Šabat – čas na nové rozjímání

Šabat nabízí příležitost odpočinout si od každodenního shonu a podívat se na svůj život novým pohledem. Budeme studovat text rabína Mordechaje Kaplana týkající se tohoto aspektu šabatu.

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

„Umělec nemůže neustále mávat štětcem. Musí se při malování občas zastavit, aby si osvěžil pohled na objekt, jehož význam chce na plátně vyjádřit. Život je také uměním… Šabat představuje ty okamžiky, kdy se při práci štětcem zastavujeme, abychom obnovili své vidění objektu. Poté, co tak učiníme, se pustíme do malování s vyjasněnou vizí a obnovenou energií.“

Rabi Mordechaj Kaplan

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jakým způsobem mi židovský kalendářní cyklus pomáhá v růstu? 
 • Jak židovské rituály a praktiky obohacují způsob, jakým vnímám svůj život a svět?

Doplňkové otázky

 • Jak nám šabat umožňuje pohlédnout zčerstva a novým způsobem na náš život?
 • Jaký přínos má šabat pro ostatní dny v týdnu?

Základní informace pro učitele

Ve shonu, který panuje během týdne, může být obtížné zastavit se a podívat se na svůj život. Hluboké otázky se vynoří, jen když si dovolíme odpočinout. Pak si můžeme udělat přestávku a zeptat se sami sebe na cestu, po které jdeme, na naše činy...

Přečtěte si více

Ve shonu, který panuje během týdne, může být obtížné zastavit se a podívat se na svůj život. Hluboké otázky se vynoří, jen když si dovolíme odpočinout. Pak si můžeme udělat přestávku a zeptat se sami sebe na cestu, po které jdeme, na naše činy a myšlenky, které nás vedou, na naše skrytá přání a naděje, která nás pohání. Komentáře rabína Mordechaje Kaplana naznačují, že šabat nabízí příležitost vymanit se z každotýdenní rutiny, abychom si odpočinuli a zamysleli se nad svým životem. Rabín Kaplan tuto myšlenku vysvětluje prostřednictvím přirovnání k umělci. Umělec se také čas od času zastaví a nenamaluje celý obraz naráz. Takové přerušení během tvůrčího procesu umožňuje umělci nově se podívat na své dílo, zjistit změny, které je třeba provést, a vrátit se k úkolu s novou energií. 

Rabín Mordechaj Kaplan (1881–1983) byl zakladatelem rekonstruktivního proudu judaismu. Byl to myslitel, který měl hluboký vliv na americké židovství ve dvacátém století a který vnímal judaismus nejen jako náboženství, ale také jako kulturu a společnost. Jeho filozofické spisy a náboženský proud, který založil, měly vliv i mimo Spojené státy.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Požádejte studenty, aby odpověděli na reflektivní otázky týkající se uplynulého týdne. Například:

 1. Diskutujte o významné nebo zvláštní události, která se stala v uplynulém týdnu.
 2. Napište o nepříjemné události během uplynulého týdne a vysvětlete, jak jste se s ní vyrovnali.
 3. Co byste si přáli, aby se stalo příští týden? Popište nejlepší možný způsob, jak by mohl příští týden dopadnout.

(Doporučujeme požádat studenty, aby na otázky odpovídali aktivním způsobem, např. formou přemýšlení ve dvojicích, sdílení ve dvojicích (chevruta) apod.

 – Zeptejte se studentů, zda si již někdy kladli otázky tohoto typu. Diskutujte o příležitostech, kdy mají lidé tendenci klást si otázky týkající se jejich života, a zamyslete se nad tím, zda na tento druh otázek máme obvykle v průběhu týdne čas.

