Modlitební formulace

Když učenci formalizovali židovské modlitby, používali ustálené slovní obraty, které můžeme nazvat „modlitební formulace“ (nebo modlitební mince). V této lekci se budeme zabývat některými z těchto formulí a pochopíme jejich význam.

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

Stalo se to během války za osvobození [izraelská válka za nezávislost, 1948-1949]… Když se setmělo, bylo vše připraveno a my jsme čekali na útok, který se očekával za úsvitu. Ležel jsem v jednom ze zákopů v sadu a začal si představovat, co se stane, až se rozední – a zmocnil se mě strašný strach. […] A pak jsem v určitém okamžiku pocítil silnou touhu modlit se – ale nevěděl jsem jak. Žádnou z modliteb jsem neznal zpaměti. Modlil jsem se prostými slovy, jak mi to připadalo nejlepší. Ale vzpomínám si na silnou touhu modlit se stejné modlitby, jaké Židé odříkávali po generace – i když jsem neznal ani jednu takovou modlitbu.

Mordechaj Bar On, Víra nevěřícího.

Příklady modlitebních formulí:

Zahájení Birchot ha-nehenin – modlitby nad jídlem a zážitky.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘ אֱ-להֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם

Požehnaný jsi ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra…

 

Zahájení požehnání nad přikázáními

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘ אֱ-להֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְווֹתָיו וְצִוָּנוּ

Požehnaný jsi ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi nás posvětil svými přikázáními a nařídil nám…

 

Zahájení modlitby

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-להֵינוּ וֵא-להֵי אֲבותֵינוּ

Požehnaný jsi ty, Hospodine, Bože náš a Bože našich otců…

 

Zahájení proseb (modliteb, ve kterých Boha o něco prosíme)

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ (ה‘, אֱ-להֵינוּ וֵא-להֵי אֲבותֵינוּ)

Buď vůle tvá, (Hospodine, Bože náš a Bože našich otců…)

 

Zakončení modliteb

בָּרוּךְ אַתָּה ה’…

Požehnaný jsi ty, Hospodine (následují slova týkající se modlitby)

 

Zvláštní slova pro modlitbu

אמן, אָמֵן סֶלָה, הַלְלוּיָהּ.

Amen, Amen Sela, Haleluja

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak hodnoty a tradice ovlivňují zachování mých židovských zvyků?
 • Co se můžeme naučit od různých generací?

Doplňkové otázky

 • Jak obohacují pevné modlitební formulace prožitek modlitby?
 • Jak nás modlitba spojuje s naší minulostí?
 • Jak nás modlitba spojuje s jinými židovskými komunitami?
 • Proč někdy potřebujeme použít slova někoho jiného, abychom vyjádřili své vlastní myšlenky?

Základní informace pro učitele

Většina židovských modliteb a požehnání vznikla v období Mišny a Talmudu (přibližně před 1500 až 2000 lety). Rabínští učenci vytvořili pevné formulace, které se v různých modlitbách opakují. Tyto formulace vlastně vytvářejí jedinečný „jazyk“ modliteb. Pevné vzorce jsou velmi důležité pro obřadní aspekt modlitby,...

Přečtěte si více

Většina židovských modliteb a požehnání vznikla v období Mišny a Talmudu (přibližně před 1500 až 2000 lety). Rabínští učenci vytvořili pevné formulace, které se v různých modlitbách opakují. Tyto formulace vlastně vytvářejí jedinečný „jazyk“ modliteb.

Pevné vzorce jsou velmi důležité pro obřadní aspekt modlitby, ale i v osobních modlitbách a požehnáních mohou sloužit jako milníky a pomáhají nám připomenout si naše spojení s židovským národem a tradicí.

Slova Amen, Sela a Haleluja pocházejí z Knihy žalmů. Jsou to pravděpodobně velmi staré formulace spojené s písněmi chval. Slovo „Amen“ může znamenat pravdu a slouží k potvrzení správnosti toho, co jsme právě řekli v modlitbě. Původ slova „Sela“ je nejasný, ale může souviset s představou věčnosti. Toto slovo se používá k potvrzení a posílení modlitby. Haleluja je utvořeno ze dvou hebrejských slov – halelu Ja, což znamená chvalte Boha.

