Šabat – ostrov v rozbouřeném moři

S pomocí textu Abrahama Joshuy Heschela se dotkneme podstaty šabatu jako okamžiku, kdy si odpočineme od všednodenního shonu, odpočineme si a spojíme se sami se sebou a se vznešeností.

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

V bouřlivém moři času a dřiny existují ostrůvky klidu, kde člověk může vstoupit do přístavu a získat zpět svou důstojnost. Tímto ostrovem je sedmý den, šabat, den odpoutání se od věcí, nástrojů a praktických záležitostí, stejně jako připoutání se k duchu“.

(Abraham Joshua Heschel, Šabat) 

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak mohou mé činy učinit čas posvátným?
 • Jaké zdroje podporují/umožňují/podněcují můj růst?
 • Proč/jak mohou být židovské praktiky pro mě smysluplné, i když se nedefinuji jako „věřící“?

Doplňkové otázky

 • Jak nám odpočinek o šabatu pomáhá v osobním, emocionálním a duchovním rozvoji? 
 • Co dělá ze šabatu „přístav“ ve srovnání s naší všednodenní zkušeností?
 • Jak nás může šabat inspirovat k vytvoření podobného prožitku v našem každodenním životě?

Základní informace pro učitele

V biblických dobách byla každodenní práce často fyzicky náročná a vyčerpávající a šabat umožňoval lidem si od ní odpočinout. V dnešní době už práce pro mnoho lidí fyzicky náročná není. Přesto stále zažíváme bouřlivé chvíle, kdy během týdne závodíme s časem, abychom zvládli obrovské...

Přečtěte si více

V biblických dobách byla každodenní práce často fyzicky náročná a vyčerpávající a šabat umožňoval lidem si od ní odpočinout. V dnešní době už práce pro mnoho lidí fyzicky náročná není. Přesto stále zažíváme bouřlivé chvíle, kdy během týdne závodíme s časem, abychom zvládli obrovské množství úkolů, které před námi stojí. 

Dalším problémem, který se v poslední době stále častěji objevuje, je rozptýlení. I při odpočinku je pro nás často náročné odložit chytrý telefon a prožít opravdové spojení se sebou samým. Text Abrahama Joshuy Heschela hovoří o šabatu jako o „ostrově“ v čase, na kterém můžeme zažít ticho a odpočinek od hluku a stresu týdne. V tomto ohledu se šabat podobá meditaci. Šabat nás učí, jak je důležité vytvářet si v životě takové ostrovy – jak o šabatu, tak i během celého týdne – tím, že se uklidníme, zapomeneme na to, co nás vyrušuje a spojíme se sami se sebou. 

Abraham Joshua Heschel (1907–1972) byl jedním z nejvýznamnějších židovských myslitelů a filosofů ve Spojených státech v druhé polovině 20. století. Přednášel na Židovském teologickém semináři (JTS), kde se věnoval oblasti židovského myšlení a filozofie.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Jak se zbavujete stresu?

Požádejte studenty, aby napsali slovo STRES doprostřed stránky. Pokud chtějí, mohou napsat písmena tak, aby vyjadřovala jeho význam. Kolem slova by měli napsat činnosti, které dělají, aby se uvolnili. Požádejte každého studenta, aby se o to, co napsal, podělil s jiným studentem, a poté vyzvěte každého, kdo je ochoten se o svůj výsledek podělit se třídou.

 1. K čemu Heschel přirovnává šabat? Odpovídá podle vás tato metafora myšlence, kterou má ilustrovat? 
 2. Co se ve vaší každodenní zkušenosti podobá rozbouřenému moři?   
 3. Jakými obrazy byste popsali prožívání času ve svém každodenním životě? Tuto otázku lze formulovat pomocí následujícího vzorce: „To, jak prožívám všední den, je jako…“, “ To, jak prožívám šabat, je jako….“.  
 4. Co dělá šabat „přístavem“? Jaké prvky šabatu pomáhají vytvářet dojem, že prožíváme jiný čas než ve všední den? 
 5. Jak vám může pomoci období rozjímání a ztišení, například meditace? Myslíte si, že šabat může fungovat stejným způsobem? Za jakých podmínek?
 6. Jak nás může šabatový odpočinek inspirovat po zbytek týdne? Jaké činnosti vám mohou pomoci prožívat takové chvíle klidu a spojení se sebou samým i během všedního?

Během týdne jsme tak zaneprázdněni, že přebíháme od jedné věci ke druhé… Čím se vyznačuje nabitý týden pro vás? Představte svůj týden jako kresbu. V kresbě se snažte znázornit různé prvky, které tvoří rušný týden ve vašem životě. Nyní nakreslete šabat a představte ho tak, abyste ukázali, že je to čas, kdy si můžete odpočinout, uvolnit se a zbavit se stresu.

 • Podívejte se na obrazy Williama Turnera, které zobrazují fyzické a emocionální rozrušení. Požádejte studenty, aby vysvětlili, jak může každodenní shon plynoucí z úkolů a intenzivní práce vést k vnitřnímu zmatku, a aby zvážili některá řešení, jak tento vnitřní zmatek zklidnit.
  Požádejte studenty, aby našli umělecké dílo, které pro ně ilustruje všednodenní život, a dílo, které ilustruje šabat.
 • Prostudujte část z knihy Genesis (Be-rešit), která popisuje, jak Bůh odpočívá sedmý den. Diskutujte o podobnostech a rozdílech mezi Božím a lidským odpočinkem. 
 • Prostudujte si část kiduš o šabatu a významu svatosti o šabatu – Co je to svatost? Jak se projevuje? Čím obohacuje náš život?
 • Přečtěte si text sociálního psychologa Ericha Fromma, který šabat vykresluje jako podporu harmonického vztahu mezi člověkem a přírodou:
  Začněme tím podstatným – pojmem práce, který je základem biblického a později talmudického pojetí, který není jen fyzickou námahou, ale lze jej definovat takto: „Práce“ je jakýkoli zásah člověka do fyzického světa, ať už konstruktivní nebo destruktivní. „Odpočinek“ je stav míru mezi člověkem a přírodou. Člověk musí nechat přírodu nedotčenou, nesmí ji nijak měnit, ani budováním, ani ničením; i ta nejmenší změna, kterou člověk v přírodním procesu provede, je porušením „klidu“. Šabat je dnem klidu mezi člověkem a přírodou; práce je jakýmkoli narušením rovnováhy mezi člověkem a přírodou.

  Eric Fromm, Rituál šabatu

  Zeptejte se studentů, jak způsob, jakým žijeme svůj každodenní život, jako bychom neustále závodili s časem, ovlivňuje náš postoj k přírodě. Požádejte studenty, aby písemně popsali vizi harmonie, den, který je zcela šabatový a v němž lidé a příroda udržují harmonický vztah.