Šabatový odpočinek pro každého

V knize Šemot (Exodus) je přikázání zachovávat šabat zasazeno do společenského a morálního kontextu. Šabatový odpočinek má platit stejně pro každého člověka, bez ohledu na jeho třídní nebo společensko-ekonomické postavení. V této části se budeme zabývat morálním aspektem šabatu jako inspirací pro spravedlivější společnost.

Zdroje Věk: 9-11, 12-14

Zdroj

Pamatuj dne odpočinku, abys jej posvěcoval! Šest dní pracuj a konej všechnu svou práci. Sedmý je však dnem odpočinku Hospodina, tvého Boha, a tak nekonej žádnou práci ty, tvůj syn, tvá dcera ani tvá služka, tvůj dobytek a přistěhovalec ve tvých branách. 

(Exodus 20:8-10)

 

זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ.

שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבֹד וְעָשִׂיתָ כָּל מְלַאכְתֶּךָ.

וְיוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבָּת לַה‘ אֱ-לֹהֶיךָ 

לֹא תַעֲשֶׂה כָל מְלָאכָה 

אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ עַבְדְּךָ וַאֲמָתְךָ וּבְהֶמְתֶּךָ וְגֵרְךָ אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty?
 • Jak může literatura sloužit jako prostředek společenské změny?
 • Jaké židovské hodnoty (např. svoboda, odpovědnost, spravedlnost, společenství, respekt k rozmanitosti atd.) by měly být ctěny v ideální společnosti?

Doplňkové otázky

 • Jaké hodnoty se můžeme naučit z přikázání o šabatu?
 • Jak šabat ovlivnil morální a společenské vnímání práce a tříd v židovském národě a v dějinách obecně??

Základní informace pro učitele

Ve starověkém světě neexistoval pravidelný den odpočinku pro všechny. Příslušníci vyšších vrstev mohli odpočívat, kdykoli se jim zachtělo, ale většina lidí neměla na den volna nárok. Ti, kteří pracovali více, zůstávali bez odpočinku a dovolené. Myšlenka šabatu, jak ji představuje Bible, byla novátorská a...

Přečtěte si více

Ve starověkém světě neexistoval pravidelný den odpočinku pro všechny. Příslušníci vyšších vrstev mohli odpočívat, kdykoli se jim zachtělo, ale většina lidí neměla na den volna nárok. Ti, kteří pracovali více, zůstávali bez odpočinku a dovolené. Myšlenka šabatu, jak ji představuje Bible, byla novátorská a revoluční. Každý člověk bez ohledu na své postavení, a dokonce i zvířata, měl stejné právo na řádný den odpočinku každý týden. Text z Desatera přikázání v Šemot tuto zásadu zakotvuje a myšlenku šabatového odpočinku doplňuje o důležitou hodnotovou vrstvu. Tyto verše jsou také součástí kiduše, který recitujeme při sobotním obědě.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Promítněte filmový klip, který zachycuje dělníky s nízkým socioekonomickým statusem (uklízeče na ulici, pokladní, myče nádobí atd.). Požádejte studenty, aby zinscenovali rozhovor mezi jedním z dělníků a šéfem, ve kterém dělník žádá o den volna každý týden a šéf to odmítá z obavy, že by to snížilo ziskovost jeho podniku.

 1. Kdo si podle Tóry zaslouží odpočívat o šabatu? Překvapila vás některá z kategorií obsažených ve výše uvedených verších? Proč?
 2. Pro většinu z nás je rovnost samozřejmou hodnotou, i když se ne vždy uplatňuje univerzálně. Ve starověku však rovnost uznávanou hodnotou nebyla: existovali otroci, kteří neměli žádná práva, a omezená práva měly také ženy a děti. Třídní rozdíly se odrážely v odlišných právech a povinnostech. Jaké inovativní poselství ohledně těchto rozdílů Tóra předkládá?
 3. Proč je podle vás důležité přiznat všem stejné právo na den odpočinku?
 4. Výše uvedené verše zmiňují existenci otroků a otrokyň jako součást socioekonomického systému. Dnes je otroctví považováno za nemorální, ale stále existuje mnoho lidí, kterým je rovnost upírána. Navrhněte nový způsob formulace těchto veršů, aby byly relevantní pro moderní lidi. Koho byste uvedli v seznamu těch, kteří mají právo na odpočinek o šabatu?

Pro starší studenty – obtížnější otázka:

 1. V minulosti neměl každý nárok na den odpočinku. Myšlenka šabatu vedla k rozšíření tohoto morálního přístupu po celém světě. Co se z toho můžeme naučit o schopnosti posvátného textu ovlivňovat společnost? Jaké další židovské hodnoty by podle vás měly být prezentovány Nežidům?

Představte si, že se účastníte demonstrace za práva zaměstnanců v zemi, kde zákon nevyžaduje pravidelný den volna. Vymyslete výstižný slogan, který byste mohli napsat na ceduli, kterou byste na demonstraci drželi. Slogan by měl obsahovat slova „odpočinek“ nebo „rovnost“. (Můžete studentům ukázat příklady nápisů z demonstrací).

 • Pro starší studenty: Přečtěte si tento text od Aharona Meggeda:
  Z těchto přikázání je „Pamatuj na šabat“ prvním sociálním zákonem na světě, který vyvolal obrovskou revoluci! Ani osmihodinový pracovní den přijatý o 3 500 let později není cennější! Den odpočinku každý týden, a to i pro služebnictvo, cizince a zvířata! Kdyby byl židovský národ stvořen jen kvůli tomu – stálo by to za to pro celý svět!

  (Aharon Megged, Sekulární lidé pro šabat, Daf Tarbut Jehudit 97, Sivan 5739)

  Požádejte studenty, aby si na internetu vyhledali jedno z následujících témat a připravili krátký podcast na zvolené téma: Šabat: společenské zákony – co jsou zač, jaký je jejich účel; den odpočinku v kulturách celého světa; vliv šabatu na různé národy; atd.

 • Přečtěte si část z knihy Berešit, kde se pojednává o tom, jak Bůh sedmý den stvoření odpočíval. Tato část je zařazena do pátečního večerního kiduše, zatímco úryvek z Exodu se objeví v kiduši na sobotní ráno. Porovnejte tyto dva úryvky a různé aspekty šabatu, které každý z nich představuje.
 • Přečtěte si poznámky rabína Mordechaje Kaplana o šabatu jako o čase, kdy se můžeme na celý týden podívat novým pohledem. Na základě jeho poznámek vysvětlete, proč je obzvláště důležité zajistit všem pracujícím bez rozdílu den odpočinku.