Mordechai Bar-On se narodil v sekulární rodině v Tel Avivu. Sloužil jako důstojník v IDF a zastával vysoké funkce, včetně vedoucího důstojníka pro vzdělávání. Povoláním byl historik.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Řekněte žákům, že chcete napsat krátký vzkaz o pouhých dvou větách kamarádovi, který bude slavit narozeniny. Požádejte žáky, aby si vymysleli požehnání nebo vzkaz, ale aby si ho napsali a neříkali ho nahlas. Poté požádejte alespoň deset žáků, aby své vzkazy přečetli.

Na tabuli napište výrazy, které se opakují (vše nejlepší k narozeninám, blahopřání, hodně štěstí, doufám, že… atd.) Můžete zahrát nějakou píseň, která obsahuje některé z těchto výrazů.

Diskutujte: Co se můžeme dozvědět z toho, že mnozí z nás používají stejná slova a fráze? Neznamená to, že jsme líní nebo neoriginální; znamená to, že se určitá fráze stala obecně přijímanou a známou. Lidé okamžitě pochopí, co znamená, podobně jako jazyk se známými a důvěrně známými slovy a písmeny.

Nyní se budeme učit o „jazyce“ modlitby.

 1. Proč ve všech modlitbách používáme pevné vzorce?
 2. Jakou přidanou hodnotu mají pevné vzorce v požehnáních a modlitbách, na rozdíl od toho, když každý říká, co se mu zrovna hodí?
 3. Kdy v životě používáme pevné formulace nebo výrazy a jak nám to pomáhá?
 4. Uveďte příklad situace, kdy nám pevně stanovená formulace umožňuje navázat kontakt s Židy, kteří pocházejí z jiné komunity. 
 5. Pevné vzorce mají také své nevýhody a omezení. Uveďte několik příkladů.

Po vyslechnutí příběhu:

 1. Jaká situace vedla vypravěče k tomu, že pocítil silnou touhu se modlit?
 2. Jak jste se cítili, když jste příběh četli? Ztotožnili jste se s vypravěčem, nebo vás překvapilo, jak se cítil? Vysvětlete svou odpověď.
 3. Kdybyste se mohli s Bar-Onem setkat, na co byste se ho zeptali ohledně jeho poválečných zážitků? Co byste mu chtěli říct z pohledu vás, židovských dětí žijících mimo Izrael?
 4. Proč podle jeho vlastního vyprávění cítil zvláštní potřebu pevných a známých slov?
 5. Jaké důvody by podle vás mohly existovat pro používání ustálených slov namísto vymýšlení modlitby na místě?
 6. Když tradiční věřící čelí nebezpečí, často recitují žalmy – i když text nemá s problémem, kterému čelí, nic společného. Proč to na základě příběhu dělají?
 7. Pociťujete někdy nutkání modlit se? Pokud ano, jaká slova používáte?
 • Pomocí pevných vzorců si napište několik osobních modliteb a požehnání. Přemýšlejte o příležitosti, kdy byste se chtěli pomodlit nebo říci požehnání. Ze seznamu si vyberte úvod a závěr a doplňte prostřední část modlitby. Snažte se používat vážná a elegantní slova vhodná pro modlitby.
 • Hebrejština není naším každodenním jazykem. Myslíte si, že je lepší modlit se a říkat požehnání v hebrejštině, nebo ve svém rodném jazyce? Uspořádejte na toto téma debatu a vyberte dva zástupce, kteří budou prezentovat protichůdné argumenty. Své argumenty si mohou připravit společně se třídou nebo v malé skupince studentů. Poté, co přednesou své argumenty, studenti hlasují o tom, zda mají při modlitbě používat hebrejštinu, nebo běžný jazyk.
 • Prostudujte si modlitbu Amida, která obsahuje 19 požehnání a používá mnoho výrazů a formulí, které jsme studovali. Věnujte pozornost tomu, která formule se objevuje na začátku modlitby a proč. Určete závěrečné výrazy jednotlivých požehnání. Co mají společného a jaké vidíte rozdíly?
 • Seznamte se s druhy modliteb a poznejte různé formule používané v modlitbách, které vyjadřují chválu, prosby a poděkování.
 • Seznamte se s pojmem kavana – úmysl – výzva, která vzniká, když nám ustálené formule ztěžují modlitbu ze srdce.