 1. Vysvětlete vlastními slovy metaforu, kterou rabín Kaplan používá pro šabat.
 2. Proč se umělec potřebuje čas od času zastavit a podívat se na své dílo? Co se z toho můžeme naučit o důležitosti oddechu, který nám šabat nabízí?
 3. Myslíte si, že je důležité se čas od času zastavit a přemýšlet o svém životě? Proč?
 4. V čem je šabat dobrou příležitostí k zastavení a novému pohledu na život?
 5. Jak nás podle rabína Kaplana šabat ovlivňuje, když se vrátíme do běžného života? Jaký vliv má na vaši zkušenost?
 6. Jak byste mohli zvýšit vliv šabatu ve svém životě? Uveďte několik příkladů.
 7. Jakým způsobem může šabat přispět k tomu, abychom se v průběhu týdne dívali na své jednání, chování, prožívání a myšlenky? Proč?
 • V pátek požádejte studenty, aby se zamysleli nad nějakým problémem, výzvou nebo něčím, co je v uplynulém týdnu trápilo. Může to být něco v jejich sociální síti, společenském životě nebo ve škole. Požádejte je, aby to napsali na list papíru, který pak přeloží, takže text bude skrytý. Na začátku týdne je požádejte, aby se znovu podívali na to, co si zapsali, a aby se zamysleli nad tím, zda šabatová přestávka měla nějaký vliv na to, jak danou věc vnímají. Požádejte studenty, kteří jsou ochotni tak učinit, aby se o své myšlenky podělili se třídou.
 • Vymyslete vlastní metaforu pro zamyšlení, které šabat usnadňuje (jinou metaforu než tu, kterou nabídl Kaplan, ale která vyjadřuje stejnou myšlenku). Připravte si scénku představující rozhovor rabína Kaplana s členem jeho komunity, který šabat nijak neslaví, a použijte vámi navrženou metaforu.
 • Zahrajte si se studenty hru Dvě lži a jedna pravda. Ve hře mají studenti uvést příklady, kdy měli pocit, že „čas“ pomohl něco zlepšit, vedl k pozitivní změně v procesu, do kterého byli zapojeni, nebo jim poskytl záblesk prozření. Alespoň jeden z příběhů musí být spojen se šabatem.
 • Prostudujte si úryvek z knihy Genesis, který se týká šabatu jako dne odpočinku pro Boha po šesti dnech stvoření (tento materiál je určen pro žáky 5. třídy a starší). Podle komentáře rabína Kaplana přemýšlejte o dnech Stvoření jako o uměleckých dílech. Jak můžeme na základě jeho komentářů interpretovat Boží odpočinek? Myslíte si, že se Bůh také dívá na to, co udělal, a zvažuje, zda je to uspokojivé, nebo zda je třeba něco ve Stvoření změnit? 
 • Prostudujte si Heschelův popis šabatu jako ostrova klidu v rozbouřeném moři. Jak Heschel chápe šabatový odpočinek? V čem je jeho vnímání podobné nebo odlišné od představy šabatu jako příležitosti k novému zamyšlení? Může jedna z těchto představ existovat bez druhé? 
 • Prostudujte si verše z knihy Exodus týkající se dodržování šabatu. Podle těchto veršů se dodržování šabatu vztahuje na všechny stejně, včetně otroků a gerim (nežidovských obyvatel). Dokonce i zvířata by měla mít o šabatu povolen odpočinek. Diskutujte o důležitosti nové a neotřelé reflexe týkající se hierarchických vztahů, které existují v průběhu týdne, a zvažte myšlenku, že šabat umožňuje jednou týdně v rámci tohoto systému nastolit rovnováhu a rovnost.
 • Pro mladší žáky: Vyprávějte příběh o daru na základě komentáře rabína Kaplana:
  Diskutujte:– Proč si myslíte, že Noamovy pokusy vypořádat se s obtížemi, na které při malování narazil, byly neúspěšné? Co měl udělat, aby problém vyřešil?– Co se stalo o šabatu, že Noamovi pomohlo vidět problém v obraze? V čem byl jeho pohled na obraz v neděli jiný než v pátek?

  – Jak nám může šabat pomoci zamyslet se nad našimi činy, chováním, zkušenostmi a myšlenkami během týdne? Proč?