat? Co byste místo toho zvolili vy?

Oneg šabat je také termín, kterým se označuje slavnostní setkání o šabatu. Rozdělte třídu na skupiny, které si každá připraví Oneg šabat. Společně se rozhodněte, co by tyto aktivity měly zahrnovat. Pokud je to možné, měla by každá skupina pozvat zbytek třídy na Oneg šabat do domu jednoho z členů skupiny. Jednou za měsíc byste také mohli uspořádat Oneg šabat ve třídě.

Rabín Abraham Joshua Heschel si šabat představoval jako „palác v čase“. Doporučujeme prostudovat tuto pasáž a dozvědět se více o vztahu mezi šabatem a ostatními dny v týdnu.